h

Staatssecretaris Van Rijn onderschrijft motie SP over hulp bij het huishouden

8 juni 2016

Staatssecretaris Van Rijn onderschrijft motie SP over hulp bij het huishouden

Aan lange discussies over hulp bij het huishouden tussen wethouder en coalitiepartijen enerzijds en de oppositiepartijen anderzijds lijkt een eind te komen. Een brief van staatssecretaris van Rijn biedt eindelijk duidelijkheid. Niet de vraag of maar hoe snel krijgen de bewoners waar ze recht op krijgen, is nog de enige vraag. Als wethouder van Houdt zich aan de wet houdt kunnen we hopelijk de discussie over hulp bij het huishouden sluiten. De wet schrijft voor wat de SP motie beoogde. De motie die de wethouder vroeg zich aan de uitvoering van de WMO 2015 te houden. De motie die door de wethouder werd afgeraden, daarbij van harte ondersteund door zijn coalitiepartijen.

Sinds de invoering van de vernieuwde WMO is er discussie over de uitvoering van de toekenning van hulp bij het huishouden. Voor de coalitiepartijen lijkt de mens achter WMO nauwelijks in beeld. Prioriteit nummer één zijn de kosten. Uitgangspunt is dat de gemeente niet meer uitgeeft dan er binnenkomt voor de uitvoering van de WMO. Zo staat het in het coalitieprogramma.
Voor de SP staat het welzijn van de bewoners van Enschede hoog op de prioriteitenlijst. Een rechtvaardige uitvoering van de WMO. Wij zijn er niet voor onze bewoners willens en wetens te laten vereenzamen, vervuilen en een waardig bestaan te ontnemen. Daarvoor voeren wij een lange strijd die uitzichtloos leek. Een brief van staatssecretaris kan een eind maken aan de discussies. Op de belangrijkste punten geeft de brief uitsluitsel over de manier waarop gemeentes de toekenning van hulp bij het huishouden moeten uitvoeren. Zo mogen gemeentes cliënten niet korten op uren huishoudelijke hulp zonder dat daar een onafhankelijk onderzoek aan vooraf is gegaan. Het resultaat “schoon en leefbaar huis” moet berusten op een objectief en onafhankelijk onderzoek naar de tijd die daarvoor nodig is. Een onafhankelijk onderzoek kan niet worden gedaan door de gemeente of zorgorganisatie zelf.

De SP heeft met Enschedeanders.nl en de PvdA voor maandag 13 juni een debat aangevraagd over de uitvoering van de toekenning hulp bij het huishouden zoals de staatssecretaris die bedoelt. De staatssecretaris draagt gemeentes op de korting op uren zo snel mogelijk terug te draaien naar het moment van voor 1 januari 2015. De wethouder had daar weinig zin in maar is nu met handen gebonden aan de wet. Vraag is natuurlijk of hij en de coalitiepartijen zich daarvan bewust zijn. De SP rekent op een brief van de wethouder waarin hij meldt dat zijn zoekperiode niet meer nodig is. Zo niet, dan dient de SP de moties gewoon opnieuw in.

Reactie toevoegen

U bent hier