Veel mensen in Enschede hebben het gevoel dat de politiek er niet meer voor hen is. Er is een grote kloof tussen wat burgers van de overheid verwachten en wat de overheid kan leveren. In economisch slechte tijden wordt er bezuinigd op onderhoud van het groen en sociale voorzieningen terwijl in betere tijden belastingen voor bedrijven worden verlaagd. De tegenstelling tussen overheid en burger lijkt, alle inspanningen ten spijt, alleen maar toe te nemen.

De SP laat in veel steden en provincies zien dat de politiek een onderdeel van de samenleving kan zijn. Samen met de inwoners werken wij aan het verbeteren van woningen en buurten, aan het bereiken van klimaatdoelen, aan het aanpakken van schulden en aan het creëren van een stabiele economie. De zorg laten wij alleen over aan organisaties die als doel hebben een zo goed mogelijke zorg te leveren en niet het maximaliseren van winst.

De SP staat voor een samenleving waar het bestuur van de stad tussen de inwoners staat en een overheid die werkt voor de bewoners van Enschede.

Kandidaten: 
Maxim
van Luttikhuizen
Introductie: 

Maxim (43 jaar) is geboren in Enschede waar hij het grootste deel van zijn leven heeft gewoond. Sinds 2010 strijd hij als gemeenteraadslid voor een eerlijker en socialer Enschede. De afgelopen vier jaar was hij fractie-
voorzitter. Maxim is werkzaam als ontwikkelaar van ICT-producten voor het basisonderwijs.

“In Enschede zijn veel kinderen die in armoede moeten opgroeien. Deze kinderen mogen in hun ontwikkelingsmogelijkheden niet beperkt worden door de financiële situatie van hun ouders. Vaak lopen kinderen die in armoede opgroeien op alle fronten een nooit meer in te halen achterstand op. Ze hebben een veel grotere kans om later ook in armoede te moeten leven. Ik vind dat alle kinderen de kans moeten krijgen een goede toekomst op te bouwen.
Om de gevolgen van armoede direct te bestrijden zal er meer geld beschikbaar moeten komen. Maar ook preventie en adequate ondersteuning zijn belangrijk om te zorgen dat mensen niet in steeds grotere problemen komen.”

Lees hier het interview met Maxim.

Laura
Wichgers
Introductie: 

Samen Enschede

Laura (25 jaar) woont al 20 jaar in Enschede. Ze heeft vorig jaar haar studie Social Work aan Saxion afgerond en is werkzaam als wijkcoach. Laura heeft zich jarenlang als kartrekker van ROOD Enschede ingezet voor de belangen van jongeren.

“Ik vind het belangrijk dat jongeren meer betrokken worden bij de politiek. Dat doe je door ze serieus te nemen, met ze in gesprek te gaan en naar ze te luisteren. Daarnaast wil ik graag mensen samen brengen. Ik wil dat alle mensen, ongeacht afkomt, religie of etniciteit, zich verenigen in de strijd tegen onrecht en individualisme. Door mensen bij elkaar te brengen kun je verandering afdwingen. Verandering in de buurt, op het werk, in de politiek en in Enschede. Iedereen doet mee!”

Annelies
Futselaar
Introductie: 

Annelies (66) groeide op in Zwolle en verhuisde 43 jaar geleden naar Enschede. Sinds 2006 zet ze zich in de gemeenteraad in voor de inwoners van Enschede. Als voormalig leerkracht is Annelies goed op de hoogte van ontwikkelingen binnen het onderwijs en de jeugdzorg, maar ook de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO) heeft haar grote aandacht.

"Ik zie regelmatig dat mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Als we willen dat mensen volwaardig kunnen meedoen in de samenleving, moeten we zorgen dat ze gebruik kunnen maken van de voorzieningen die daarvoor onmisbaar zijn. Denk aan regiotaxivervoer en hulp bij het huishouden. Dat mensen via de rechter zorg moeten afdwingen is een schande! Dit heeft niets meer te maken met menselijke waardigheid en solidariteit, uitgangspunten van mijn partij de SP!"

Piet
van Ek
Introductie: 

Piet (58 jaar) woont zijn hele leven al in Enschede. Sinds 2014 vertegenwoordigt hij de SP in de gemeenteraad. In het dagelijkse leven bezorgt Piet de post, hiervoor werkte hij als (loon)administrateur bij een wegenbouwer.

“Slecht onderhouden en tochtige woningen leiden tot gezondheidsproblemen. Daarom vind ik het noodzakelijk dat alle slecht onderhouden huurwoningen in kaart worden gebracht en dat er gestart wordt met onderhoud en renovatie. Woningen moeten hierbij energiezuinig worden gemaakt. Verder wil ik mij de komende raadsperiode ervoor inzetten dat bedragen bestemd voor het bestrijden van (kinder)armoede ook hiervoor benut worden. Dit geld mag niet worden besteed aan algemene dingen als wegen en lantaarnpalen, zoals de huidige coalitie gedaan heeft.”

José
Wichgers-Apeldoorn
Introductie: 

José (48 jaar), werkt in een huisartsenpraktijk en heeft een eigen praktijk als counsellor. Daarnaast is ze lange tijd werkzaam geweest als vrijwilligster in een hospice.

"Er moest bezuinigd worden, maar zeker in de zorg is dit doorgeschoten. Er is sprake van marktwerking in plaats van samenwerking. Mede daardoor kom ik tijdens mijn werk dagelijks in aanraking met mensen die lichamelijke, psychische of sociale problemen hebben en niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Ik vind het belangrijk dat deze mensen ondersteund en waar nodig geactiveerd worden. Hierbij zullen wij zeker de ouderen niet vergeten die van de overheid zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen. Zij moeten hiervoor echter wel de kans krijgen. Daarom steunt de SP de ouderen op het gebied van zorg, wonen en mobiliteit. Juist in deze tijd van ongelijkheid en tweedeling speelt de politiek een grotere rol dan ooit. Kijk wat voor jou belangrijk is als persoon, maar ook voor de samenleving. Stem 21 maart SP, zodat wij samen trots kunnen zijn op Enschede, een stad waar het goed samenleven is."

Ahmed
Yilmaz
Introductie: 

Ahmed is een geboren en getogen Enschedeër. Sinds vier jaar zit hij
namens de SP in de gemeenteraad. Ahmed heeft zich bij verschillende
vrijwilligersorganisaties ingezet voor de mensen in Enschede. Als
maatschappelijk werker is hij ervan overtuigd dat de samenleving maakbaar
is en dat we samen kunnen zorgen voor een eerlijker en socialer
Enschede.

“Ik vind dat er geïnvesteerd moet worden in kunst en cultuur en dat elk
kind aan sport moet kunnen doen. Dat is belangrijk voor het welzijn van de
inwoners en de leefbaarheid van onze stad. Kunst, cultuur en sport zorgen
voor meer betrokkenheid van mensen bij de maatschappij. Bijvoorbeeld van
de vele vrijwilligers die in sportverenigingen en culturele instellingen
actief zijn. De politiek dient erkenning te tonen voor deze mensen die
Enschede leefbaarder en aantrekkelijker maken.
De komende periode wil ik mij ook inzetten voor meer duurzame
energieprojecten die ten goede komen aan alle Enschedeërs. Vooral het
gebruik van zonne-energie zou gestimuleerd moeten worden.”

Carma
Woltjer
Introductie: 

Carma groeide op in Groningen en is door een reorganisatie bij een voormalige werkgever in 1999 in Enschede beland. De afgelopen 10 jaar is zij actief geweest als secretaris bij de wijkraad BTS in Stroinkslanden. Momenteel is zij werkzaam als opleider en acceptatietester bij een landelijk IT-bedrijf.

