h

Wethouder van Houdt negeert nog steeds de uitspraak rechter Hulp bij het Huishouden

15 november 2016

Wethouder van Houdt negeert nog steeds de uitspraak rechter Hulp bij het Huishouden

Hulp bij het huishouden is nog steeds het stiefkind van de gemeente Enschede. Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar het wordt ze eigenlijk onmogelijk gemaakt. In plaats van ondersteuning om thuis blijven wonen mogelijk te maken wordt er nog steeds gesjoemeld met toekenning van Hulp bij het huishouden. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) verplicht de gemeente enschede de toekenning beter te regelen. Bewoners en Gemeenteraad van Enschede worden echter nog maanden aan het lijntje gehouden.

Wethouder van Houdt komt toezegging na toezegging niet na. Dat veel mensen op een fatsoenlijke behandeling wachten is niet zijn eerste zorg. Wel hoe hij kan zorgen dat de huishoudelijke hulp de gemeente Enschede zo weinig mogelijk kost.
De SP wil duidelijkheid voor bewoners. Zij moeten weten welke hulp zij kunnen verwachten en hoeveel tijd daaraan besteed wordt. En juist die uren zijn het struikelpunt. De wethouder wil dat aan de zorgorganisaties overlaten. Een van zijn motieven was dat er anders nieuwe aanbestedingen moesten plaatsvinden. Nu blijkt dat ook zonder toekenning in uren er opnieuw aanbesteed moet worden. En dat betekent weer maanden uitstel van duidelijkheid.
Want de Hulp bij het Huishouden wil de gemeente natuurlijk zo goedkoop mogelijk inkopen. En dat kost tijd!

Maandenlang worden bewoners van Enschede die hulp nodig hebben met een kluitje in het riet gestuurd. Zij moeten de nieuwe verordening afwachten. De uren die veel mensen gekort zijn worden niet teruggedraaid. De SP heeft er op aangedrongen dit wel te doen. Helaas vinden de coalitiepartijen (D66, VVD, CDA, Burgerbelangen en Christenunie) het belang van de bewoners van Enschede niet het belangrijkste. Ze steunen Wethouder van Houdt onvoorwaardelijk! Zo zingt hij het wel uit tot maart 2018. Helaas ten koste van mensen die hulp nodig hebben om zo lang mogelijk op een waardige manier thuis te kunnen blijven wonen.

Reactie toevoegen

U bent hier