h
28 maart 2019

SP fractie Overijssel geïnstalleerd

Foto: SP

Vandaag zijn in Zwolle de nieuwe SP statenleden geïnstalleerd.
Met Harry Broekhuijs, Simon Zandvliet en Henriette Klein Bleumink-Hooiveld krijgt Overijssel een sterk SP team van gedegen ervaring en jeugdige strijdbaarheid.

Lees verder
3 maart 2019

Vernietigend oordeel van Rechter over toekenning Hulp bij het Huishouden

De SP Enschede strijdt al jaren voor een eerlijke toekenning van Hulp bij het Huishouden. Van maatwerk was weinig sprake, de indicatie in tijd uitdrukken was onbespreekbaar voor het vorige College. Moties van de SP, GL en EA voor een eerlijk indicatiestelling werden verworpen. De vaak schrijnende omstandigheden waren voor het vorige College geen reden het beleid aan te passen aan wettelijke regelgeving. Ondanks aandringen van de SP bleven kwetsbare bewoners verstoken van de noodzakelijk hulp. Mensen van wie verwacht wordt dat zij zo lang en zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen, wordt dit al jaren onmogelijk gemaakt. Het mag niet gebeuren dat het beleid van Wethouder van de Berg verder gaat waar dat van Wethouder van Houdt gestopt is.

Lees verder
24 januari 2019

SP Overijssel trapt Provinciale Staten ludiek af in Enschede

Foto: SP

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de SP-afdeling Enschede in
“Het Paradijs” op zaterdag 26 januari 2019 om 16.00 uur gaat de SP verkiezingscampagne op een ludieke manier van start. Lijsttrekker Harry Broekhuijs zal vanuit Enschede op trektocht gaan door Overijssel om campagne te voeren voor de Socialistische Partij.

Lees verder
17 januari 2019

SP fractielid Wichgers-Apeldoorn uit zorgen over zorgpilot 'kracht van verenigingen'

Foto: Paulien Wilkinson

Een brief van het College van de gemeente Enschede aan de Raad met de titel “kracht van verenigingen” riep bij de SP fractie veel vragen op. Een kwetsbare groep bewoners van Enschede wordt ondergebracht bij vier sportverenigingen. Kosten €960.000! De verenigingen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. De SP vond de onderbouwing magertjes en maakt zich zorgen over het welzijn, de privacy en goede begeleiding van de deelnemers. Het gaat om pilots.

Lees verder
16 januari 2019

Bewoners Tolstraat en SP samen in actie tegen wateroverlast

Foto: SP

SP fractielid stelt wethouder vragen over onhoudbare situatie in Tolstraat.

Lees verder
10 januari 2019

SP helpt bewoners Boswinkel Zuid Oost vragen beantwoord te krijgen

Foto: Paulien Wilkinson / SP afdeling Enschede

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van bewoners van de nieuwbouw wijk Zuid Oost Boswinkel organiseerde de SP een wijkschouw en 2 bewonersavonden. Door zowel bewoners van huurwoningen als eigenaren van koopwoningen werden vragen gesteld over o.a. de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de openbare ruimte en de kwaliteit van de woningen.

Lees verder
4 januari 2019

Wateroverlast Tolstraat nog steeds niet opgelost, SP stelt vragen

Foto: SP

SP-gemeenteraadslid José Wichgers-Apeldoorn wil van het gemeentebestuur weten waarom de bewoners van de Tolstraat in Glanerbrug al jaren problemen hebben met grondwater en wateroverlast. De problemen ontstonden nadat er in het verleden een nieuwe riolering werd geplaatst. De bewoners hebben bij de gemeente meerdere keren aangegeven dat de waterafvoer niet goed functioneert. Zij hebben schimmel in de woningen, toiletpotten die overstromen, vloeren die rotten en putdeksels die met hevige regenval uit de straat vliegen. Uit een enquête die de SP in december 2018 met en onder de bewoners heeft gehouden, blijkt dat de problemen nooit goed zijn aangepakt.

Lees verder
27 december 2018

SP raadslid Van Ek stelt vragen over WiFi-tracking

Gemeente overtrad de regels bij WiFi-tracking en informeerde de Raad foutief.

Lees verder
13 november 2018

SP motie bewindvoering unaniem aangenomen

Foto: SP

Tijdens de bespreking van de gemeentelijke begroting 2019 heeft de SP een motie ingediend over bewindvoering, die unaniem is aangenomen.

Lees verder
11 november 2018

SP pleit voor Twentse lobby Sociaal Domein

Foto: SP

SP Enschede steunt de lobby namens alle gemeenten in Twente voor hogere nationale bijdrage op Sociaal Domein*.
In 2015 is de uitvoering van taken zoals jeugdzorg, gemeente beleid geworden. Sindsdien hebben gemeenten ongeveer 20% minder geld gekregen voor deze taken dan de nationale overheid hiervoor had. Inmiddels blijkt dat gemeenten structureel miljoenen euro's te kort komen om deze taken op een sociaal wenselijke manier voor iedereen die dat nodig heeft, uit te kunnen voeren. Alleen al de Jeugdzorg komt jaarlijks 20% te kort op het beschikbare budget. Druk vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft tot op heden niet geleid tot concrete toezeggingen door de landelijke overheid, tot verhoging van deze bijdragen.

Lees verder

Pagina's