“Ik heb me altijd goed kunnen vinden in de standpunten van de SP. Het besluit om actief te worden voor de SP heb ik afgelopen jaar definitief genomen: ik maak me steeds meer zorgen over de verharding en tweedeling in de samenleving. We kunnen dit alleen doorbreken als we elkaar en onze omgeving meer gaan respecteren en helpen: mét elkaar, vóór elkaar. We moeten dus o.a. zorgen voor fatsoenlijke zorg, fatsoenlijke lonen en uitkeringen en fatsoenlijke huisvesting. Meer denken vanuit mensen, dier en natuur dan vanuit geld. Ik ben ervan overtuigd dat menselijkheid en het besef dat je geld maar één keer uit kunt geven prima samen gaan. Daar wil ik me de komende jaren voor inzetten: op weg naar een menselijke groene stad waar iedereen mág, kán en wíl wonen. Op naar een gelukkig Enschede.”

Paulien
Wilkinson-Hillen
Introductie: 

Paulien Wilkinson (45 jaar) is geboren en getogen in Enschede. Van 2006 tot 2014 vertegenwoordigde zij de SP in de gemeenteraad. Paulien is werkzaam als fotograaf en beeldend kunstenaar.

“Ik vind het belangrijk dat Enschede een breed aanbod heeft op het gebied van kunst en cultuur. Niet alleen omdat dit bijdraagt aan de levendigheid en economische ontwikkeling van de stad, maar vooral omdat het goed is voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Deelnemen aan kunst en cultuur zorgt voor meer betrokkenheid bij de maatschappij, het laat mensen op andere manieren naar de wereld kijken, het biedt ontspanning en plezier en verbetert de kwaliteit van het leven. Voorwaarde voor een aantrekkelijk kunst- en cultuuraanbod is dat er voldoende ruimte is voor kleinschalige initiatieven, vernieuwing en experiment.”

Jacques
Gerard
Introductie: 

Jacques (67 jaar) is bestuurslid en organisatiesecretaris van de afdeling. Hij is lid geworden tijdens de democratiseringsacties aan de Universiteit van Nijmegen. Het was de tijd dat de partij alleen buitenparlementair aan de weg timmerde. De afgelopen anderhalf jaar heeft hij de SP vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

“Er moeten meer banen komen voor lager opgeleiden. Enschede is een stad met relatief veel werklozen met een lage opleiding. Ik vind dat het komende college zich sterk moeten maken voor het aantrekken van en het investeren in dit soort banen. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben recht op een volwaardige baan.”

Hans
Kasper
Introductie: 

Hans Kasper (63 jaar) is geboren en getogen in Enschede. Hij is ongeveer een jaar lid van de SP. Hans is zeer betrokken en gaat graag met andere SP’ers de wijken in om met de bewoners te bespreken wat nodig is om hun buurt prettiger en leefbaarder te maken.

“Ik zie dat onze maatschappij, die ik altijd ervaren heb als goed en sociaal, stukje bij beetje afbrokkelt. Hier maak ik mij zorgen over. Vooral het afbreken van de sociale voorzieningen vind ik onacceptabel. We moeten weerstand bieden aan deze ontwikkelingen en dit niet zomaar laten gebeuren. Op naar een sociaal Enschede!”

Joke
Faas-Hids
Jeroen
Elschot
Wim
Buist
Shuni
Ramjee
Jane
Groeneveld
Ans
Lassche
Bruno
Mendes Baptista Leitão
Helena
Kampinga
Annet
Loeven
Karin
van Nierop
Rene
Damkot
Johan
Bogaers
Rene
Roling
Wilma
Waijenberg-Veltman
Bert
Dreu
Eva
Schaaij
Ron
Schaftenaar
Peter
Goud
Bert
Woelders
Colin
Wilkinson-Hillen
Standpunten: 
Kernwoord standpunt (titel): 
Investeren in duurzaamheid
Beschrijving standpunt: 

Meer energiezuinige woningen en inzetten op groene energie voor een leefbare stad.

