h

Essent

11 februari 2023

Geen linkse wolk, maar een linkse vuist!

Foto: Samuel Michon

Vandaag zijn 60 strijdvaardige SP’ers uit Twente met een volle bus afgereisd naar het Beursplein in Amsterdam. Samen met 2.000 SP’ers uit het hele land gaven we een duidelijk signaal af: wij willen weer inspraak in onze energievoorziening en de energiekosten moeten omlaag! Dat kan door de energie opnieuw onder te brengen bij provincies en gemeenten, zoals het tot vijftien jaar geleden was.

Lees verder
20 mei 2009

Onze voorzitter over Essent

Als u dit leest heeft de gemeenteraad van Enschede al gestemd over het lot van de aandelen Essent van onze gemeente. We mogen ze nog even houden. Zoals u allemaal weet zijn wij tegen de verkoop, we hebben er echt alles aan gedaan om iedereen ervan te overtuigen dat het dom zou zijn ze te verkopen.

Lees verder
12 mei 2009

Gewonnen! Enschede verkoopt aandelen Essent niet!

Op maandag 11 mei vond er een stemming plaats over een voorstel van het college van B&W, om over te gaan tot verkoop van de Enschedese aandelen in Essent. De SP heeft er een grote bijdrage aan geleverd, dat de PvdA, GroenLinks, Burgerbelangen Enschede wilden meewerken aan het indienen van een amendement, om zich uit te spreken tegen de verkoop. Dit amendement heeft het gehaald. Hiermee heeft de SP in Enschede het maximale bereikt wat er binnen onze gemeente te behalen viel. Niet alleen is het de SP-fractie gelukt om dit onderwerp meerdere keren te agenderen, maar het is ook gelukt om andere politieke partijen te overtuigen.
Demonstratie voor het Stadhuis

Lees verder
10 mei 2009

Kom demonstreren tegen verkoop Essent!

Maandagavond 11 mei wordt de verkoop van Essent besproken in de Enschedese gemeenteraad. Om 18.30 uur verzamelen wij voor het Stadhuis op het Ei van Ko om voorafgaand aan de raadsvergadering wederom onze stem te laten horen. Komt allen!

Lees verder
3 maart 2009

Actie tegen de verkoop van Essent

De SP-stand staat de laatste tijd helemaal in het teken van de actie tegen de verkoop van Essent. De Enschedese afdeling is flink aan het knutselen geweest om dat zo duidelijk mogelijk te maken.
SP stand

Lees verder
3 maart 2009

Essent Verkopen? B&W zijn nuts geworden!

Het zal u niet ontgaan zijn: De SP voert volop actie tegen de verkoop van de aandelen in Essent aan de Duitse energiegigant RWE. Nu zijn deze aandelen nog in handen van Nederlandse gemeenten en Provincies. Als de verkoop doorgaat, is de controle van de overheid grotendeels weggevallen.

Lees verder
14 februari 2009

SP in protest tegen verkoop Essent

SP'ers uit Oost- en Noord-Nederland hebben deze week twee maal gedemonstreerd in Zwolle tegen de verkoop van Essent.
Woensdag kwamen leden van de Vereniging Gemeentelijke Aandeelhouders Essent binnen Noord-Nederland (VEGANN) bijeen. Vrijdag kwamen in het provinciehuis in Zwolle de Overijsselse aandeelhouders, vertegenwoordigers van de provincie en de meeste gemeenten met de raad van bestuur van Essent bijeen. Zij werden opgewacht door actievoerende SPers onder de leuze: 'Ze Zijn NUTS!!'

Lees verder
15 januari 2009

Geen uitverkoop Essent

Elektriciteit is een basisvoorziening, net als stromend water en sanitaire voorzieningen. Dat regel je als overheid, zodat het belang van de bevolking voorop staat. CDA, VVD en PvdA willen ze van de energiebedrijven 'gewone' bedrijven maken, die dus kunnen worden verkocht aan Duitsers, Russen of Chinezen of zelfs failliet gaan. Gewone bedrijven dienen niet het volk, maar de eigenaren. Daarom horen stroombedrijven nutsbedrijven te zijn.

Lees verder
29 juli 2007

SP vraagt inwoners Enschede mening over toekomst energiebedrijven

Onder het motto 'Nusent? Nu niet! Nooit niet!' brengt de SP in Enschede de voorgenomen fusie van de twee grootste Nederlandse energiebedrijven, Essent en Nuon onder de aandacht van de energiegebruikers.
In alle grotere plaatsen in Overijssel zullen de inwoners gevraagd worden een handtekening te zetten onder de oproep om de energievoorziening in overheidshanden te houden. Immers, meer en meer komen we met de energievoorziening in de kou te staan.

Lees verder
22 maart 2007

Fusie Essent & Nuon: koude rillingen!

Hoge energietarieven, weinig klantvriendelijk, benedenmaatse dienstverlening, moeilijk te bereiken, lange wachttijden, niet-deskundige medewerkers. Zo maar een greep uit de klachten van particulieren en kleine bedrijven.
Voor een deel het gevolg van eerdere fusies en reorganisaties. Dat er uit een ‘energiek huwelijk’ tussen Essent en Nuon iets ‘liefdevols’ zou kunnen ontstaan, lijkt de SP erg onwaarschijnlijk. Een machtsblok dat nog onbereikbaarder en ondoordringbaarder zal worden.

Lees verder

U bent hier