h
28 juli 2014

SP Enschede heeft weer een ROOD afdeling

Sinds vorige week is er weer een ROOD groep actief in Enschede. Initiatiefnemer Laura Wichgers stelt zich hieronder voor. Ben je jong, woon je in Enschede en wil je ook meedoen? Neem dan contact op met ROOD rood@sp.nl.

Lees verder
27 juli 2014

SP wil verlenging inspraaktermijn toegang jeugdhulp

Annelies FutselaarOmdat de inspraaktermijn "Verordening Jeugdhulp" precies in de vakantieperiode valt, wil Annelies Futselaar (SP) deze periode met twee weken verlengen. Ook wil de SP weten hoe de communicatie met geïnteresseerden verloopt en hoe zij kunnen reageren.

Lees verder
13 juli 2014

SP Enschede wil goede zorg voor de jeugd

Een van de drie d's (decentralisaties) is de transitie jeugdzorg. De nieuwe wet treedt op 1 januari 2015 in werking. Een wet die als doel heeft de zorg dichterbij de burger te brengen. Dat vindt de SP een goed plan. Maar de SP is tegen de bezuinigingen die hiermee gepaard gaan. Rond de invoering zijn al heel wat besluiten genomen. De laatste raadsvergadering voor het reces stond de nota beleidsplan jeugdzorg op de agenda.

Lees verder
10 juli 2014

Veel steun voor actie tegen sluiten verzorgingshuizen

De komende weken zal onze afdeling zich speciaal bezig houden met de landelijke actie: SLUITEN VAN DE  VERZORGINGSHUIZEN? IK DACHT HET NIET!

Lees verder
10 juli 2014

SP wil eerlijke voorlichting alleenstaande ouders met jonge kinderen

In de wet Werk en Bijstand is opgenomen dat alleenstaande ouders die de volledige zorg voor een of meerdere kinderen onder de vijf jaar hebben, vrijgesteld kunnen worden van de sollicitatieplicht met een maximum van vijf jaar. Uit gesprekken met jonge moeders blijkt dat dit nu bij het persoonlijke gesprek dat volgt op de uitkeringsaanvraag niet genoemd wordt. Als iemand gebruik wil maken van deze ontheffing zal men dat zelf moeten aangeven. Doet men dat niet, dan wordt ook nog eens een zoekperiode van 4 weken opgelegd, voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen.

Lees verder
10 juli 2014

Werk alle alternatieven voor luchthaven uit

De plannen voor een commerciële luchthaven gaan weer in de koelkast. Van de Europese commissie mag er geen overheidsgeld in het project worden gestopt. Dik Wessels ziet er geen heil in om zonder deze bijdrage de luchthaven te ontwikkelen. De gemeenteraad heeft nu besloten dat er vier alternatieven worden uitgewerkt.  Een aantal partijen gaven van te voren  al aan dat ze voor scenario 1  (een beperkte luchthaven) zouden stemmen. De SP vindt dit een domme reactie omdat in voorgaande jaren dit plan als onrendabel is bestempeld en omdat daarmee de oogkleppen worden opgezet. Wij hebben aangegeven dat we alle scenario’s zullen beoordelen op de effecten voor werkgelegenheid, natuur en financiën.

Lees verder
30 juni 2014

SP grootste baantjesjager

Nu er een nieuwe gemeenteraad is, dienen ook veel interne functies ingevuld te worden. De
afgelopen vier jaar heeft de SP dat overgelaten aan de andere partijen. Nu we gegroeid zijn naar
een bovengemiddelde partij hebben we ervoor gekozen ons wel in te schrijven voor een aantal
posities, en met succes.

Lees verder
1 juni 2014

Nieuw in de gemeenteraad

Ik ben Milco Brugman en sinds maart raadslid voor de SP in de gemeente Enschede. De komende vier jaar zit ik, samen met vier andere SP raadsleden in de oppositie. Jammer, want we hadden graag meegedaan, maar prima, want oppositie voeren kan de SP goed.

Lees verder
22 april 2014

Een groentje in gemeenteraadsland

Op 19 maart begon mijn nieuwe avontuur. Met vijf zetels werden we beloond voor wekenlang campagnevoeren en acht jaar lang een sociaal geluid in de gemeenteraad van Enschede. Maar dat is niet mijn verdienste, dat dank ik aan de harde werkers die de afgelopen jaren de SP fractie in de gemeenteraad sterk hebben gemaakt. Voor mij begon het pas, die 19e maart.

Lees verder
22 april 2014

SP Enschede vòòr openhouden van verzorgingstehuizen

De SP is Paaszaterdag 18 april gestart met het ophalen van handtekeningen tegen de voorgenomen sluiting van 800 van de 1300 Nederlandse verzorgingstehuizen. Er konden bij de kraam aan de Raadhuisstraat kaarten worden getekend met de tekst 'Sluiten van verzorgingshuizen? Ik dacht het niet!'. Lees verder

Pagina's