h

Thuiszorg

8 juni 2016

Staatssecretaris Van Rijn onderschrijft motie SP over hulp bij het huishouden

Aan lange discussies over hulp bij het huishouden tussen wethouder en coalitiepartijen enerzijds en de oppositiepartijen anderzijds lijkt een eind te komen. Een brief van staatssecretaris van Rijn biedt eindelijk duidelijkheid. Niet de vraag of maar hoe snel krijgen de bewoners waar ze recht op krijgen, is nog de enige vraag. Als wethouder van Houdt zich aan de wet houdt kunnen we hopelijk de discussie over hulp bij het huishouden sluiten. De wet schrijft voor wat de SP motie beoogde. De motie die de wethouder vroeg zich aan de uitvoering van de WMO 2015 te houden. De motie die door de wethouder werd afgeraden, daarbij van harte ondersteund door zijn coalitiepartijen.

Lees verder
26 mei 2016

De SP wil dat per 1 juli de korting op hulp bij huishouden wordt teruggedraaid

De Centrale Raad van Beroep heeft vandaag uitspraak gedaan over de huishoudelijke verzorging. Het massale korten op uren zorg of zelfs stoppen van huishoudelijke verzorging blijkt in strijd met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO).

Lees verder
25 januari 2015

Gemeente Enschede is de koers kwijt

Foto: SP

"We liggen op koers". Hoe vaak heeft het College de Raad gerust gesteld met dit statement. Maar ten onrechte bleek maandag 19 januari. Een memo van de wethouder gaf een heel ander beeld dan dat de SP intussen had over de reorganisatie van de hulp in de huishouding. Alle reden dus de thuiszorg op de agenda te zetten. Hoe schrijnend de situatie voor een aantal bewoners is bleek wel uit de verhalen van insprekers die de kans pakten om duidelijk te maken dat er veel mis is in Enschede.

Lees verder
30 november 2013

Zakenvrouw 2009 blijkt graaier zorggeld

"De SP is tevreden over de voorlopige uitkomst van het onderzoek naar de bedrijfsvoering van zorgbureau SPV dat geleid werd door zakenvrouw van het jaar 2009", zegt fractieleider Annelies Futselaar. Het bericht dat het justitieel onderzoek naar mevrouw Ramnarain waarschijnlijk tot een veroordeling leidt bevestigt de conclusie van de SP na langdurig en intensief onderzoek in 2011.

Lees verder
8 maart 2012

Amita Ramnarain: na ‘Twentse zakenvrouw van het jaar’ nu ‘Twentse goochelaar van het jaar’?

Een week geleden konden we in dagblad TC Tubantia lezen dat mevrouw Ramnarain, voormalig directeur van het in opspraak geraakte zorgbureau SPV, zelf het faillissement van haar twee BV’s (SPV en uitzendbureau GGZ-punt) heeft aangevraagd. Dezelfde dag nog is het verzoek door de rechtbank in Almelo toegewezen. Stond in het eerste bericht dat de ongeveer 100 resterende medewerkers vanwege “de slechte financiële situatie” door haar ten laste van het UWV (lees: de Nederlandse burger) werden geschoven, daags erna meldde TC Tubantia een financieel tekort van 1,5 miljoen euro.

Lees verder
13 oktober 2011

SP: “Ramnarain, zakenvrouw van het jaar 2009 blijkt ook succesvol zakkenvuller”

“Bureau SPV is het bewijs; marktwerking in de zorg werkt niet” is de eerste reactie van SP fractievoorzitter Annelies Futselaar als blijkt dat Menzis het contract met bureau SPV heeft opgezegd. Maandenlang is de SP bezig geweest met onderzoek naar de kwaliteit van zorg die bureau SPV bood. De conclusies waren zo verontrustend dat werd besloten het dossier over te dragen aan Menzis. Ook Menzis werd al een hele tijd overstelpt met klachten. Er volgde daarom een groot onderzoek in opdracht van Menzis. Wat ook uit het SP onderzoek bleek, is ook de conclusie van Menzis: “ Bureau SPV levert onvoldoende kwaliteit”. “Het is goed dat Menzis het contract met SPV opzegt,” zegt Futselaar “Het is een schande dat je mensen goede zorg ontneemt. Onvoldoende gekwalificeerd personeel dat ook nog te weinig uren zorg biedt. Natuurlijk is de cliënt de dupe. Geld verdwijnt in de zak van de directeur. In dit geval de etnische zakenvrouw van het jaar 2009, met relaties die ze blijkbaar slim om de tuin leidde”.

Lees verder
15 juli 2011

Amita Ramnarain, een kat in het nauw?

“Hoe kan het dat bureau SPV toch nog zo duidelijk aanwezig is op de culturele markt?” Geen vreemde vraag als je de SP website en de Tubantia gelezen hebt. Mevrouw Amita Ramnarain liep dit jaar niet prominent naast de wethouder bij de opening en was niet de gevierde zakenvrouw bij de prijsuitreiking tijdens de afsluiting. Niet aanwezig zijn op de markt zal geen optie zijn geweest omdat de directeur van bureau SPV de buitenwereld nog steeds wil doen vermoeden dat er “niks aan de hand” is. Het bericht van Menzis aan dat bureau SPV tot op de bodem wordt onderzocht lijkt niet tot haar door te dringen.

Lees verder
10 juni 2011

Aantal klachten over bureau SPV stijgt

Er lijkt geen eind te komen aan de klachten die binnenkomen over thuiszorg bureau SPV. Nog steeds komen er nieuwe punten bij die meegenomen worden bij het onderzoek waar Menzis mee bezig is. Met bijna alle mensen die contact met de SP hebben opgenomen, hebben we een persoonlijk gesprek gevoerd. De erkenning en het serieus genomen worden lijkt vaak al goed te doen. Een volgende stap, verhaal doen bij Menzis, is voor veel mensen een hoge drempel. (ex)Werknemers vrezen wraak als zij in gesprek gaan met het fraudeteam. Vertrouwelijkheid wordt door Menzis gewaarborgd.

Lees verder
29 april 2011

SP verbijsterd over praktijken thuiszorgbureau SPV

“De voormalig Twentse en etnische zakenvrouw van het jaar Amita Ramnarain neemt het blijkbaar niet zo nauw met de regels. En dan druk ik mij nog mild uit”. Dat is de conclusie van SP fractievoorzitter Annelies Futselaar na gesprekken met verscheidene (ex)cliënten en werknemers van deze organisatie. Ook declaraties die bureau SPV indient bij zorgverzekeraar Menzis, verschillen volgens een aantal cliënten nogal met de werkelijk geleverde zorguren. Die hebben dan ook geweigerd de door SPV aangeleverde urenlijsten voor akkoord te tekenen. De SP heeft Menzis geïnformeerd over de geconstateerde misstanden. Een afspraak met mevrouw Ramnarain hierover werd door haar zonder opgaaf van reden niet nagekomen.

Lees verder
21 maart 2011

Verordening Individuele Voorzieningen WMO: ordinaire bezuiniging!

De gemeente Enschede gaat bezuinigen op de individuele voorzieningen WMO (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling). Individuele voorzieningen zijn alle middelen die het voor mensen met een beperking mogelijk maken zoveel mogelijk hetzelfde te kunnen doen als mensen die geen handicap hebben. De landelijke overheid legt steeds meer regelgeving op het bordje van de gemeentes. Als het om de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) gaat is dit geen goede zaak.

Lees verder

Pagina's

U bent hier