h

SP wil fatsoenlijke waardering voor mantelzorgers

11 september 2016

SP wil fatsoenlijke waardering voor mantelzorgers

De Raad van Enschede moet binnenkort besluiten over de invulling van een blijk van waardering voor de mantelzorgers*. Sinds 2015 regelt de gemeente wie hoeveel geld krijgt. Vorig jaar werden mantelzorgers hoger gewaardeerd dan in 2016. Tenminste als de waardering in geld uitgedrukt kan worden. Die blijkt met 66% afgenomen, van 150 naar 50 euro. Van de 1 miljoen euro die Enschede ontvangt voor mantelzorgwaardering blijft 300.000 euro over die werkelijk naar de mantelzorger gaat. De 700.000 euro die over blijft wordt besteed aan de verdere ontwikkeling van de wijkteams en versterking van het Enschedese bedrijfsleven.

Wat leveren mantelzorgers op?
Voor de kwaliteit van leven van hun zorgvragers zijn mantelzorgers zeer belangrijk. In hun vertrouwde omgeving worden zij dagelijks met zorg omringd door vertrouwde gezichten. Vooral voor mensen die in hun laatste levensfase verkeren moet dat een enorme steun zijn.
Maar er is ook een andere kant en dat is de financiële. En daar gaat eigenlijk het hele raadsvoorstel over. Want wat doe je met 1 miljoen euro voor mantelzorgers als die vrij besteedbaar is? In de lijn van het doel wordt 700.000 euro besteed aan kwaliteitsverbetering van de wijkteams en ondersteuning van het bedrijfsleven in Enschede.. De wethouder heeft overigens nooit aangegeven dat er te weinig geld was voor de wijkteams. Maar die 700.000 euro kun je mooi weer voor andere zaken gebruiken.

De 300.000 voor de waardering
Het College stelt voor mantelzorgers sneller als zodanig te erkennen. Tot 2016 gebeurde dat pas nadat zij minimaal 10 maanden lang 8 uur per etmaal zorg verleenden. Vanaf 2016 volgt het College de landelijke norm van minimaal 3 maanden. De SP heeft daar een jaar geleden al op aangedrongen. Toen was dit niet bespreekbaar.
Mantelzorgers worden dus sneller gewaardeerd maar minder. Tenminste als je een mantelzorgwaardering in geld uit kunt drukken. De mantelzorgers van Enschede worden samen door het Rijk gewaardeerd net een bedrag van 1 miljoen euro. Het College stelt voor slechts 300.000 euro te besteden aan de waardering wat neerkomt op 50 euro per mantelzorger. Verder moet hij of zij het doen met mooie woorden. De 700.000 euro die rest wordt vooral besteed aan ondersteuning van mantelzorgers door de wijkteams. En dat is natuurlijk een prettige financiële meevaller voor de gemeente.

De economische waarde van de mantelzorgers
Mantelzorgers zijn van grote economische waarde. In 2013 bespaarden 738.000 mantelzorgers landelijk 20,3 miljard euro per jaar uitgaande van een uurtarief van 09,52 euro per uur.
Ik schat dat 5000 mantelzorgers een waardering van 50 euro tegemoet kunnen zien voor mogelijk 3000 uur zorgverlening per jaar. Een fractie dus van wat zij werkelijk verdienen voor onze maatschappij!

Maar het College gaat nog iets verder met munt slaan uit de mantelzorgers in Enschede. Niet de mantelzorger bepaalt de besteding van de 50 euro maar de gemeente. Mantelzorgers kunnen hun geld besteden bij een lokale webshop of er een VVV bon voor kopen. Wat een minachting!!!

Vooruitlopen op besluit kost geld
Wethouder van Houdt is vast met de uitvoering van zijn raadsvoorstel begonnen. En die voorbereiding kost geld. Niet zo vreemd dat hij vast het voortouw neemt, want van enige weerstand is vanuit de coalitiepartijen de afgelopen jaren geen sprake geweest. Bij enig gepruttel voor de bühne is het gebleven. U voelt hem al aankomen. Partijen die niet voorstemmen gooien geld over de balk. Ik ben benieuwd hoeveel er al geïnvesteerd is.

De Raad is aan zet
Maar uiteindelijk besluit de gemeenteraad over de besteding van de miljoen euro. De coalitiepartijen in Enschede steunen hun college meestal door dik en dun. Nu lijkt het erop dat Burgerbelangen Enschede en het CDA zichzelf serieus te nemen. Zij lijken net als de SP, Groen links, PvdA en Enschede Anders niet in te stemmen met het voorstel. Nu is het hopen dat de twee coalitiepartijen bestand zijn tegen de druk van hun collega’s en het College! Op 3 oktober wordt het besluit genomen over dit raadsvoorstel!

*Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Reacties

Geachte L.S.
Inmiddels weten we nu de enorme waardering die de Gemeenteraad van Enschede heeft voor de Mantelzorgers. Van € 150 naar € 50,- en dan te besteden in een webshop. Ben zelf mantelzorger over mijn vrouw. Zij is mindervalide en chronisch ziek.
In het verleden besteedde, eerst C.A.K. en nu Gemeente aan een dagje uit. dat kan nu niet meer.
In het verleden was ik aangesloten bij S.I.Z. Twente.
Deze organiseerden voor mantelzorgers bijeenkomsten
in verschillende vormen. Het fijne was, dat je dan gedachten kon wisselen met elkaar. In 2015 verbrak de Gemeenteraad de verbintenis met S.I.Z. Twente. Er werd geen subsidie meer verleend. Een compliment van
€ 150,- was voldoende. Geen bijeenkomsten meer. Niets.
Omliggende Gemeentes hebben nog een Mantelzorgcafe. Van een wijkteam hoor je niets. Wat doen die eigenlijk. Je leest er niets over. Over transparantie gesproken. Er zijn genoeg andere mogelijkheden dan een webshop. Hou het verhaal kort.
Tegen de gemeenteraadsverkiezingen laat ik me weer horen.
Met vriendelijke groet,
H.van der Meer.

Reactie toevoegen

U bent hier