h
8 juni 2015

SP roept op: let op of uw eigen bijdrage zorg is betaald!

De SP heeft vragen gesteld over het uitblijven van de rekening van de eigen bijdrage van het Centraal Administratiekantoor (CAK). De SP is bang dat mensen met onverwacht hoge rekeningen komen te zitten die ze niet in een keer kunnen betalen. De wethouder legt de schuld bij de zorgaanbieders. Maar een wethouder maakt toch afspraken met de organisaties? Hetzelfde probleem blijkt vorig jaar ook al gespeeld te hebben. Bij wie de betaling eigen bijdrage misgaat moet zich melden bij het Zorgloket.

Lees verder
8 juni 2015

Kunst en cultuur is beschaving! Mijn bieb moet blijven!

Foto: Paulien Wilkinson

Het is denk ik niemand ontgaan, afgelopen weken is Enschede op de bres gegaan voor behoud van de Openbare Bibliotheek Enschede. Maar liefst 27.000 mensen hebben hun handtekening gezet onder de petitie van de Bibliotheek: Mijn bieb moet blijven! Van deze 27.000 mensen hebben nog eens drieduizend mensen een persoonlijk boodschap geschreven via speciaal gemaakte ansichtkaarten gericht aan de gemeenteraad van Enschede.

Lees verder
6 juni 2015

Opvang van asielzoekers lijkt een moeizaam proces

Sinds de Raad op 15 december 2014 heeft ingestemd met de opvang van asielzoekers is er blijkbaar veel overlegd maar nog steeds zonder resultaat. Wat het probleem is wat de onderhandelingen zo bemoeilijkt is niet duidelijk. Op 15 juni zou duidelijk zijn of asielzoekers welkom zijn in Enschede. Nu heeft het COA nog 6 weken bedenktijd nodig.

Lees verder
5 juni 2015

Armoedebeleid of armoedig beleid?

Maandag 8 juni komt het armoedebeleid van de huidige coalitie aan bod in de Raad. Onlangs is er over het armoedebeleid een rapport van de Enschedese rekenkamer verschenen, dat bureau Pro Facto had ingeschakeld om het beleid tegen het licht te houden.
Het rapport van de rekenkamer was behoorlijk vernietigend over het Enschedese armoedebeleid.
Enkele conclusies uit het rapport waren:

Lees verder
27 mei 2015

Livio sjoemelt met werknemers

Foto: Paulien Wilkinson

Werknemers van Livio hebben duidelijk laten horen het niet eens te zijn met plannen van hun werkgever. Zorgorganisatie Livio probeert op een goedkope manier van een aantal medewerkers af te komen. Zo'n 370 medewerkers mogen een opleiding van twee jaar volgen als ze ondertekenen dat na hun opleiding hun contract afloopt. Livio ziet in een glazen bol dat er over twee jaar nog maar voor 150 medewerkers plek is. De rest kan makkelijk gedumpt worden als het contract ondertekend is.

Lees verder
22 mei 2015

Emile Roemer komt naar Enschede

Foto: SP

Op woensdag 27 mei aanstaande komt Emile Roemer op de Universiteit Twente een lezing geven over zijn boek 'Het kan wel'. Na afloop is er de mogelijkheid om met de heer Roemer in debat te gaan. De lezing wordt georganiseerd door studievereniging Sirius.

Lees verder
17 mei 2015

De SP wil duidelijkheid over opvanglocatie asielzoekers

Op 15 februari 2015 heeft de Raad van Enschede unaniem besloten maximaal 600 asielzoekers op te vangen. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) had hiertoe een verzoek ingediend. Bewoners van Enschede zijn gevraagd mee te denken over een geschikte locatie. Zo'n dertig suggesties bleken bruikbaar volgens verantwoordelijk wethouder van Houdt.

Lees verder
14 mei 2015

SP steunt FNV actie tegen zorgbezuinigingen

Foto: SP

Op 1 mei jl. heeft de FNV een volkspetitie tegen de bezuinigingen in de zorg gelanceerd. Doel is om in zes weken 300.000 handtekeningen voor de zorg op te halen. De SP afdeling Enschede steunt deze actie en zal aanstaande zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur handtekeningen verzamelen in de binnenstad. Emile Roemer heeft op 1 mei laten weten dat de SP zich vol zal inzetten in de komende zes weken.

Lees verder
13 mei 2015

Informatievoorziening van gemeente naar CAK niet op orde

Het CAK berekent en int de eigen eigen bijdrage voor bewoners van Enschede die via de WMO hulp bij het huishouden hebben. De gemeente voorziet het CAK over de nodige informatie.
De SP bereiken berichten dat de gemeente dit niet in alle gevallen gedaan heeft. Gevolg is dat de eigen bijdrage dan niet geïnd kan worden door het CAK. Het verschuldigde bedrag loopt daardoor op, misschien zonder dat betrokkenen dat tijdig opmerken.
De SP heeft aan het college van B&W gevraagd hoe lang dit probleem al speelt en bij hoeveel cliënten. Ook wil de SP weten wat de oorzaak is van het niet doorsturen van de gegevens naar het CAK en wanneer dit probleem is opgelost. Raadslid Annelies Futselaar vindt dat de gemeente cliënten moet informeren dat ze rekening moeten houden met een onverwacht hoge eigen bijdrage vanwege de opgelopen achterstand.

Lees verder
12 mei 2015

Protesterende bewoners in gesprek met de Woonplaats

Foto: Joke Faas

In het vervolg op het ophalen van bezwaarschriften tegen de huurverhogingen van de laatste jaren hebben de huurders van Pathmos en het Schreurserve maandag 11 mei hun bezwaarschriften aangeboden aan een vertegenwoordiger van de Woonplaats. Van de 1000 bezochte adressen tekenden ruim 440 bewoners het bezwaarschrift. Dit maakt het brede verzet van de huurders duidelijk.

Lees verder

Pagina's