h
2 maart 2022

EVEN VOORSTELLEN

Foto: Paulien Wilkinson

Nummer 3 op onze kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Enschede: Michiel van Staaveren

Lees verder
26 februari 2022

EVEN VOORSTELLEN

Foto: Paulien Wilkinson

Nummer 4 op onze kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Enschede: Karel van der Leij.

Lees verder
16 februari 2022

Even voorstellen

Foto: Paulien Wilkinson
EVEN VOORSTELLEN: Nummer 5 op onze kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Enschede, Lenie de Jong-Helleman.
Lees verder
3 februari 2022

Busvervoer 12 februari AOW en Pensioendemonstratie Utrecht

Foto: SP

Het kabinet wil het minimumloon verhogen, maar de AOW daarvan loskoppelen. Daardoor komen ouderen die rond moeten komen van alleen een AOW fors op achterstand. Door de stijgende prijzen wordt hun inkomen sowieso al minder waard! Dat wil de SP niet laten gebeuren en organiseert een demonstratie tegen deze loskoppeling en pleit tevens voor het loslaten van het pensioenakkoord, onder het motto “Iedereen heeft recht op een goede oude dag vanaf 65 jaar”. Ze organiseert daarom een grote landelijke demonstratie op zaterdag 12 februari in Utrecht. De SP organiseert vanuit Twente busvervoer naar deze demonstratie; Het vertrek is om 12.30 uur vanaf de voorkant van het NS station in Hengelo. Iedereen die mee wil kan zich opgeven via hengelo@sp.nl of tel.: 074-2421042. We vragen een vrije gift als bijdrage. Thuiskomst is verwacht rond 17.30 uur.

Lees verder
19 januari 2022

De SP roept bewoners op: meld problemen met het betalen van de energierekening.

Foto: SP

Iedereen in Nederland heeft gemerkt dat de energierekening verhoogd is. Soms zelfs met 100%. Veel mensen hebben moeite hun hoge rekening voor gas en licht te betalen. Ook in Enschede is dit het geval.

Lees verder
30 november 2021

Verkiezingsprogramma SP Enschede 2022-2026

Ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Lees verder
30 november 2021

SP kiest Piet van Ek als lijsttrekker

Foto: SP

Tijdens de afgelopen ALV is de kandidatenlijst vastgesteld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. 

Lees verder
10 november 2021

Motie SP aangenomen door volledige raad

Foto: SP

Onze motie is gisteren aangenomen met alle stemmen voor! 33-0. Eerst kijken naar de situatie voordat je als gezin niet voor vergoeding huiswerkbegeleiding in aanmerking komt! En zo hoort het ook. Stel dat je ouders net een eurootje meer verdienen dan mag. Dan moet je voor maatwerk gaan. Het belang van het kind vooropstellen. De SP doet dat al jaren, niet alleen rondom de aankomende verkiezingen. En reken maar dat we er bovenop blijven zitten. Over een jaar willen we weten hoeveel kinderen er meer mee mogen doen.

Lees verder
3 november 2021

5 NOVEMBER LEZING OVER ONZE PENSIOENEN MET SP KAMERLID BART VAN KENT (Gewijzigde locatie)

Foto: SP

Stijgende dekkingsgraden, hogere pensioenpremies en een veel hogere energieprijs. Maar nog steeds geen procentje koopkrachtgroei voor onze ouderen. 

Lees verder
24 oktober 2021

Enschede mist de menselijke maat

Bewoners Enschede hebben gelijk: “Enschede mist de menselijke maat!”
 
Enschede mist de menselijke maat! Dat is de conclusie van de commissie Menselijke Maat in het pas uitgekomen onderzoeksrapport “Maatwerk is mensenwerk” . Dat is wat de SP ook al jarenlang hoort van bewoners! Signalen waar de SP zo vaak aandacht voor gevraagd heeft. Net als vrijwilligersorganisaties die jaarlijks duizenden bewoners helpen hun recht te krijgen. Onder het motto” Enschede moet bezuinigen” werden juist de kwetsbare inwoners uitgeknepen zowel financieel als op het gebied van zorg en welzijn.
 
Onder veel druk van oa de SP, organisaties als Diaconaal platform en Sociaal hart Enschede, gingen coalitiepartijen door de knieën. Een onderzoek met name over de uitvoering van de participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO) kon worden uitgevoerd. De commissie heeft een groot aantal interviews gehouden om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de uitvoering van de beide wetten.
Een spannende tijd in de eerste plaats voor onze bewoners. Zouden het eindelijk gebeuren dat hun problemen serieus genomen werden in plaats van genegeerd? Dat zij niet altijd zelf de oorzaak waren van hun vaak financiële problemen maar dat de gemeente die zelf organiseerde door strenge soms zelf niet wettelijk toegestane regelgeving? Bewoners die onterecht geen inkomen hadden, onvoldoende uren thuiszorg kregen of middelen om hun zelfstandigheid te bevorderen? Die tegen de regels van de participatiewet in, iets moesten doen om hun bijstandsuitkering te “verdienen”?
 
Het wantrouwen van de gemeente in haar eigen bewoners is groot. Je bent een fraudeur tenzij je kunt bewijzen dat dat niet zo is. Een andere houding dan die je mag verwachten van een overheid namelijk: “We vertrouwen je”. Blijkt dat je de zaak beduvelt dan word je aangepakt”. Een andere insteek dan bewoners die na dreiging officieel bezwaar te maken tegen een uitspraak, ineens wel krijgen waar zij terecht om vroegen. Een van de aanbevelingen uit het rapport is: “in een keer goed” wat betekent dat direct het juiste besluit wordt genomen zonder dreiging met een bezwaarschrift.
 
Het rapport doet een aantal aanbevelingen die de situatie voor onze bewoners kunnen verbeteren.  Uitgangspunt van de adviezen is een menselijke en rechtvaardige behandeling van bewoners die de steun van de gemeente Enschede nodig hebben; “de menselijke maat!”
Dit vraagt om een andere aanpak door ambtenaren die ook zullen moeten wennen aan een andere benadering van de bewoners.
 
Dat er nog wat moet veranderen blijkt uit onderstaand bericht van afgelopen week: “Het is niet leuk als je een scootmobiel moet aanvragen. Na heel lang ertegenaan hikken nam ik de moed om te bellen.
De eerste vraag die ik kreeg was: waarom wilt u een scootmobiel?
De tweede vraag: wat wilt u gaan doen met de scootmobiel?
Toen alle gegevens waren ingevuld door de mevrouw werd mij verteld dat het maanden zal duren voordat er contact met mij wordt opgenomen.
Inderdaad heb ik na 3 maanden nog geen contact gehad. Ik wacht rustig af” .
 
Dinsdag 26 oktober van 17 tot 19 uur gaan de Raad en de commissie in op de inhoud van het rapport. Deze bijeenkomst is openbaar.
 
De Raad gaat natuurlijk ook in gesprek met het College over de bevindingen van de “commissie Menselijke Maat”. En vooral hoe het beter moet!
 
Overnemen van de aanbevelingen kan het begin zijn van een sociaal, rechtvaardig Enschede voor alle bewoners! En dan hoop ik dat zij langzamerhand weer vertrouwen krijgen in hun lokale overheid.
 
Zowel het tussenrapport als het eindrapport ‘Maatwerk is mensenwerk II’ vindt u op:
pro-facto.nl/Menselijkemaatenschede 

Lees verder

Pagina's