Kernwoord standpunt (titel): 
Armoedebestrijding
Beschrijving standpunt: 

Voorkom dat kinderen in armoede opgroeien en beperkt worden in hun ontwikkelingskansen en maatschappelijke mogelijkheden.

Kernwoord standpunt (titel): 
Wonen
Beschrijving standpunt: 

Voldoende, betaalbare en kwalitatief goede woningen in veilige, schone buurten met goede voorzieningen.

Kernwoord standpunt (titel): 
Werk moet lonen
Beschrijving standpunt: 

Maximaal drie maanden werken met behoud van uitkering en mét uitzicht op een betaalde baan.

Kernwoord standpunt (titel): 
Zorg en jeugdzorg
Beschrijving standpunt: 

Zorg dichtbij mensen. Iedereen die zorg nodig heeft, moet die ook krijgen. Door voldoende aandacht voor preventie willen we hoge zorgkosten en veel ellende voor gezinnen voorkomen.

Agenda: 
Titel: 
Verkiezingsdebat duurzaamheid
Datum en tijd: 
vrijdag, maart 2, 2018 - 21:00
Info: 

Tijdens het Verkiezingsdebat Duurzaamheid, georganiseerd door Robson, presenteert SP-kandidaat Ahmed Yilmaz samen met kandidaat raadsleden van D66, PvDA, ChristenUnie en GroenLinks de agenda duurzaamheid van hun partij. Daarna gaan ze met elkaar en het publiek in debat over hun duurzame plannen en visie voor Enschede.

Voorafgaand aan het debat serveert Food Loops vanaf 19:00 uur een plantaardige maaltijd in het Robson eetcafé.
 

Waar: 
Robson, Blekerstraat 165 Enschede
Titel: 
Jongerengesprek lokale politiek
Datum en tijd: 
donderdag, maart 8, 2018 - 19:30
Info: 

Laura Wichgers en kandidaat raadsleden van andere partijen gaan in gesprek over de zin van lokale politiek. Onder leiding van oud-wethouder van Enschede Jelmer van der Zee.

Toegang is gratis. Aanmelden is verplicht.

Waar: 
Balengebouw, Lonnekerspoorlaan 114 Enschede
Titel: 
POOB verkiezingsdebat
Datum en tijd: 
vrijdag, maart 9, 2018 - 14:00
Info: 

José Wichgers neemt namens de SP deel aan het verkiezingsdebat georganiseerd door het POOB (Plaatselijk Overleg Ouderen Bonden), bestaande uit de ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB

Waar: 
Prismare
Titel: 
FNV verkiezingsdebat “Kies Sociaal”
Datum en tijd: 
vrijdag, maart 9, 2018 - 20:00
Info: 

Onze kandidaat Piet van Ek gaat in debat met Duco Bannink (PvdA), Eric van der Aa (CDA), Henri de Roode (ChristenUnie), Hetty Wolf (GroenLinks),  Vic van Dijk (D66), Margriet Visser (Enschede Anders), Peter van der Vloet (Liberaal053) en Barry Overink (Burgerbelangen Enschede).

Waar: 
Café/zaal Vrieler aan de Brinkstraat 301
Titel: 
Flyeren
Datum en tijd: 
dinsdag, maart 13, 2018 - 11:00
Info: 

We delen flyers uit en gaan in gesprek over onze standpunten.

Waar: 
Centrum
Titel: 
Sportdebat
Datum en tijd: 
dinsdag, maart 13, 2018 - 20:00
Info: 

Onder leiding van moderator Jenne Wierstra wordt er gesproken over het burgerinitiatief "Ontmoetingsclusters". Met Annelies Futselaar.
Inloop 19.30 uur. Start 20.00 uur.

Toegang is gratis. Aanmelden is verplicht.

Waar: 
Balengebouw, Lonnekerspoorlaan 114
Titel: 
Flyeren
Datum en tijd: 
woensdag, maart 14, 2018 - 11:00
Info: 

Van 11.00 tot 13.00 zijn we in Glanerbrug. We delen flyers uit en gaan in gesprek over onze standpunten.

