h

Woningbouw

16 maart 2014

Informatieavond Het Getfert

De SP heeft vrijdag 14 maart een avond georganiseerd voor bewoners van Het Getfert, huurders van corporatie "De Woonplaats". Het aantal bezoekers was niet  groot, maar hun informatie herkenbaar. Dat vertelde Paulus Jansen, Tweede Kamerlid voor de SP en woordvoerder wonen. Als geen ander kent hij de trucjes die wooncorporaties uithalen om de noodzaak van sloop van sociale huurwoningen aannemelijk te maken. Streken die ook op Het Getfert zijn uitgehaald. Wegens ziekte kon van "De Woonplaats" niemand aanwezig zijn. Wel ontvingen diezelfde dag de gemeenteraadsleden een brief van de corporatie met uitleg over de noodzaak van de sloop van de woningen.

Lees verder
10 november 2013

SP enquête over sloop woningen het Getfert

Begin oktober maakte de Woonplaats bekend woningen aan de Wooldriksweg, Delistraat, Getfertweg en de Atjehstraat te willen slopen. Enkele bewoners van het Getfert namen contact op met de SP, omdat zij niet blij zijn met de sloopplannen. De SP besloot om samen met deze bewoners te onderzoeken wat de betrokkenen vinden van de plannen van de Woonplaats. Dit initiatief werd zeer gewaardeerd door de bewoners van deze karakteristieke wijk.

Lees verder
21 november 2012

Renovatie van woningen aan de Laaressingel

Renovatie van de woningen aan de Laaressingel
Vooruitgang kost strijd, maar levert wel resultaat op. Daarvan is de renovatie van 20 sociale huurwoningen aan de Laaressingel het levende bewijs.
De laatste jaren zijn veel sociale huurwoningen in Enschede gesloopt. Zo ook in de Laares. Het gevolg daarvan is dat er een tekort aan betaalbare huurwoningen is ontstaan.

Lees verder
9 april 2012

Enschede heeft een nieuwe woonvisie

Het college van B&W heeft het eindelijk begrepen, "verkrappen aan de onderkant en verruimen aan de bovenkant" werkt niet. Jarenlang is er met dit uitgangspunt geprobeerd bewoners met een dikke portemonnee naar Enschede te lokken en het voor mensen met een laag inkomen moeilijk te maken zich in Enschede te kunnen vestigen. Betaalbare huurwoningen werden gesloopt en vervangen door dure huur- en koopwoningen. De SP is altijd tegenstander geweest van deze manier om het gemiddelde inkomen in Enschede op te krikken. Mensen met een laag inkomen worden hier niet beter van. Wij vinden dat er in de woonvisie uitgegaan moet worden van de woonbehoefte en samenstelling van de Enschedese bevolking.

Lees verder
20 februari 2012

Buurten in Glanerbrug

De SP is altijd actief onder de bevolking. Wij gaan de wijken in en bellen aan bij de mensen om te horen of er problemen zijn in hun buurt en bieden onze ZO-krant aan. Zo ook op 8 februari in Glanerbrug in de Schipholtstraat. Wij vernamen daar dat een deel van de woningen gesloopt zal worden, omdat woningcorporatie Domijn vindt dat de huizen niet meer van deze tijd zijn. De bewoners denken daar echter heel anders over. Er zijn mensen die er al heel lang heel prettig wonen. Zij hebben veel aan de woning opgeknapt, omdat Domijn dat heeft nagelaten. Er is de laatste 20 jaar drie maal enig onderhoud geweest, dit terwijl de huurders hier wel voor betalen. In de huur is namelijk een bedrag verrekend voor groot onderhoud. Dus hebben de mensen eigenlijk jarenlang teveel huur betaald.

Lees verder
30 juli 2011

Onzekerheid bewoners Bijvank Noord duurt voort

De eerste renovatie- en sloopplannen van Bijvank Noord dateren uit 2006. In mei 2011 ging de zoveelste informatieavond voor bewoners niet door. Verzet naar september. Reden voor de SP bij de bewoners van de Pollenbrink langs te gaan en te horen of ze duidelijkheid hebben over hun toekomst aan hun Brink.

Lees verder
21 juli 2011

Bewoners van De Laaressingel redden hun woning van de sloop

Stadsvernieuwingsgebied De Laares fase 7, ontspringt voor een deel de sloophamer. Bewoners van de Laaressingel blij zijn verrast door een aangetekende brief van “Ons Huis”. Daarin werd hen meegedeeld dat er gekozen wordt voor renovatie en niet voor sloop. Er is geen sprake meer van beëindiging van het huurcontract. Een geruststelling voor de huurders die een onzekere toekomst tegemoet leken te gaan. Uit onderzoek van de SP bleek dat de meeste bewoners graag in hun huidige woning wilden blijven wonen. Zij hadden geen vertrouwen in het behoud van de voorgevel en sloop van de rest van hun huurwoning.

Lees verder
1 juli 2011

Huizen Tulpstraat overgedragen aan de slopershamer

Een krantenbericht over de sloop van woningen op de Laares was aanleiding voor de SP om even langs te gaan bij de bewoners. Het is niet de eerste keer dat we dat doen. Samen met bewoners heeft de SP geprobeerd zoveel mogelijk woningen te beschermen tegen de slooplust van de gemeente Enschede. De 14 woningen aan de Tulpstraat leken gered. Renovatie was dé oplossing om de woningen aan te passen aan de eisen van deze tijd. Technisch onderzoek wees uit dat dit mogelijk is. Fijn voor de bewoners die gehecht zijn aan de straat en hun plekje. Goed voor Enschede omdat het gaat om woningen met cultuurhistorische waarde. Toch is nu besloten dat de huizen gesloopt worden.

Lees verder
10 juni 2011

Renovatie Oost Boswinkel moet sneller

De gemeente Enschede en woningcorporatie De Woonplaats veroorzaakten begin 2008 grote onrust onder de bewoners van Oost Boswinkel door te roepen dat bijna de hele wijk gesloopt zou gaan worden. Nu, ruim drie jaar later weten de bewoners nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Zij wonen in slecht onderhouden woningen die niet geïsoleerd zijn en hebben vaak last van vocht en schimmel.

Lees verder
6 oktober 2010

Gratis tuin voor miljonairs!

Het college verzekerde de Raad eind 2008 dat miljonairs geen last hebben van de economische crisis en in de rij staan voor een kavel in 't Vaneker. Nu blijkt dat het maar niet wil vlotten met de verkoop. Hetzelfde geldt voor de kavels in 't Geessink waar ook geen belangstellenden voor zijn te vinden. Omdat de gemeente Enschede de grond in deze gebieden al heeft aangekocht en het daarom geld kost als er geen kavels verkocht worden, komt het college met "stimuleringsmaatregelen".

Lees verder

Pagina's

U bent hier