h
10 juli 2014

Veel steun voor actie tegen sluiten verzorgingshuizen

De komende weken zal onze afdeling zich speciaal bezig houden met de landelijke actie: SLUITEN VAN DE  VERZORGINGSHUIZEN? IK DACHT HET NIET!

Lees verder
10 juli 2014

SP wil eerlijke voorlichting alleenstaande ouders met jonge kinderen

In de wet Werk en Bijstand is opgenomen dat alleenstaande ouders die de volledige zorg voor een of meerdere kinderen onder de vijf jaar hebben, vrijgesteld kunnen worden van de sollicitatieplicht met een maximum van vijf jaar. Uit gesprekken met jonge moeders blijkt dat dit nu bij het persoonlijke gesprek dat volgt op de uitkeringsaanvraag niet genoemd wordt. Als iemand gebruik wil maken van deze ontheffing zal men dat zelf moeten aangeven. Doet men dat niet, dan wordt ook nog eens een zoekperiode van 4 weken opgelegd, voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen.

Lees verder
10 juli 2014

Werk alle alternatieven voor luchthaven uit

De plannen voor een commerciële luchthaven gaan weer in de koelkast. Van de Europese commissie mag er geen overheidsgeld in het project worden gestopt. Dik Wessels ziet er geen heil in om zonder deze bijdrage de luchthaven te ontwikkelen. De gemeenteraad heeft nu besloten dat er vier alternatieven worden uitgewerkt.  Een aantal partijen gaven van te voren  al aan dat ze voor scenario 1  (een beperkte luchthaven) zouden stemmen. De SP vindt dit een domme reactie omdat in voorgaande jaren dit plan als onrendabel is bestempeld en omdat daarmee de oogkleppen worden opgezet. Wij hebben aangegeven dat we alle scenario’s zullen beoordelen op de effecten voor werkgelegenheid, natuur en financiën.

Lees verder
30 juni 2014

SP grootste baantjesjager

Nu er een nieuwe gemeenteraad is, dienen ook veel interne functies ingevuld te worden. De
afgelopen vier jaar heeft de SP dat overgelaten aan de andere partijen. Nu we gegroeid zijn naar
een bovengemiddelde partij hebben we ervoor gekozen ons wel in te schrijven voor een aantal
posities, en met succes.

Lees verder
1 juni 2014

Nieuw in de gemeenteraad

Ik ben Milco Brugman en sinds maart raadslid voor de SP in de gemeente Enschede. De komende vier jaar zit ik, samen met vier andere SP raadsleden in de oppositie. Jammer, want we hadden graag meegedaan, maar prima, want oppositie voeren kan de SP goed.

Lees verder
22 april 2014

Een groentje in gemeenteraadsland

Op 19 maart begon mijn nieuwe avontuur. Met vijf zetels werden we beloond voor wekenlang campagnevoeren en acht jaar lang een sociaal geluid in de gemeenteraad van Enschede. Maar dat is niet mijn verdienste, dat dank ik aan de harde werkers die de afgelopen jaren de SP fractie in de gemeenteraad sterk hebben gemaakt. Voor mij begon het pas, die 19e maart.

Lees verder
22 april 2014

SP Enschede vòòr openhouden van verzorgingstehuizen

De SP is Paaszaterdag 18 april gestart met het ophalen van handtekeningen tegen de voorgenomen sluiting van 800 van de 1300 Nederlandse verzorgingstehuizen. Er konden bij de kraam aan de Raadhuisstraat kaarten worden getekend met de tekst 'Sluiten van verzorgingshuizen? Ik dacht het niet!'. Lees verder
23 maart 2014

De Formatie

De uitslag geeft een duidelijke winnaar aan. D66 krijgt het initiatief om een college te vormen dat Enschede de komende vier jaar mag besturen. Daarom werden de SP en andere Enschedese fracties op 22 maart uitgenodigd op het stadhuis om de formatie te bespreken.

Lees verder
20 maart 2014

SP Enschede van 3 naar 5 zetels!

Op 19 maart kreeg de SP Enschede 12% van de stemmen en groeit hierdoor van 3 naar 5 zetels. Een beloning voor het harde werk van de afgelopen vier jaar, op straat en in de Raad.

Lees verder
16 maart 2014

Informatieavond Het Getfert

De SP heeft vrijdag 14 maart een avond georganiseerd voor bewoners van Het Getfert, huurders van corporatie "De Woonplaats". Het aantal bezoekers was niet  groot, maar hun informatie herkenbaar. Dat vertelde Paulus Jansen, Tweede Kamerlid voor de SP en woordvoerder wonen. Als geen ander kent hij de trucjes die wooncorporaties uithalen om de noodzaak van sloop van sociale huurwoningen aannemelijk te maken. Streken die ook op Het Getfert zijn uitgehaald. Wegens ziekte kon van "De Woonplaats" niemand aanwezig zijn. Wel ontvingen diezelfde dag de gemeenteraadsleden een brief van de corporatie met uitleg over de noodzaak van de sloop van de woningen.

Lees verder

Pagina's