h
14 december 2015

De SP is positief over het schrappen van de proef met giftig vliegas in zoutcavernes

Foto: Joke Faas

De SP is blij met het besluit van AkzoNobel af te zien van het gebruik van vliegas voor de stabilisatie van potentieel instabiele zoutcavernes. Samen met andere partijen en bezorgde burgers heeft de SP zich de afgelopen maanden ingezet om de proef met giftig vliegas te voorkomen.

Lees verder
10 december 2015

Problemen bij verstrekkingen en aanvragen uitkeringen

Bij elke grote organisatie als de gemeente gaat wel eens wat mis in de uitvoering. Niet juist verstrekte informatie, kwijtgeraakte dossiers enz. kunnen incidenteel voorkomen. Dat zegt althans de wethouder. In werkelijkheid zitten hier oorzaken achter. Omwille van de financiële positie van de gemeente is voor asociaal beleid gekozen, de werkdruk bij ambtenaren is zo hoog dat hierdoor fouten ontstaan en het ontmoedigingsbeleid van de gemeente zorgt voor een onfatsoenlijke behandeling van burgers.

Lees verder
7 december 2015

Ook TSN medewerkers in Enschede in onzekerheid

De zorg is geen markt. De nadelige gevolgen van de marktwerking bevestigen dit steeds weer, ook in Enschede. Zorgorganisaties die gegokt hebben door een te lage inschrijving bij de aanbesteding vragen nu geld van hun werknemers en van de gemeente om massa ontslagen te voorkomen. De SP pleit al jaren voor een basistarief in de thuiszorg. Daarmee wordt voorkomen dat thuiszorgaanbieders onder de kostprijs moeten werken.

Lees verder
5 december 2015

Demonstreer mee tegen het zorgbeleid van Van Rijn

Foto: SP

Veel gemeenten minimaliseren de vergoeding op de thuiszorg als gevolg van de bezuinigingen van staatssecretaris van Rijn. Met vele ontslagen als gevolg en vele hulpbehoevende mensen die zonder de noodzakelijke zorg komen te zitten.
De FNV organiseert hiertegen het verzet samen met andere organisaties waaronder de SP.
15 december gaan we de miljoenste handtekening aanbieden aan de staatssecretaris.

Lees verder
2 december 2015

Gemeente wordt verder in moeras FC Twente getrokken

32 miljoen. Dat is het bedrag dat de gemeente in FC Twente wil steken. Met deze garantstelling hoopt de wethouder de lening van 17 miljoen uit 2010 veilig te stellen, maar het zal de problemen van de gemeente alleen maar vergroten.

Lees verder
15 november 2015

SP stelt vragen over start testopslag van gasolie

Het college van B&W heeft de Raad afgelopen vrijdag per brief op de hoogte gebracht over de mogelijke testopslag van gasolie in een van de stabiele zoutcavernes van Akzo Nobel. Mogelijk wordt op maandag 16 november al begonnen met het vullen van de caverne. SP Raadslid Ahmed Yilmaz wil hier morgen vragen over stellen aan het College van B&W.

Lees verder
12 november 2015

Zorg voor natuur en milieu

Afgelopen maand heeft de gemeenteraad, na jaren discussie eindelijk besloten dat we het doel van een afvalloos Twente in 2030 moeten halen. Daarvoor wordt per 1 januari 2017 Diftar ingevoerd en per 1 januari 2019 wordt begonnen met omgekeerd inzamelen. Met omgekeerd inzamelen wordt de grijze afvalcontainer gebruikt voor de inzameling van verpakkingen. Bij goede scheiding is er immers bijna geen restafval meer over. SP Raadslid Ahmed Yilmaz: ”Als ieder van ons vanaf nu alle afval beter scheidt en in de daarvoor bestemde bakken deponeert, moet omgekeerd inzamelen vanaf 2019 mogelijk zijn.”

Lees verder
9 november 2015

Teken de petitie tegen gifopslag zoutcavernes

Foto: SP

De SP, de Partij voor de Dieren, GroenLinks en een aantal bezorgde omwonenden hebben een online petitie opgezet tegen de gifopslag in lege zoutcavernes onder Hengelo en Enschede. Op www.geenafvalintwentsebodem.nl kan bezwaar worden gemaakt tegen het plan van AkzoNobel om lege zoutholtes op te vullen met giftig vliegas, een restproduct van afvalverbranding bij onder andere afvalbedrijf Twence.

Lees verder
29 oktober 2015

SP en PvdA in Enschede willen van minimumjeugdloon af

De gemeente Enschede moet het goede voorbeeld geven door geen gebruik meer te maken van het minimumjeugdloon. Dat vinden de Socialistische Partij (SP) en de Partij van de Arbeid (PvdA) in Enschede. In de raadsvergadering van maandag 9 november zullen zij met een motie oproepen het minimumloon voor alle gemeentelijke medewerkers, in loondienst of via andere constructies ingehuurd, vanaf 18 jaar gelijk te trekken.

Lees verder
28 oktober 2015

SP trekt aan de bel over tekort betaalbare huurwoningen

Er is een zeer groot tekort aan sociale huurwoningen in Enschede. Het tekort is zo groot dat er een acuut probleem dreigt bij het plaatsen van statushouders (vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen). De SP vraagt aan het college wat zij gaat doen om het probleem op te lossen.

Lees verder

Pagina's