h
25 februari 2015

Enschede blundert bij toekenning huishoudelijke hulp

Foto: Paulien Wilkinson

De SP ontvangt regelmatig berichten waaruit blijkt dat er veel mis gaat bij de toekenning van uren huishoudelijke hulp in Enschede. Reden voor de SP om een openbare avond te organiseren en medewerkers en cliënten hun ervaring te laten delen. 'Bewoners die hulp nodig hebben moeten die ook krijgen', aldus SP-raadslid Annelies Futselaar. Tijdens deze goed bezochte openbare discussieavond werd duidelijk dat verbetering dringend noodzakelijk is.

Lees verder
24 februari 2015

Steeds meer steun tegen zoekperiode, VVD snapt er niets van

Maandag 16 februari was in de gemeenteraad opnieuw de vier weken zoekperiode aan de orde. Volgens de wet dienen aanvragen voor een uitkering direct in behandeling genomen te worden. De gemeente "vraagt" de aanvragers echter eerst vier weken op zoek te gaan naar een baan en daarna pas een uitkering aan te vragen. Hierdoor lopen minder mondige mensen een maand uitkering mis en haalt de gemeente een bezuinigingsopgave. Dat 95% van de uitkeringsgerechtigden akkoord gaat met deze zoekperiode, geeft aan dat bijna iedereen de vraag als opdracht interpreteert. De SP is samen met GroenLinks en EnschedeAnders fel tegen deze maatregel. Iedereen dient goed en volledig voorgelicht te worden en een bezuiniging mag niet gehaald worden over de rug van mensen die geen inkomen hebben.

Lees verder
17 februari 2015

1000 dates voor de SP

Foto: SP

Op valentijnsdag heeft de SP Valentijns-kaarten uitgedeelt in het centrum. De kaarten met daarop de tekst ‘Hebben wij een date op 18 maart?’ hadden als doel mensen op te roepen te gaan stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. En natuurlijk om voorbijgangers ervan te overtuigen dat als ze gaan stemmen ze dan op de SP moeten stemmen!

Lees verder
13 februari 2015

SP wil werkgelegenheidsplan zonder luchthaventerrein

11 februari vond een gezamenlijke vergadering plaats van Provinciale Staten Overijssel en de gemeenteraad van Enschede. Statenlid Frank Futselaar sprak namens de SP de volgende woorden uit: "Voorzitter, ik sta hier in een uitzonderingspositie. De SP is de enige fractie die zich duidelijk heeft uitgesproken tegen het nieuwe ironische –sorry iconische- bedrijventerrein. Ons voorstel om de ontwikkeling stil te leggen en gronden af te boeken kon geen steun vinden bij andere fracties. Wellicht over 5 of 10 jaar, mislukte kansen en tientallen miljoenen verder. Ik zal daar maar verder niet meer bij stil staan, maar kijken naar het voorstel dat voorligt.

Lees verder
11 februari 2015

Kom naar de openbare avond over de huishoudelijke hulp

Foto: SP Enschede

Vanaf januari is er veel veranderd op het gebied van zorg en welzijn. Ook in Enschede. Veranderingen brengen onzekerheid en onduidelijkheid met zich mee. Veel zorgorganisaties en hun medewerkers worden hard getroffen door maatregelen die voor iedereen grote gevolgen kunnen hebben.

Lees verder
31 januari 2015

Wethouder wijst steun SP af

De SP heeft twee moties ingediend om de wethouder te steunen bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling. De wethouder en de coalitiepartijen kozen ervoor niets aan de problematische situatie te doen en rustig door te modderen. Liever dat dan een motie van de SP te ondersteunen!

Lees verder
25 januari 2015

Gemeente Enschede is de koers kwijt

Foto: SP

"We liggen op koers". Hoe vaak heeft het College de Raad gerust gesteld met dit statement. Maar ten onrechte bleek maandag 19 januari. Een memo van de wethouder gaf een heel ander beeld dan dat de SP intussen had over de reorganisatie van de hulp in de huishouding. Alle reden dus de thuiszorg op de agenda te zetten. Hoe schrijnend de situatie voor een aantal bewoners is bleek wel uit de verhalen van insprekers die de kans pakten om duidelijk te maken dat er veel mis is in Enschede.

Lees verder
22 december 2014

Wethouder in de fout bij beleid uitkeringen

Wat de SP en EnschedeAnders al bijna een jaar roepen wordt nu ook bevestigd door de staatsecretaris. De manier waarop de mensen die een uitkering willen aanvragen met een kluitje het riet in worden gestuurd is niet acceptabel. Onbehoorlijk bestuur noemt de staatssecretaris het dat uitkeringsgerechtigden het bij a onmogelijk wordt gemaakt een uitkering aan te vragen en dat belangrijke informatie hen wordt onthouden.

Lees verder
24 november 2014

Armoedebeleid onder druk

Maandag 17 november was het dan zover, de vuurdoop voor mij bij de stedelijke commissie. Ik kon direct aan de bak met een brief van het College waarin als eerste stond dat het woord armoede maar moest worden afgeschaft en vervangen door “inkomensondersteuning”

Lees verder

Pagina's