h

 

Foto: SP


8 juni 2016

Staatssecretaris Van Rijn onderschrijft motie SP over hulp bij het huishouden

Aan lange discussies over hulp bij het huishouden tussen wethouder en coalitiepartijen enerzijds en de oppositiepartijen anderzijds lijkt een eind te komen. Een brief van staatssecretaris van Rijn biedt eindelijk duidelijkheid. Niet de vraag of maar hoe snel krijgen de bewoners waar ze recht op krijgen, is nog de enige vraag. Als wethouder van Houdt zich aan de wet houdt kunnen we hopelijk de discussie over hulp bij het huishouden sluiten. De wet schrijft voor wat de SP motie beoogde. De motie die de wethouder vroeg zich aan de uitvoering van de WMO 2015 te houden. De motie die door de wethouder werd afgeraden, daarbij van harte ondersteund door zijn coalitiepartijen.

Lees verder
7 juni 2016

Grote eend als protest tegen WC eend-wetenschap

Foto: SP

Een stop op wc eend-wetenschap en meer ruimte voor langdurig, fundamenteel en onafhankelijk onderzoek. Dat was de inzet van ROOD en SP toen zij dinsdag met een grote eend met professorenbaret bij het de Waaier gebouw van de Universiteit Twente actie voerden. Wij van WC eend adviseren WC eend luidde een populaire reclameslogan. Wetenschappelijk onderzoek lijkt door gebrek aan onafhankelijke financiering volgens de SP en haar jongerenorganisatie ROOD te vaak op WC eend-wetenschap. Ofwel onderzoek waarbij de conclusies erg positief zijn voor het bedrijf dat het onderzoek heeft betaald.

Lees verder
2 juni 2016

TTIP-CETA: HANDELSVERDRAG? WURGAKKOORD!

Foto: Joke Faas

Zaterdag 28 mei was een landelijke actie dag tegen TTIP. Ook in Enschede werd actie gevoerd tegen dit verdrag. De bedoeling is dat alle Europeanen en Amerikanen moeten kunnen meepraten of zo’n verdrag er wel moet komen.

Lees verder
30 mei 2016

SP organiseert debat onafhankelijkheid wetenschap

Foto: SP

De SP vindt het de hoogste tijd voor een nieuwe democratische universiteit. Daarom organiseert ze op Donderdag 9 juni 19.30-21.30 (19.00 inloop) In de Openbare Bibliotheek (Pijpenstraat 15) een debat over de toekomst van de universiteit. Sprekers zijn Wilfred van der Wiel, Jörgen Svensson, Janneke Hoedemaekers en Jasper van Dijk.

Lees verder
27 mei 2016

SP stelt vragen over het Koningsplein

Foto: Paulien Wilkinson

Het Koningsplein gaat een half jaar na de feestelijke opening al weer op de schop. Reden is dat regenwater vanaf het plein het ziekenhuis in stroomt. De SP vindt het belangrijk dat het ziekenhuis schoon en goed bereikbaar blijft maar stelt wel vragen over de werkzaamheden.

Lees verder
26 mei 2016

Raad weigert (vooralsnog) inwoners fatsoenlijk te informeren

Ondanks een kritisch rapport van de nationale ombudsman, brieven van sociale advocaten en uitspraken van experts tijdens een werksessie, staan de SP, GroenLinks en Enschede Anders weer met lege handen. De coalitiepartijen en het college vertikken het om inwoners van Enschede die afhankelijk zijn van een uitkering volledig te informeren over hun rechten. De reden: als mensen gebruik maken van hun rechten, dan kost het de gemeente geld.

Lees verder
26 mei 2016

De SP wil dat per 1 juli de korting op hulp bij huishouden wordt teruggedraaid

De Centrale Raad van Beroep heeft vandaag uitspraak gedaan over de huishoudelijke verzorging. Het massale korten op uren zorg of zelfs stoppen van huishoudelijke verzorging blijkt in strijd met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO).

Lees verder
23 mei 2016

Visie op vervoer lijkt onuitvoerbaar

De gemeente Enschede gaat komend jaar in samenwerking met 13 andere Twentse gemeenten een nieuwe visie op vervoer vertalen in een verordening. In het kort komt het erop neer dat er gekeken wordt hoeveel mensen ervan overtuigd kunnen worden dat ze beter met het openbaar vervoer (OV) kunnen gaan reizen. Dan gaat het voornamelijk om mensen die bijvoorbeeld nu nog gebruik maken van de regiotaxi, al dan niet met een WMO-indicatie.

Lees verder
23 mei 2016

SP Enschede vindt dat zorggeld aan zorg besteed moet worden!

De Raad van Enschede heeft besloten dat geld bestemd voor de uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) ook besteed mag worden aan andere doelen. Daarvoor is een sociaal fonds ingericht waar bijvoorbeeld ook middelen voor de WWB (Wet Werk en Bijstand) besteed kan worden.

Lees verder
18 mei 2016

Acties thuiszorgmedewerkers, FNV en SP beloond;korting op huishoudelijke verzorging wettelijk verboden!

Foto: Paulien Wilkinson

De Centrale Raad van Beroep heeft vandaag uitspraak gedaan over de huishoudelijke verzorging. De Raad heeft duidelijkheid gegeven over de verantwoordelijkheid die gemeentes hebben met de uitvoering. De willekeur van gemeentes bij het toekennen van zorg lijkt hiermee te eindigen. Het massale korten op uren zorg of zelfs stoppen van huishoudelijke verzorging blijkt in strijd met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO). Er lijkt hoop voor de groep gedupeerden, de cliënten en thuiszorgmedewerkers.

Lees verder

Pagina's