SP Enschede

SP vraagt wethouder de rug te rechten

20-07-2016De SP is van mening dat de gemeente onder druk wordt gezet door het bestuur van FC Twente. In december van 2015 is met het toenmalige bestuur van FC Twente afgesproken dat de gemeente voor maar liefst 32 miljoen euro garant gaat staan. De SP was hier tegen maar een meerderheid van de raad heeft het reddingsplan goedgekeurd. Om de risico’s voor de gemeente zo veel mogelijk te beperken, is een aantal voorwaarden verbonden aan de garantstelling en is vastgelegd dat o.a. inkomsten uit transfers als onderpand zouden dienen. Ook een groep ondernemers onder leiding van Wessels, in de wandelgangen de garantgroep, heeft zich bereid getoond voor een bedrag van ca. 12 miljoen euro garant te staan.

› Lees verder

Gemeente laat dure steken vallen bij overdracht Stroinkshal aan bewoners

20-07-2016In 2013 werd de Stroinkshal aan het Stroink bedreigd met de slopershamer. Om dit te voorkomen kon het Bewonersteam Stroinkslanden (BTS) het gebouw van de gemeente in eerste instantie overnemen voor het symbolische bedrag van 1 Euro ware het niet dat het gemeentelijk Vastgoedbedrijf de boekwaarde wilde ontvangen.
Met bijdragen van De Woonplaats, geld vanuit het initiatiefpotje van de Zuidwijken en de wijkbudgetten kon BTS een voorzichtige start maken. Na een periode van veel financiële tegenslag en frustratie, hoopt BTS per 1 augustus het gebouw weer over te dragen aan de gemeente.

› Lees verder

Staatssecretaris Van Rijn onderschrijft motie SP over hulp bij het huishouden

08-06-2016Aan lange discussies over hulp bij het huishouden tussen wethouder en coalitiepartijen enerzijds en de oppositiepartijen anderzijds lijkt een eind te komen. Een brief van staatssecretaris van Rijn biedt eindelijk duidelijkheid. Niet de vraag of maar hoe snel krijgen de bewoners waar ze recht op krijgen, is nog de enige vraag. Als wethouder van Houdt zich aan de wet houdt kunnen we hopelijk de discussie over hulp bij het huishouden sluiten. De wet schrijft voor wat de SP motie beoogde. De motie die de wethouder vroeg zich aan de uitvoering van de WMO 2015 te houden. De motie die door de wethouder werd afgeraden, daarbij van harte ondersteund door zijn coalitiepartijen.

› Lees verder

Grote eend als protest tegen WC eend-wetenschap

07-06-2016Een stop op wc eend-wetenschap en meer ruimte voor langdurig, fundamenteel en onafhankelijk onderzoek. Dat was de inzet van ROOD en SP toen zij dinsdag met een grote eend met professorenbaret bij het de Waaier gebouw van de Universiteit Twente actie voerden. Wij van WC eend adviseren WC eend luidde een populaire reclameslogan. Wetenschappelijk onderzoek lijkt door gebrek aan onafhankelijke financiering volgens de SP en haar jongerenorganisatie ROOD te vaak op WC eend-wetenschap. Ofwel onderzoek waarbij de conclusies erg positief zijn voor het bedrijf dat het onderzoek heeft betaald.

› Lees verder

TTIP-CETA: HANDELSVERDRAG? WURGAKKOORD!

02-06-2016Zaterdag 28 mei was een landelijke actie dag tegen TTIP. Ook in Enschede werd actie gevoerd tegen dit verdrag. De bedoeling is dat alle Europeanen en Amerikanen moeten kunnen meepraten of zo’n verdrag er wel moet komen.

› Lees verder

SP organiseert debat onafhankelijkheid wetenschap

30-05-2016De SP vindt het de hoogste tijd voor een nieuwe democratische universiteit. Daarom organiseert ze op Donderdag 9 juni 19.30-21.30 (19.00 inloop) In de Openbare Bibliotheek (Pijpenstraat 15) een debat over de toekomst van de universiteit. Sprekers zijn Wilfred van der Wiel, Jörgen Svensson, Janneke Hoedemaekers en Jasper van Dijk.

› Lees verder

SP stelt vragen over het Koningsplein

27-05-2016Het Koningsplein gaat een half jaar na de feestelijke opening al weer op de schop. Reden is dat regenwater vanaf het plein het ziekenhuis in stroomt. De SP vindt het belangrijk dat het ziekenhuis schoon en goed bereikbaar blijft maar stelt wel vragen over de werkzaamheden.

› Lees verder

Raad weigert (vooralsnog) inwoners fatsoenlijk te informeren

26-05-2016Ondanks een kritisch rapport van de nationale ombudsman, brieven van sociale advocaten en uitspraken van experts tijdens een werksessie, staan de SP, GroenLinks en Enschede Anders weer met lege handen. De coalitiepartijen en het college vertikken het om inwoners van Enschede die afhankelijk zijn van een uitkering volledig te informeren over hun rechten. De reden: als mensen gebruik maken van hun rechten, dan kost het de gemeente geld.

› Lees verder

De SP wil dat per 1 juli de korting op hulp bij huishouden wordt teruggedraaid

26-05-2016De Centrale Raad van Beroep heeft vandaag uitspraak gedaan over de huishoudelijke verzorging. Het massale korten op uren zorg of zelfs stoppen van huishoudelijke verzorging blijkt in strijd met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO).

› Lees verder

Visie op vervoer lijkt onuitvoerbaar

23-05-2016De gemeente Enschede gaat komend jaar in samenwerking met 13 andere Twentse gemeenten een nieuwe visie op vervoer vertalen in een verordening. In het kort komt het erop neer dat er gekeken wordt hoeveel mensen ervan overtuigd kunnen worden dat ze beter met het openbaar vervoer (OV) kunnen gaan reizen. Dan gaat het voornamelijk om mensen die bijvoorbeeld nu nog gebruik maken van de regiotaxi, al dan niet met een WMO-indicatie.

› Lees verder

Pagina's