h

DCW

1 maart 2012

Honderden in protest in Hengelo tegen plannen Rutte en de Krom

Rond de 500 demonstranten, waarvan het merendeel werknemers van Twentse Sociale Werkvoorzieningsbedrijven kwamen bij het Hengelose stadhuis bijeen om het protest tegen de plannen van het kabinet. Die plannen houden volgens de organiserende vakbond AbvaKabo het verlies in van rond de 70.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Lees verder
1 december 2011

10 december: manifestatie “Armoede Werkt Niet” in Den Bosch

Kom protesteren tegen de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening, jonggehandicapten, bijstandsuitkeringen, passend onderwijs en de zorg. Geef je op voor busvervoer vanuit Enschede via www.armoedewerktniet.nl

Lees verder
19 oktober 2011

Keten van Solidariteit

Landelijk loopt een campagne van de Socialistische Partij tegen de afbraak van de sociale zekerheid en in het bijzonder tegen de afbraak van de sociale werkvoorziening. Het kabinet Rutte denkt de schulden van de Eurocrisis weg te kunnen halen bij de laagste inkomensgroepen van de Nederlandse samenleving.

Lees verder
16 augustus 2010

Wethouder snel aan de slag met afbraak DCW

Enschede en verantwoordelijk wethouder Jeroen Hatenboer (VVD) hebben zich aangemeld voor een landelijk experiment met de sociale werkvoorziening. Na het nodige onderzoek is de SP tot de conclusie gekomen dat dit experiment ten koste gaat van de werknemers van DCW. Bovendien kan het leiden tot het opheffen van de DCW op de langere termijn. De SP is een voorvechter voor een goede sociale werkvoorziening en heeft zich altijd ingespannen voor het behoud van de DCW en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van de werknemers. Wij zullen er dan ook alles aan doen om de gemeenteraad en de wethouders ervan te overtuigen dit experiment stop te zetten.

Lees verder
17 september 2009

Werkbezoek DCW door 2e kamerlid Paul Lempens en Annelies Futselaar

Een werkbezoek aan de DCW stond al lange tijd gepland. Aanleiding was het rapport “DCW’ers aan het woord” en een bijeenkomst in januari 2009 waarbij alle bij de DCW betrokken medewerkers waren uitgenodigd. Het rapport en de bijeenkomst waren geen afsluiting van de vele contacten met DCW- medewerkers en de directie. Zowel landelijk als lokaal ontvangen we nog geregeld berichten die weer aanleiding geven tot persoonlijke gesprekken. Regelmatig heb ik hierover contact met de directie die daar zeer open voor staat. Dat bleek ook deze dag. Een volle agenda waarbij informatievoorziening en de praktijk elkaar afwisselen; kennismaking met methodieken, in gesprek met de ondernemingsraad, rondleiding over de afdelingen en een afsluitend gesprek met algemeen directeur de heer Kelderman. Wethouder Koomen was verhinderd.

Lees verder
6 april 2009

CDA gelooft klachten van DCW'ers niet

Het SP rapport "DCW'ers aan het woord" was voor het CDA aanleiding verschillende DCW bedrijven in Enschede te bezoeken. Het in beweging krijgen van het CDA door de SP is op zich een redelijk succes. Maar de partij trekt al snel een conclusie: "De DCW is een redelijk goed draaiend bedrijf waar natuurlijk nog wel eens iets mis gaat, maar dat heb je overal".

Lees verder
3 maart 2009

Sociale werkvoorziening in Enschede

Het SP rapport "DCW'ers aan het woord" is niet door iedereen van harte ontvangen. De 80 boodschappers die op uitnodiging van de SP bij elkaar kwamen wisten een aantal klachten uit het rapport goed met voorbeelden te onderbouwen.

Lees verder
20 januari 2009

DCW'ers aan het woord

Vrijdagavond 16 januari is het SP rapport 'DCW'ers aan het woord' gepresenteerd aan het DCW personeel en andere belangstellenden. Ruim 80 mensen waren daarbij aanwezig.
Het rapport werd geschreven naar aanleiding van klachten die de SP Enschede bereikten vanuit de DCW.
Uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn waren mijnheer Harm Kelderman, directeur van de DCW bedrijven, wethouder Myra Koomen (helaas wegens ziekte verhinderd), mijnheer Marc Vos van de DCW, Paul Lempens van de SP 2e Kamerfractie, mijnheer Gerard Veldhuis van de ABVA KABO en Louis Rolevink van de ABVA KABO. Gespreksleider was Mariska ten Heuw, fractievoorzitter van de Hengelose SP raadsfractie.

Lees verder
12 januari 2009

Bijeenkomst over resultaten meldweek DCW

Vrijdag 16 januari is er een openbare avond over de resultaten van het SP onderzoek onder DCW-medewerkers. Deze avond worden de resultaten van de meldweek in oktober bekend gemaakt (aanwezigen ontvangen een rapport) en zal er met DCW’ers en beleidsmakers gesproken worden over de conclusies en aanbevelingen. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur (zaal open om 19.30 uur) in het gebouw van de “Zuider speeltuin” aan de Kuipersdijk 83 in Enschede.

Lees verder
4 november 2008

Actiedag voor werknemers DCW

Vanmorgen om 7 uur stond de SP flyerploeg klaar om zoveel mogelijk medewerkers van de DCW te informeren over de meldweek WSW. Dat het niet de eerste keer was dat de SP bij de poort stond, was goed te merken aan de reacties. Bijna iedereen herkent de SP als enige politieke partij die aandacht heeft voor de werknemers in de sociale werkvoorziening. Reden dat iedereen de flyer, en vaak meerdere voor collega’s, in ontvangst nam.
De reacties waren vaak emotioneel; van boos tot vreselijk kwaad en van blij tot ontroerd vanwege de erkenning van de problemen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier