h

SP vraagt wethouder de rug te rechten

20 juli 2016

SP vraagt wethouder de rug te rechten

De SP is van mening dat de gemeente onder druk wordt gezet door het bestuur van FC Twente. In december van 2015 is met het toenmalige bestuur van FC Twente afgesproken dat de gemeente voor maar liefst 32 miljoen euro garant gaat staan. De SP was hier tegen maar een meerderheid van de raad heeft het reddingsplan goedgekeurd. Om de risico’s voor de gemeente zo veel mogelijk te beperken, is een aantal voorwaarden verbonden aan de garantstelling en is vastgelegd dat o.a. inkomsten uit transfers als onderpand zouden dienen. Ook een groep ondernemers onder leiding van Wessels, in de wandelgangen de garantgroep, heeft zich bereid getoond voor een bedrag van ca. 12 miljoen euro garant te staan.

Uit een brief van wethouder Eerenberg blijkt nu dat ook voor de garantstelling van de garantgroep de transferinkomsten als onderpand zijn bedongen. Daarmee geeft FC Twente het geld als ware twee keer uit. En dat is niet voor de eerste keer. Ook de huurinkomsten van de kantoren in de Grolschveste en de televisierechten waren in het verleden aan meerdere geldschieters beloofd.

Het lijkt erop dat FC Twente op deze manier eerst de garantstelling van de garantgroep wil afhandelen en dat de gemeente daarna de restjes mag hebben. Ook dat is niet nieuw. In het verleden heeft FC Twente eerst de lening van banken afgelost voordat de gemeente aan de beurt kwam. Dit omdat de gemeente een lagere rente rekende dan de banken en omdat de gemeente niet alleen een financieel belang heeft maar ook een maatschappelijk belang en daarom minder snel de stekker eruit zal trekken. In 2010, bij de lening voor de tweede ring, heeft de gemeente bedongen dat in het vervolg alle geldschieters even snel zouden worden afgelost.

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college. Fractievoorzitter Maxim van Luttikhuizen: “We moeten duidelijkheid krijgen over wat er aan de hand is en hoe de door de gemeente aangestelde toezichthouder is geïnformeerd. Het lijkt er nu op dat FC Twente de garantgroep voortrekt ten koste van de gemeente. En dit kort na het aantreden van de nieuwe voorzitter en enkele commissarissen die banden hebben met Wessels c.s. Ook gaat de oude trukendoos weer open. Ik vraag me werkelijk af wat FC Twente als organisatie nu heeft geleerd van de afgelopen jaren. Als blijkt dat FC Twente zich willens en wetens niet aan de voorwaarden van de garantstelling houdt dan vindt de SP dat FC Twente geen aanspraak kan maken op de garantstelling. Dit zal dan het faillissement van de club betekenen, dat is heel erg jammer en was ook niet nodig geweest maar we laten ons niet chanteren door een aantal bestuurders die niet lijken te snappen dat je met belastinggeld extra zorgvuldig moet zijn. Wij hebben wethouder Eerenberg gevraagd de rug recht te houden. Uiteindelijk is het aan de raad om wel of niet akkoord te gaan met gewijzigde voorwaarden, de inzet en het advies van de wethouder is in dit dossier echter erg van belang. Hopelijk is het een storm in een glas water en gaat FC Twente een glorieuze toekomst tegemoet maar we kunnen nu niet op de handen gaan zitten en hopen dat alles goed komt. Snelle actie is noodzakelijk.”

Reactie toevoegen

U bent hier