Waar: 
Glanerbrug
Titel: 
Regenboogdebat
Datum en tijd: 
woensdag, maart 14, 2018 - 19:30
Info: 

Het COC Twente-Achterhoek organiseert in de Bibliotheek Enschede een Regenboogdebat. Net als bij elke gemeenteraadsverkiezingen, vragen ze ook dit jaar de politieke partijen naar hun ambities: hoe willen zij de komende periode de positie van homo’s, lesbo’s, biseksuelen en transgenders verbeteren? Thema’s die aan de orde komen zijn veiligheid, onderwijs, en acceptatie binnen religieuze en/of niet-Westerse groepen. Namens de SP neemt Annelies Futselaar deel aan dit debat.

Van 19.30 tot ±21.00 uur (inloop vanaf 19.15)
De toegang is gratis.

Waar: 
Centrale Bibliotheek, Pijpenstraat 15
Titel: 
Politieke markt
Datum en tijd: 
zaterdag, maart 17, 2018 - 11:00
Info: 

Kom langs met vragen over onze standpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen en voor informatie over waarom de SP tegen de Sleepwet is.

Van 16.00 tot 17.00 is er een stellingendebat.

Van 11.00 tot 17.00 uur
Centrale Bibliotheek, Pijpenstraat 15

De toegang is gratis.

Waar: 
Centrale bibliotheek, Pijpenstraat 15
Titel: 
Lunchgesprek over kunst en cultuur
Datum en tijd: 
zaterdag, maart 17, 2018 - 11:30
Info: 

Concordia en KunstNonStop organiseren op zaterdag 17 maart om 11:30 uur een lunchgesprek over het belang van kunst en cultuur voor onze stad.

Aanwezige politici zijn: Ahmed Yilmaz (SP), Ayfer Koc (CDA), Vic van Dijk (D66), Anita Sempel (GroenLinks), Enes Sariakce en Huda Sufyan (DENK), Rachel Denneboom (VVD), Arja ten Thije en Arjan Kampman (PvdA). Het gesprek wordt geleid door Willem Jaap Zwart (directeur Concordia) en Annelien Dam (KNS).

Waar: 
Concordia, Langestraat 56
Titel: 
Verkiezingsstand
Datum en tijd: 
zaterdag, maart 17, 2018 - 12:00
Info: 

Kom langs bij onze stand aan de Raadhuisstraat, voor een verkiezingsfolder of voor informatie over de Sleepwet.

Van 12.00 tot 15.00 uur

Waar: 
Raadhuisstraat
Titel: 
Verkiezingsdebat SDO
Datum en tijd: 
zondag, maart 18, 2018 - 14:00
Info: 

Laura Wichgers neemt deel aan het verkiezingsdebat dat georganiseerd is door Samenwerkende Democratische Organisaties Enschede (SDO).
Van 14.00 tot 16.00 uur

Waar: 
SDO, Hoog en droog 25
Contact email: 
Verkiezingsnieuws dossier: 
Landingspagina: 

“Samen met de inwoners werken aan een socialer Enschede.”

De SP laat in veel steden zien dat politiek een onderdeel van de samenleving kan zijn. Samen
met inwoners werken wij aan het verbeteren van woningen en buurten, aan het bereiken van klimaatdoelen en aan het creëren van een stabiele economie.

Maxim van Luttikhuizen
Slogan: 
Voor jezelf, Voor elkaar
Facebook: 
https://www.facebook.com/enschede.sp
Twitter: 
https://twitter.com/Spenschede
Afbeelding: 
Tekst: 
“De SP laat in veel steden zien dat politiek een onderdeel van de samenleving kan zijn. Samen met inwoners werken wij aan het verbeteren van woningen en buurten, aan het bereiken van klimaatdoelen en aan het creëren van een stabiele economie.”

Volg ons, steun ons

 
 

Meldpunt klachten Welzorg

Nieuws

SP in de regio