h

 

Foto: SP


Petitie tegen toeslag regiotaxi

Gebruikers van de Regiotaxi zijn begin juni geïnformeerd over een toeslag op laat reserveren van een rit met de regiotaxi. De SP heeft aan de collegebel getrokken omdat de gemeenteraad niet betrokken was bij de besluitvorming maar het wel om een wijziging in de verordening WMO gaat.

Lees verder
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
26 juli 2017

Brief pashouders regiotaxi niet verstuurd

"Een brief aan de houders van een regiotaxipas blijkt niet verstuurd vanwege een technische storing bij het verzendbedrijf". Dat berichtte wethouder van Houdt dinsdag aan de gemeenteraad. De brief moest een gemeentelijk schrijven van begin juni vervangen waarin de pashouders verkeerd geïnformeerd waren over maatregelen betreffende het regiotaxivervoer. De SP en EnschedeAnders hadden veel kritiek op de brief die reizigers meer duidelijkheid moest bieden over over het regiotaxivervoer. Die suggereerde dat de toeslag van 3 euro slechts werd uitgesteld en niet dat de gemeenteraad kan besluiten dat de toeslag helemaal niet mag worden geïnd.
De niet verstuurde brief wordt herschreven en adviezen van SP en EnschedeAnders worden meegenomen. Wanneer de pashouders nu wel goed en volledig worden geïnformeerd is niet duidelijk.

Lees verder
24 juli 2017

SP ontevreden over raadselachtige informatie regiotaxi

Op verzoek van de SP krijgt de gemeenteraad alle brieven die worden verstuurd over de ontwikkelingen rond het regiotaxivervoer. Dus ontving de Raad ook de brief die bij de reizigers regiotaxivervoer waarschijnlijk 25 juli in de bus ligt.
De SP is niet tevreden over de inhoud van de brief omdat die niet de duidelijkheid biedt die reizigers nodig hebben. Bovendien kan de brief de lezer op het verkeerde been zetten. De tekst doet vermoeden dat het een kwestie van tijd is dat de 3 euro toeslag wordt ingevoerd. In de brief staat niet duidelijk dat de toeslag alleen geïnd wordt als de gemeenteraad daartoe besluit!

Lees verder
14 juli 2017

Toeslag gebruik regiotaxi uitgesteld na vragen SP

De Twentse Visie op vervoer begint haar rotte vruchten af te werpen. Een notitie die beoogt verschillende reizigersgroepen samen te voegen om de kosten te verlagen. Zolang de inhoud van de notitie bekend is heeft de SP haar zorgen geuit over de uitvoering. Nooit is duidelijk geworden hoe een en ander geregeld zou worden, alleen dat het in fases zou gaan.
De eerste fase betrof het regiotaxivervoer. En dat hebben de gebruikers geweten! Zes euro boete op onverwachte ritten (retour) en verplichte incasso in plaats van contante betaling. En dat alles zonder enige informatie naar de gemeenteraad!

Lees verder
13 juli 2017

Linkse oppositie komt met sociaal alternatief

Ruim 15 miljoen euro wil het college bezuinigen op zorg, welzijn, cultuur en armoedebeleid. De SP, PvdA, GroenLinks en EnschedeAnders zijn het hier niet mee eens en komen met betere voorstellen.

Lees verder
11 juni 2017

DE NIEUWE TWENTSE VISIE OP VERVOER BEPERKT MENSEN IN MOGELIJKHEDEN

 Met ingang van 1 juli gaat de uitvoering van de herziene Twentse visie op vervoer “Samen op weg” in. Het gaat hierbij om een voorziening voor mensen die niet met het openbaar vervoer kunnen reizen. Vooral in de zorg betekent een verandering meestal weinig goeds. De SP fractie heeft geregeld haar zorg uitgesproken over de gevolgen van de notitie. Het bleef lang stil. De eerste brief van begin juni, biedt weinig hoop op verbetering.

Lees verder
10 juni 2017

SP en PvdA eisen opheldering over situatie medewerkers fietsenstalling

Foto: SP

De gemeenteraadsfracties van de SP en de PvdA hebben een interpellatieverzoek ingediend voor de vergadering van de gemeenteraad op maandag 12 juni a.s.. Tijdens het interpellatieverzoek willen zij van wethouder Van Agteren opheldering over arbeidspositie van de medewerkers van de bewaakte fietsenstalling De Graaff. De wethouder moet in het debat aangeven hoe hij er voor gaat zorgen dat er gewerkt gaat worden met rechtvaardige en redelijke arbeidsovereenkomsten.

Lees verder
9 juni 2017

SP in gesprek met bewoners Stroinkslanden

Foto: Paulien Wilkinson

Zaterdag 3 juni was er voor het eerst in Enschede een superzaterdag. Leden uit Zwolle, Hengelo, Deventer, Borne en Hof van Twente en Tweede-Kamerlid Frank Futselaar waren naar Enschede gekomen om samen met ons inwoners van Stroinkslanden te vragen naar hun wijk. In totaal waren we met zo’n 20 mannen en vrouwen.

Lees verder
20 mei 2017

Marktwerking schaadt belang bewoners enschede

Bewoners van Enschede hebben last van de marktwerking in de zorg. De marktwerking die de zorg beter en goedkoper zou maken blijkt keer op keer een illusie. Denk aan het regiotaxivervoer en rolstoelleveranciers in Enschede. Voor allebei heeft de SP een klachtenmeldpunt geopend. En terecht blijkt uit de aard en ernst van situaties die gebruikers mee moeten maken en melden bij de SP. Natuurlijk is het voor een wethouder aantrekkelijk voor de goedkoopste aanbieder(s) te kiezen. Of zoals wethouders hun keuze meestal motiveren; goedkoopste beste. Twee organisaties (Brookhuis en Welzorg) zijn door de wethouder de wacht aangezegd. Maar hij is vervolgens samen met een aantal andere Twentse gemeenten gewoon weer met ze in zee gegaan.

Lees verder
20 mei 2017

Beleidskader schuldhulpverlening

De SP is blij dat er eindelijk een beleidskader schuldhulpverlening 2017-2020 ligt. Opvallend is vooral dat dit College eindelijk erkent dat er grenzen zijn aan de zelfredzaamheid van de inwoners van Enschede bij zorgelijke schuldensituaties.

Lees verder

Pagina's