h

Gemeente laat dure steken vallen bij overdracht Stroinkshal aan bewoners

20 juli 2016

Gemeente laat dure steken vallen bij overdracht Stroinkshal aan bewoners

Foto: SP

In 2013 werd de Stroinkshal aan het Stroink bedreigd met de slopershamer. Om dit te voorkomen kon het Bewonersteam Stroinkslanden (BTS) het gebouw van de gemeente in eerste instantie overnemen voor het symbolische bedrag van 1 Euro ware het niet dat het gemeentelijk Vastgoedbedrijf de boekwaarde wilde ontvangen.
Met bijdragen van De Woonplaats, geld vanuit het initiatiefpotje van de Zuidwijken en de wijkbudgetten kon BTS een voorzichtige start maken. Na een periode van veel financiële tegenslag en frustratie, hoopt BTS per 1 augustus het gebouw weer over te dragen aan de gemeente.

Alifa en BTS en natuurlijk veel vrijwilligers zorgden voor een prachtige hoopvolle start van het gebruik van de Stroinkshal. Met het Smileyveld en het Cruyff Court vormde de hal een mooi geheel om voor jong en oud allerlei activiteiten te organiseren. Maar voor BTS lag er een enorme klus! Er moest veel geregeld worden, meer dan je eigenlijk van een groep enthousiaste vrijwilligers mag verwachten.
Helaas duurde de vreugde niet lang! De hal bleek een bouwval en een financieel bodemloze put. En dat niet alleen. Het voldoet niet aan de veiligheidseisen die gesteld moeten worden aan een gebouw waar bijvoorbeeld gesport wordt. De gemeente was ervan op de hoogte dat deze activiteiten er plaats zouden vinden. BTS bleek als verantwoordelijke stichting niet verzekerd te zijn. Ook daar had de gemeente op toe moeten zien! Pas na aandringen van BTS is er een bouwonderzoek gedaan. Daaruit bleek dat er 60.000 euro nodig was om de hal bruikbaar te maken. BTS hoopt per 1 augustus 2016 af te zijn van deze ellende die ze bij goede begeleiding bespaard had kunnen worden.

Hieronder een aantal feiten in chronologische volgorde, daarna een aantal vragen die de SP aan de verantwoordelijk wethouder zal voorleggen.

 1. In november 2014 bleken bijna alle leidingen van douches en radiatoren doorgeroest. Gevolg: een kruipruimte vol water en een kostenpost van 15.000 euro. Betaald door de gemeente onder het mom van een “verborgen gebrek”.
 2. In september heeft BTS 42.000 overgemaakt naar de gemeente voor waar naar later bleek voor 60.000 euro vertimmerd moest worden om het bouwtechnisch bruikbaar en veilig te maken
 3. In juli 2015 bleek BTS vanaf 4 juli 2013 niet alleen gebruiker maar ook verbruiker te zijn van de hal. Daarom kwam Essent met een naheffing over de periode juli 2013 tot september 2014.
 4. De verwarmingsketel die al 35 jaar dienst deed verbruikte natuurlijk veel energie maar viel niet onder de verborgen gebreken. Kosten voor BTS.
 5. Op aandringen van BTS is voor de prijs van 750 euro een bouwkundig rapport gemaakt. Daaruit bleek dat er 60.00 euro nodig was om het gebouw bruikbaar te maken.
 6. Uit een inspectieonderzoek naar de inventaris bleek een bedrag van 8.000 euro nodig om de meest dringende reparaties te verrichten. De ringen(gym) moesten buiten werking worden gesteld. De vele stroomstoringen bleken te wijten aan een zeer verouderde elektrische installatie.
 7. In januari bleek dat er geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering was afgesloten. Dit in tegenstelling tot informatie van de gemeente. De gemeente heeft de kosten van de verzekering alsnog op zich genomen.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de SP de volgende vragen:

 1. De SP wil weten of de wethouder op de hoogte was van de gang van zaken zoals boven beschreven.
 2. De SP vraagt een reactie van de wethouder op alle bovengenoemde 6 punten.
 3. De SP wil weten hoeveel geld de hal de gemeente en BTS heeft gekost na de overname.
 4. De SP wil weten of en hoe de gemeente de kosten door BTS compenseert.
 5. De SP wil weten waarom de stadsdeelcommissie Zuid nooit is geïnformeerd over de problemen rond de Stroinkshal
 6. De SP wil weten of er meer gevallen van overname van Vastgoed zijn waarbij de gemeente zo onzorgvuldig te werk is gegaan.
 7. De SP wil weten wat er nu met de Stroinkshal gaat gebeuren.

Reactie toevoegen

U bent hier