h
11 november 2014

Blind begroten

Het jaarlijkse circus van de programmabegroting is weer voorbij. Weken vol voorbereidingen, informatieve bijeenkomsten en gesprekken met inwoners en instellingen kwamen samen in een besluit waar de SP zich niet in kon vinden.

Lees verder
3 november 2014

Red de zorg, kom op 8 november naar Den Haag!

Na maanden acties voeren is er een goede cao voor de thuiszorg en de verpleeg- en verzorgingshuizen. De cao regelt de voorwaarden waaronder de mensen in de zorg hun werk verrichten. Of deze mensen hun werk behouden, hangt af van de besluiten die de politiek in Den Haag en de gemeenten nemen. Onlangs werd duidelijk dat veel gemeenten de toch al rigoureuze bezuinigingen door het Rijk van 11 procent optrekken naar maar liefst 25 procent. Daardoor dreigen naar schatting 100.000 mensen in de zorg hun baan te verliezen. Om het tij te keren organiseert de Abvakabo FNV op zaterdag 8 november een protest in Den Haag.

Lees verder
16 oktober 2014

Het sociale hart van Enschede

Om mensen te ontmoedigen een uitkering aan te vragen vertelt de gemeente de inwoners niet wat hun rechten zijn. Deze moeten ze zelf maar op internet uitzoeken. Hierdoor gebeurt het dat een alleenstaande moeder met een jong gehandicapt kind gedwongen wordt intensief te solliciteren terwijl ze voor haar kind moet zorgen. Na tussenkomst van de SP, EnschedeAnders en Sociaal Hart heeft deze vrouw de rechten gekregen die ze volgens de wet heeft.

Lees verder
16 oktober 2014

Kaalslag zorg en welzijn in Enschede

Als het aan het college ligt wordt er volgend jaar enorm bezuinigd op zorg en welzijn in Enschede. De kortingen die het college voorstelt op welzijn zijn niet alleen groot, maar zullen op de langere duur alleen maar negatieve effecten hebben. Op de korte termijn zullen bewoners hiervan misschien niet zoveel merken. Later wel met het gevolg dat de kosten hoger worden. En dat is nou precies wat de SP niet wil. Overleg met betrokkenen vindt het college niet nodig terwijl communicatie met bewoners Een van de speerpunten was.

Lees verder
16 oktober 2014

hoorzitting olieopslag in zoutcavernes

Iedereen die het nieuws een beetje volgt weet dat er in april 2014 direct over de grens een milieuramp van formaat heeft plaatsgevonden. Dagen heeft er olie gelekt uit de grond van het Amtsvenn in Gronau. Onder de grond bevond zich 140 miljoen liter ruwe olie in zogenaamde zoutcavernes, waar men voorheen grondzout uit heeft gewonnen. De lekkage heeft in een beperkt gebied voor grote vervuiling gezorgd, de verschillende nooddiensten hebben voorkomen dat de lekkage zich heeft kunnen uitbreiden.
Over de oorzaak van deze lekkage is men nog steeds niets wijzer geworden. Een uitgebreid onderzoek naar de bijna ramp heeft nog niet tot een eensluidende conclusie over de oorzaak van de lekkage geleid. Men verwacht nog dit jaar een eindrapport te kunnen uitbrengen.

Lees verder
30 september 2014

In actie voor theater Concordia

Zaterdag 20 september is de SP in Enschede begonnen met een actie voor het behoud van theater in de theaterzaal van Concordia. Veel voorbijgangers ondersteunden deze actie en zetten hun handtekening.

Lees verder
27 september 2014

Protesteer mee bij 'Afbraaktour' Van Rijn

De SP in de regio’s Twente en Achterhoek organiseert op 1 oktober een protest bij de tour die Staatssecretaris van Rijn door het land maakt en waarbij hij dan Hengelo ov aandoet om met wethouders uit de regio te spreken over de uitvoering van zijn beleid. Ze roept betrokken organisaties en mensen die de afbraak van de zorg vrezen op om die dag om 9.00 uur mee te doen in het protest bij aankomst van van Rijn voor het stadhuis in Hengelo (Burg. Jansenplein 1).

Lees verder
19 september 2014

In memoriam: Margriet Woelders

Margriet Woelders in actie voor de zorg

Op negen september kregen wij het verdrietige bericht dat Margriet Woelders is overleden. We wisten dat ze ernstig ziek was. Maar toch is het moeilijk te aanvaarden dat de afdeling Enschede definitief zonder haar verder moet.

Lees verder
19 september 2014

Welman onruststoker van het jaar

In 2010 werd toenmalig wethouder Ed Wallinga tot onruststoker van het jaar benoemd voor zijn optreden rond de thuiszorg. Na vier jaar heeft Wallinga een waardig opvolger, de eer valt nu te beurt aan Patrick Welman. Reden hiervoor is het begin vorige week gelanceerde plan om de pensioenen van uitkeringsgerechtigden te innen.

Lees verder
5 september 2014

Sumoworstelen met Rutte en Roemer

Donderdag 28 augustus ging de HOI week in Enschede van start. Uiteraard was ROOD Enschede samen met ROOD Hengelo aanwezig om aandacht te vragen voor het opkomende schuldenstelsel. In het Volkspark werden jongeren op een ludieke manier bewust gemaakt van de politieke veranderingen die Rutte wil doorvoeren. De studenten konden als Rutte of Roemer in sumoworstelaarpakken met elkaar de strijd aangaan, met als doel het leenstelsel/Rutte onderuit te halen.

Lees verder

Pagina's