h

 

Foto: SP


7 december 2016

Met bed, bad en brood de winter door Niemand slaapt onder een brug

Als volksvertegenwoordigers dragen wij verantwoordelijkheid voor de inwoners van onze steden. Ook de tijdelijke, want hoe je het wendt of keert: ze zijn onderdeel van de samenleving. In onze steden hoeft niemand onder een brug te slapen. Wij zijn dan ook gebaat bij een humane en effectieve oplossing voor mensen die het land moeten verlaten. Mensen op straat zetten die het gevoel hebben in een uitzichtloze situatie te zitten, is dat niet. Daarom juichen wij toe dat de staatssecretaris weer wil gaan onderhandelen over de bed, bad en brood opvang, maar daarmee zijn we er nog niet. Hij dreigt namelijk wel meteen de financiering stop te zetten en dat vinden wij niet fatsoenlijk.

Lees verder
19 november 2016

Openbare avond over het Nationaal ZorgFonds

Foto: SP

Na een succesvolle eerste openbare avond over het Nationaal ZorgFonds, organiseert de SP Enschede vrijdag 25 november een tweede avond, deze keer in Speeltuin Het Hoogeland. Belangstellenden worden deze avond geïnformeerd over het plan voor een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico en waarbij fysiotherapie, tandzorg en ggz in het basispakket zitten. Een ZorgFonds waarbij het belang van zorgvragers en zorgverleners voorop staat, en niet de commerciële belangen.

Lees verder
16 november 2016

Ga mee naar de Landelijke aftrap Nationaal ZorgFonds op 26 november in Den Haag!

Het is hoog tijd voor het Nationaal ZorgFonds zonder zorgverzekeraars en zonder eigen risico. Om dat te bereiken, bouwen we aan een brede beweging. En daar kunnen we alle hulp bij gebruiken! Op zaterdag 26 november is de Landelijke Aftrap in Den Haag. Op die dag komen we bij elkaar met alle mensen die hun steentje bij willen dragen aan onze groeiende beweging. Vanuit tientallen locaties vertrekken bussen. Voor €5,- kunt u mee met de bus, te betalen bij het opstappen.

Lees verder
15 november 2016

Wethouder van Houdt negeert nog steeds de uitspraak rechter Hulp bij het Huishouden

Hulp bij het huishouden is nog steeds het stiefkind van de gemeente Enschede. Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar het wordt ze eigenlijk onmogelijk gemaakt. In plaats van ondersteuning om thuis blijven wonen mogelijk te maken wordt er nog steeds gesjoemeld met toekenning van Hulp bij het huishouden. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) verplicht de gemeente enschede de toekenning beter te regelen. Bewoners en Gemeenteraad van Enschede worden echter nog maanden aan het lijntje gehouden.

Lees verder
17 oktober 2016

Mantelzorger waardering: besteden bij de webshop of niks!

“Geen cent erbij” is het motto van het College van Enschede. En al helemaal niet als het over het sociaal domein gaat. De meer dan een miljoen euro voor mantelzorgwaardering gaat voor een groot deel naar de wijkteams. Een flink bedrag is nodig om de 50 euro indirect bij de mantelzorgers te krijgen. Indirect, want de mantelzorgers moeten met de 50 euro, via de webshop wel de Enschedese middenstand steunen. Diezelfde middenstand moet van de 50 euro de gemeentekas weer spekken en de mantelzorgers een korting geven op hun aankoop bij de webshop.

Lees verder
30 september 2016

Openbare avond over het Nationaal ZorgFonds

Foto: SP

Woensdagavond 5 oktober organiseert de SP Enschede een openbare avond over het Nationaal zorgfonds in Speeltuin Het Heelal in Twekkelerveld. U wordt deze avond geïnformeerd over de plannen voor een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico en waarbij fysiotherapie, tandarts en ggz in het basispakket zitten. Een ZorgFonds dat een einde wil maken aan de geldverslindende zorgverzekeraars en zorgverleners die alleen oog hebben voor hun commerciële belangen.

Lees verder
29 september 2016

Jacques Gerard nieuw raadslid SP Enschede

Foto: Paulien Wilkinson

Op 3 oktober zal Jacques Gerard worden geïnstalleerd als gemeenteraadslid van de Socialistische Partij in Enschede. Hij volgt daarbij Joke de Jager op die het raadswerk niet meer kan combineren met haar vaste baan.

Lees verder
11 september 2016

SP wil fatsoenlijke waardering voor mantelzorgers

De Raad van Enschede moet binnenkort besluiten over de invulling van een blijk van waardering voor de mantelzorgers*. Sinds 2015 regelt de gemeente wie hoeveel geld krijgt. Vorig jaar werden mantelzorgers hoger gewaardeerd dan in 2016. Tenminste als de waardering in geld uitgedrukt kan worden. Die blijkt met 66% afgenomen, van 150 naar 50 euro. Van de 1 miljoen euro die Enschede ontvangt voor mantelzorgwaardering blijft 300.000 euro over die werkelijk naar de mantelzorger gaat. De 700.000 euro die over blijft wordt besteed aan de verdere ontwikkeling van de wijkteams en versterking van het Enschedese bedrijfsleven.

Lees verder
20 juli 2016

SP vraagt wethouder de rug te rechten

De SP is van mening dat de gemeente onder druk wordt gezet door het bestuur van FC Twente. In december van 2015 is met het toenmalige bestuur van FC Twente afgesproken dat de gemeente voor maar liefst 32 miljoen euro garant gaat staan. De SP was hier tegen maar een meerderheid van de raad heeft het reddingsplan goedgekeurd. Om de risico’s voor de gemeente zo veel mogelijk te beperken, is een aantal voorwaarden verbonden aan de garantstelling en is vastgelegd dat o.a. inkomsten uit transfers als onderpand zouden dienen. Ook een groep ondernemers onder leiding van Wessels, in de wandelgangen de garantgroep, heeft zich bereid getoond voor een bedrag van ca. 12 miljoen euro garant te staan.

Lees verder
20 juli 2016

Gemeente laat dure steken vallen bij overdracht Stroinkshal aan bewoners

Foto: SP

In 2013 werd de Stroinkshal aan het Stroink bedreigd met de slopershamer. Om dit te voorkomen kon het Bewonersteam Stroinkslanden (BTS) het gebouw van de gemeente in eerste instantie overnemen voor het symbolische bedrag van 1 Euro ware het niet dat het gemeentelijk Vastgoedbedrijf de boekwaarde wilde ontvangen.
Met bijdragen van De Woonplaats, geld vanuit het initiatiefpotje van de Zuidwijken en de wijkbudgetten kon BTS een voorzichtige start maken. Na een periode van veel financiële tegenslag en frustratie, hoopt BTS per 1 augustus het gebouw weer over te dragen aan de gemeente.

Lees verder

Pagina's