h
6 augustus 2015

Klachtenmeldpunt regiotaxi kan nog lang niet sluiten!

In mei heeft de SP Enschede een klachtenmeldpunt regiotaxi vervoer geopend. Het idee dat er na een paar weken geen klachten meer binnen zouden komen blijkt ongegrond. De klachten blijven maar binnenkomen. Zelfs het probleem met de toegang tot het stadserf blijkt niet helemaal te zijn opgelost. De meldingen zijn divers van aard maar komen er allemaal op neer dat met taxibedrijf Brookhuis geen afspraken te maken zijn. En dat terwijl de cliënten juist zoveel behoefte hebben aan zekerheid.
Dat mensen vertellen dat ze geen gebruik meer durven te maken van de regiotaxi vindt Annelies Futselaar schrijnend. Op allerlei manieren probeert de gemeente eenzaamheid onder ouderen te voorkomen, maar werkt het met onbetrouwbaar regiotaxi vervoer zelf in de hand!

Lees verder
28 juli 2015

Wethouder neemt aanwijzing van de SP niet serieus. Gemeente blundert!

Zo'n 3500 mensen zijn al maanden lang de dupe van fouten van de gemeente. De gemeente stuurde de gegevens die nodig zijn om de hoogte van de eigen bijdrage te berekenen niet naar het Centraal Administratiekantoor (CAK). Hierdoor hebben cliënten een betalingsachterstand opgelopen, waardoor zij mogelijk in de financiële problemen komen.
In mei 2015 heeft de SP vragen gesteld over de inning van de eigen bijdrage door het CAK. Bij een groep bewoners werd de eigen bijdrage CAK volgens de SP, onterecht niet geïnd. De gemeente legde de fout bij de zorgorganisaties. Uit onderzoek door SP fractielid Annelies Futselaar bleek dat de fout wel degelijk bij de gemeente lag. Reden om direct na het reces het probleem op de agenda van de Raad te zetten. Intussen kwamen er zoveel klachten binnen dat ook de gemeente nader onderzoek naar de oorzaak deed. Met een brief naar getroffen cliënten en de Raad erkent de verantwoordelijk wethouder dat de gemeente Enschede verantwoordelijk is voor de fouten. Voor wie in de financiële problemen komt wordt een regeling getroffen.

Lees verder
17 juli 2015

SP heeft vragen over kwaliteit jeugdzorg

Sinds 1 januari zijn de gemeentes verantwoordelijk voor de zorg voor onze kinderen en jongeren. Via allerlei kanalen hoort de SP dat er problemen zijn met de uitvoering. Echter, onze wethouder ziet nog steeds geen reden de Raad te informeren of het goed gaat met de zorg voor minderjarigen. Met name de jongeren die meer hulp nodig hebben.

Lees verder
3 juli 2015

Burgers worden eindelijk direct, juist en volledig ingelicht

Een strijd van twee jaar is voorbij. Mensen die bij de gemeente aankloppen voor een bijstandsuitkering krijgen nu niet alleen te horen wat hun plichten maar ook wat hun rechten zijn. Voor de SP en vele anderen is dat een natuurlijk gegeven. Het is onbehoorlijk om inwoners van de stad niet juist en volledig te informeren. Een meerderheid van de raad dacht er echter anders over. Het niet informeren over de mogelijkheid om wel direct een uitkering aan te vragen, maar een wachttijd hanteren van vier weken levert namelijke een besparing op van ca. 2 ton per jaar.

Lees verder
1 juli 2015

Nationale ombudsman concludeert: bestuur Enschede is onbetrouwbaar

Het langverwachte rapport van de nationale ombudsman over het aanvragen van bijstand in Enschede is uitgekomen. De conclusies liegen er niet om. De gemeente houdt zich niet aan de betrouwbaarheidseisen door mensen die een uitkering willen aanvragen niet volledig te informeren. Ook heeft de gemeente onvoldoende oog voor armoede- en schuldenproblemen die ontstaan door de zoekperiode (wachtperiode van 4 weken voor het aanvragen van een bijstandsuitkering).

Lees verder
30 juni 2015

SP actie beloond: Regiotaxi's mogen stadserf in!

Het SP klachtenmeldpunt over regiotaxi vervoer heeft voor het eerste succes gezorgd voor cliënten. Omdat de regiotaxi's niet allemaal het stadserf op mochten konden zij mensen niet van deur tot deur brengen. Reden voor de SP hierover vragen te stellen aan de wethouder. En dat was voldoende om het probleem op te lossen. Vanaf nu heeft iedere regiotaxi een vergunning voor het stadserf. SP raadslid Annelies Futselaar vindt het onvoorstelbaar dat de verantwoordelijk wethouder van Houdt op de hoogte was van de situatie maar er niets aan deed. Futselaar vindt het een treurige zaak dat er pas actie wordt ondernomen als een Raadslid aan de bel trekt.

Lees verder
25 juni 2015

Gijs Stavinga overleden

Foto: SP

Op 22 juni j.l. heeft de SP afscheid moeten nemen van oud gemeenteraads- en Provinciale Statenlid Gijs Stavinga. Gijs kwakkelde al langere tijd met zijn gezondheid. Toch kwam zijn verscheiden voor ons nog onverwacht. Gijs is 80 jaar geworden.
De afdeling kende Gijs als een echt ouderwets socialist. Hij was gewend om de dingen bij de naam te noemen zonder daarbij de menselijkheid uit het oog te verliezen. Bekend waren zijn confrontaties met de andere linkse partijen in de gemeenteraad en de Staten. Naar zijn overtuiging kleefden zij teveel aan het pluche en waren zij te weinig betrokken bij het wel en wee van de mensen door wie zij waren verkozen.
Maar ook binnen de afdeling schuwde hij niet zijn mening naar voren te brengen en kritisch te zijn naar de afdeling en het bestuur. Zijn kritiek was altijd ter zake en bedoeld om de afdeling en de partij te versterken. Wij zullen hem blijven herinneren als een sociaal betrokken mens met zijn hart op de juiste, linkse, plaats.

Lees verder
14 juni 2015

SP wil toegang tot de binnenstad voor Regiotaxi

De SP hoort de laatste vaak klachten over het regiotaxi vervoer en heeft daarom een klachtenmeldpunt geopend. Een van de tot nu toe gemelde klachten is dat de regiotaxi's geen toegang hebben tot de binnenstad van Enschede. Een van de eisen waaraan de vervoerder moet voldoen is dat er vervoer wordt geboden van deur tot deur. Zonder vergunning is dat niet mogelijk voor cliënten van de regiotaxi die de binnenstad van Enschede willen bezoeken.

Lees verder
8 juni 2015

Jongeren in actie tegen half loon

Foto: SP

ROOD de jongerengroep van de SP stond afgelopen zaterdag 6 juni voor de laatste keer in het centrum van Enschede handtekeningen te verzamelen voor de actie Young & United. De afgelopen weken hebben wij ons als groep enorm ingezet voor deze actie die is opgezet door het FNV, die in maart deze actie zijn begonnen omdat zij het niet eens zijn met het feit dat jongeren een minimum jeugdloon krijgen voor hard werken.

Lees verder
8 juni 2015

SP opent meldpunt klachten regiotaxivervoer

De SP hoort de laatste tijd veel klachten over het regiotaxi vervoer. Het te laat of helemaal niet komen van de regiotaxi brengt gebruikers regelmatig in de problemen. Afspraken met artsen of specialisten gaan mis. Maar ook op andere momenten komen cliënten vaak te laat. Het blijkt dat veel mensen zich door kinderen of familie laten brengen uit angst dat ze te laat komen op hun afspraken. Klachten worden niet naar tevredenheid in behandeling genomen. De SP hoort graag de goede en slechte ervaringen die gebruikers hebben met het regio taxivervoer. Ook wil de SP weten of de gemeente gebruikers informeert over de mogelijkheid een “Scootmobiel indicatie” aan te vragen. Alleen Regiotaxipashouders met een “scootmobielindicatie” mogen een scootmobiel meenemen in de Regiotaxi.

Lees verder

Pagina's