h
5 september 2014

Toeslag wordt niet uitbetaald, SP stelt vragen

De SP heeft van verschillende bewoners gehoord dat zij hun jaarlijkse aanvraagformulier voor de langdurigheidstoeslag voor 2014 en daardoor ook de toeslag niet ontvangen hebben. Op de gemeentelijke site staat een telefoonnummer waar je met vragen terecht kunt. Maar het gemeentelijk antwoordapparaat meldt dat vragen over langdurigheidstoeslag tot oktober niet beantwoord kunnen worden. SP-fractievoorzitter Maxim van Luttikhuizen heeft geen goed woord over voor de handelswijze van de gemeente: "De mensen hebben de langdurigheidstoeslag hard nodig. Zoals het er nu naar uit ziet heeft de gemeente verzuimd de toeslag uit te betalen en schepen ze de mensen af met een bandje."

Lees verder
3 september 2014

Piet van Ek nieuw raadslid voor de SP

Milco Brugman, SP-raadslid sinds maart 2014, neemt afscheid van de gemeenteraad. De combinatie van het gemeenteraadslid en het runnen van zijn Gezinshuis is voor Brugman onmogelijk geworden. Aan zijn keuze voor het Gezinshuis heeft hij geen moment getwijfeld. Afscheid nemen van de Raad valt hem zwaar.

Lees verder
1 september 2014

Minister Bussemaker sloopt het onderwijs

Vandaag protesteerde ROOD tegen het afschaffen van de studiefinanciering en het invoeren van het schuldenstelsel. Minister Bussemaker, die kwam voor de opening van het academisch jaar in Enschede, kreeg een Gouden Moker als symbool voor het slopen van ons onderwijs aangeboden. Helaas wilde ze deze niet aannemen.

Lees verder
31 augustus 2014

Emile Roemer een dag terug in het onderwijs

Emile Roemer en Tjitske Siderius zijn een dag lang uitgebreid geïnformeerd over de effecten van Passend Onderwijs door een groot aantal onderwijsgevenden uit Enschede.
Een dag vol ontmoetingen en gesprekken met mensen uit het onderwijs. Dat was de opzet van het bezoek dat Emile Roemer en Tjitske Siderius( SP woordvoerder onderwijs en zorg in de Tweede Kamer) aan Enschede hebben gebracht. Met veel enthousiasme maar ook bezorgd hebben zij de wet Passend Onderwijs van alle kanten belicht. Niemand was tegen de Wet Passend onderwijs. Maar iedereen maakte zich zorgen over de bezuinigingen die met de hele operatie gemoeid zijn en waardoor kinderen in de knel komen en een aantal jongeren zich bijna kansloos een plek op de arbeidsmarkt moeten verwerven.

Lees verder
31 augustus 2014

Stichting Leergeld Enschede blut; kinderen de dupe?

Enschedese kinderen van ouders met een inkomen op 110% van het bijstandsniveau dreigen de dupe te worden van de belabberde financiële situatie van de Stichting Leergeld. De Stichting heeft scholen en sportverenigingen bericht geen enkele toezegging te kunnen doen voor 2015, zolang er niets duidelijk is over de gemeentelijke subsidie omdat het geld op is. In de brief die de stichting oa naar scholen en sportverenigingen heeft gestuurd, staat dat er in 2014 overleg is geweest met wethouder Welman en dat de wethouder een mondelinge toezegging heeft gedaan over subsidie voor de Stichting. Kinderen dreigen door de situatie niet mee te kunnen op schoolreis en/of lid te kunnen worden van een sportvereniging. De SP fractie zal hier maandag 1 september vragen over stellen aan de wethouder.

Lees verder
24 augustus 2014

Emile Roemer in Enschedese schoolbanken

Emile Roemer bezoekt woensdag 27 augustus een aantal scholen en leerwerk plaatsen in Enschede. Met name de effecten van de Wet op Passend Onderwijs hebben zijn aandacht. Met woordvoerders onderwijs Tjitske Siderius (SP Tweede Kamer lid) en Annelies Futselaar (SP gemeenteraadslid), bezoekt Roemer verschillende vormen van onderwijs en opleiding.
De SP is niet voor Passend Onderwijs als dat leidt tot grotere groepen in het regulier en bezuinigingen op speciaal onderwijs. Het standpunt van de SP is dat kinderen recht hebben op onderwijs dat niet "knelt" maar "past."

Lees verder
24 augustus 2014

Honger in Enschede voor slachtoffers geweld Isis

De hongerstaking op het stationsplein is ten einde. Tijdens de hongerstaking hebben ca. 30 actievoerders middels discussie en gebed aandacht gevraagd voor de hachelijke situatie van christenen in noord Irak en Syrie en voor de moordpartijen van Isis op de minderheden in de regio. En dat is gelukt. Duizenden mensen zijn bij de tent op het stationsplein geweest om hun steun te betuigen, de verhalen aan te horen en om de petitie te tekenen. Ook de pers was vaak aanwezig waardoor ook diegenen die niet langs konden komen, konden volgen wat er gebeurde.

Lees verder
12 augustus 2014

Onduidelijkheid over BOA’s

De afgelopen weken zijn wij veel in het nieuw geweest i.vm. onze standpunten over BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren)*. Helaas is in de berichtgeving af en toe de nuance weggevallen of is er een ronduit onjuist beeld ontstaan bij de luisteraars en lezers.

Lees verder
28 juli 2014

SP Enschede heeft weer een ROOD afdeling

Sinds vorige week is er weer een ROOD groep actief in Enschede. Initiatiefnemer Laura Wichgers stelt zich hieronder voor. Ben je jong, woon je in Enschede en wil je ook meedoen? Neem dan contact op met ROOD rood@sp.nl.

Lees verder
27 juli 2014

SP wil verlenging inspraaktermijn toegang jeugdhulp

Annelies FutselaarOmdat de inspraaktermijn "Verordening Jeugdhulp" precies in de vakantieperiode valt, wil Annelies Futselaar (SP) deze periode met twee weken verlengen. Ook wil de SP weten hoe de communicatie met geïnteresseerden verloopt en hoe zij kunnen reageren.

Lees verder

Pagina's