h
15 november 2016

Wethouder van Houdt negeert nog steeds de uitspraak rechter Hulp bij het Huishouden

Hulp bij het huishouden is nog steeds het stiefkind van de gemeente Enschede. Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar het wordt ze eigenlijk onmogelijk gemaakt. In plaats van ondersteuning om thuis blijven wonen mogelijk te maken wordt er nog steeds gesjoemeld met toekenning van Hulp bij het huishouden. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) verplicht de gemeente enschede de toekenning beter te regelen. Bewoners en Gemeenteraad van Enschede worden echter nog maanden aan het lijntje gehouden.

Lees verder
17 oktober 2016

Mantelzorger waardering: besteden bij de webshop of niks!

“Geen cent erbij” is het motto van het College van Enschede. En al helemaal niet als het over het sociaal domein gaat. De meer dan een miljoen euro voor mantelzorgwaardering gaat voor een groot deel naar de wijkteams. Een flink bedrag is nodig om de 50 euro indirect bij de mantelzorgers te krijgen. Indirect, want de mantelzorgers moeten met de 50 euro, via de webshop wel de Enschedese middenstand steunen. Diezelfde middenstand moet van de 50 euro de gemeentekas weer spekken en de mantelzorgers een korting geven op hun aankoop bij de webshop.

Lees verder
30 september 2016

Openbare avond over het Nationaal ZorgFonds

Foto: SP

Woensdagavond 5 oktober organiseert de SP Enschede een openbare avond over het Nationaal zorgfonds in Speeltuin Het Heelal in Twekkelerveld. U wordt deze avond geïnformeerd over de plannen voor een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico en waarbij fysiotherapie, tandarts en ggz in het basispakket zitten. Een ZorgFonds dat een einde wil maken aan de geldverslindende zorgverzekeraars en zorgverleners die alleen oog hebben voor hun commerciële belangen.

Lees verder
29 september 2016

Jacques Gerard nieuw raadslid SP Enschede

Foto: Paulien Wilkinson

Op 3 oktober zal Jacques Gerard worden geïnstalleerd als gemeenteraadslid van de Socialistische Partij in Enschede. Hij volgt daarbij Joke de Jager op die het raadswerk niet meer kan combineren met haar vaste baan.

Lees verder
11 september 2016

SP wil fatsoenlijke waardering voor mantelzorgers

De Raad van Enschede moet binnenkort besluiten over de invulling van een blijk van waardering voor de mantelzorgers*. Sinds 2015 regelt de gemeente wie hoeveel geld krijgt. Vorig jaar werden mantelzorgers hoger gewaardeerd dan in 2016. Tenminste als de waardering in geld uitgedrukt kan worden. Die blijkt met 66% afgenomen, van 150 naar 50 euro. Van de 1 miljoen euro die Enschede ontvangt voor mantelzorgwaardering blijft 300.000 euro over die werkelijk naar de mantelzorger gaat. De 700.000 euro die over blijft wordt besteed aan de verdere ontwikkeling van de wijkteams en versterking van het Enschedese bedrijfsleven.

Lees verder
20 juli 2016

SP vraagt wethouder de rug te rechten

De SP is van mening dat de gemeente onder druk wordt gezet door het bestuur van FC Twente. In december van 2015 is met het toenmalige bestuur van FC Twente afgesproken dat de gemeente voor maar liefst 32 miljoen euro garant gaat staan. De SP was hier tegen maar een meerderheid van de raad heeft het reddingsplan goedgekeurd. Om de risico’s voor de gemeente zo veel mogelijk te beperken, is een aantal voorwaarden verbonden aan de garantstelling en is vastgelegd dat o.a. inkomsten uit transfers als onderpand zouden dienen. Ook een groep ondernemers onder leiding van Wessels, in de wandelgangen de garantgroep, heeft zich bereid getoond voor een bedrag van ca. 12 miljoen euro garant te staan.

Lees verder
20 juli 2016

Gemeente laat dure steken vallen bij overdracht Stroinkshal aan bewoners

Foto: SP

In 2013 werd de Stroinkshal aan het Stroink bedreigd met de slopershamer. Om dit te voorkomen kon het Bewonersteam Stroinkslanden (BTS) het gebouw van de gemeente in eerste instantie overnemen voor het symbolische bedrag van 1 Euro ware het niet dat het gemeentelijk Vastgoedbedrijf de boekwaarde wilde ontvangen.
Met bijdragen van De Woonplaats, geld vanuit het initiatiefpotje van de Zuidwijken en de wijkbudgetten kon BTS een voorzichtige start maken. Na een periode van veel financiële tegenslag en frustratie, hoopt BTS per 1 augustus het gebouw weer over te dragen aan de gemeente.

Lees verder
8 juni 2016

Staatssecretaris Van Rijn onderschrijft motie SP over hulp bij het huishouden

Aan lange discussies over hulp bij het huishouden tussen wethouder en coalitiepartijen enerzijds en de oppositiepartijen anderzijds lijkt een eind te komen. Een brief van staatssecretaris van Rijn biedt eindelijk duidelijkheid. Niet de vraag of maar hoe snel krijgen de bewoners waar ze recht op krijgen, is nog de enige vraag. Als wethouder van Houdt zich aan de wet houdt kunnen we hopelijk de discussie over hulp bij het huishouden sluiten. De wet schrijft voor wat de SP motie beoogde. De motie die de wethouder vroeg zich aan de uitvoering van de WMO 2015 te houden. De motie die door de wethouder werd afgeraden, daarbij van harte ondersteund door zijn coalitiepartijen.

Lees verder
7 juni 2016

Grote eend als protest tegen WC eend-wetenschap

Foto: SP

Een stop op wc eend-wetenschap en meer ruimte voor langdurig, fundamenteel en onafhankelijk onderzoek. Dat was de inzet van ROOD en SP toen zij dinsdag met een grote eend met professorenbaret bij het de Waaier gebouw van de Universiteit Twente actie voerden. Wij van WC eend adviseren WC eend luidde een populaire reclameslogan. Wetenschappelijk onderzoek lijkt door gebrek aan onafhankelijke financiering volgens de SP en haar jongerenorganisatie ROOD te vaak op WC eend-wetenschap. Ofwel onderzoek waarbij de conclusies erg positief zijn voor het bedrijf dat het onderzoek heeft betaald.

Lees verder
2 juni 2016

TTIP-CETA: HANDELSVERDRAG? WURGAKKOORD!

Foto: Joke Faas

Zaterdag 28 mei was een landelijke actie dag tegen TTIP. Ook in Enschede werd actie gevoerd tegen dit verdrag. De bedoeling is dat alle Europeanen en Amerikanen moeten kunnen meepraten of zo’n verdrag er wel moet komen.

Lees verder

Pagina's