h

SP wil “urgentieverklaring” voor woningzoekenden terug.

16 juni 2019

SP wil “urgentieverklaring” voor woningzoekenden terug.

Met een huisvestingsverordening wil de SP bereiken dat het weer mogelijk wordt dat woningzoekenden een urgentieverklaring krijgen zodat de wachttijd verkort wordt. Dat hoopt de SP te bereiken met een motie die 17 juni wordt ingediend.

Sinds een aantal jaren kunnen bewoners van Enschede die met spoed een  sociale huurwoning nodig hebben geen urgentieverklaring meer krijgen. De gevolgen daarvan kunnen ernstig zijn. Kinderen worden een soort stadsnomaden en trekken met hun ouder(s) van woning naar woning om bij familie of vrienden te overnachten. Bewoners die wegens ziekte een andere woning nodig hebben komen op een wachtlijst. Voor mantelzorgers is het lastig ver van hun familielid te wonen voor wie zij zorgen.

Omdat Enschede voldoende sociale huurwoningen heeft vindt de SP dat schrijnende situaties voorkomen kunnen worden.
In tijden van schaarste van sociale huurwoningen ontstaan er wachttijden. Maar daarvan is geen sprake in Enschede.. Toch moeten woningzoekenden vaak te lang wachten voordat zij een andere huurwoning krijgen aangeboden. Dit heeft negatieve effecten op vooral  kinderen die geen vaste plek hebben om te wonen. Laat staan een eigen bed! Woningzoekende worden op deze manier ook makkelijk in de armen gedreven van “huisjesmelkers” die misbruik maken van de situatie door veel te hoge huurprijzen te vragen. Met de kans dat er schulden ontstaan of dat ze hoger worden.
Ook woningzoekenden die vanwege ziekte een andere woning nodig hebben moeten wachten tot ze ingeloot worden. Want zo werkt de toewijzing van sociale huurwoningen in Enschede.

De SP vindt dat in een aantal situaties woningzoekenden recht moeten hebben op een urgentieverklaring. Dat zijn bewoners die hun woning vanwege relatieproblemen moeten verlaten, of die vanwege een fysieke beperking niet langer in hun woning kunnen wonen. Ook woningzoekenden die mantelzorg verlenen of krijgen en die een economische of maatschappelijke binding hebben met Enschede moeten voorrang kunnen krijgen.
Met de door de SP voorgestelde huisvestingsverordening kan veel leed voorkomen worden.

Annelies Futselaar
Fractievoorzitter SP Enschede

Reactie toevoegen

U bent hier