h
26 mei 2016

Raad weigert (vooralsnog) inwoners fatsoenlijk te informeren

Ondanks een kritisch rapport van de nationale ombudsman, brieven van sociale advocaten en uitspraken van experts tijdens een werksessie, staan de SP, GroenLinks en Enschede Anders weer met lege handen. De coalitiepartijen en het college vertikken het om inwoners van Enschede die afhankelijk zijn van een uitkering volledig te informeren over hun rechten. De reden: als mensen gebruik maken van hun rechten, dan kost het de gemeente geld.

Lees verder
26 mei 2016

De SP wil dat per 1 juli de korting op hulp bij huishouden wordt teruggedraaid

De Centrale Raad van Beroep heeft vandaag uitspraak gedaan over de huishoudelijke verzorging. Het massale korten op uren zorg of zelfs stoppen van huishoudelijke verzorging blijkt in strijd met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO).

Lees verder
23 mei 2016

Visie op vervoer lijkt onuitvoerbaar

De gemeente Enschede gaat komend jaar in samenwerking met 13 andere Twentse gemeenten een nieuwe visie op vervoer vertalen in een verordening. In het kort komt het erop neer dat er gekeken wordt hoeveel mensen ervan overtuigd kunnen worden dat ze beter met het openbaar vervoer (OV) kunnen gaan reizen. Dan gaat het voornamelijk om mensen die bijvoorbeeld nu nog gebruik maken van de regiotaxi, al dan niet met een WMO-indicatie.

Lees verder
23 mei 2016

SP Enschede vindt dat zorggeld aan zorg besteed moet worden!

De Raad van Enschede heeft besloten dat geld bestemd voor de uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) ook besteed mag worden aan andere doelen. Daarvoor is een sociaal fonds ingericht waar bijvoorbeeld ook middelen voor de WWB (Wet Werk en Bijstand) besteed kan worden.

Lees verder
18 mei 2016

Acties thuiszorgmedewerkers, FNV en SP beloond;korting op huishoudelijke verzorging wettelijk verboden!

Foto: Paulien Wilkinson

De Centrale Raad van Beroep heeft vandaag uitspraak gedaan over de huishoudelijke verzorging. De Raad heeft duidelijkheid gegeven over de verantwoordelijkheid die gemeentes hebben met de uitvoering. De willekeur van gemeentes bij het toekennen van zorg lijkt hiermee te eindigen. Het massale korten op uren zorg of zelfs stoppen van huishoudelijke verzorging blijkt in strijd met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO). Er lijkt hoop voor de groep gedupeerden, de cliënten en thuiszorgmedewerkers.

Lees verder
18 mei 2016

Verrassende straf FC Twente levert vooral vragen op

Foto: Paulien Wilkinson

Voor jarenlang financieel wanbeleid en het voorliegen van de KNVB wordt FC Twente waarschijnlijk bestraft met degradatie naar de Jupilerleague (eerste divisie). Als de straf, na advies van de centrale spelersraad en beroep van de FC in stand blijft dan zal de SP een nieuwe debat aanvragen over de garantstelling (die nog niet is verleend).

Lees verder
19 april 2016

SP stelt vragen over problemen met herhuisvesting Primair Onderwijs

In het kader van herhuisvesting zou met ingang van het schooljaar 2016-2017 een school die valt onder het bestuur van Consent (Stichting Openbaar Onderwijs), de Montessorischool een derde vestiging openen in een school van de Stichting SKOE (Stichting Katholiek Onderwijs Enschede) de Paus Johannesschool. Er lijkt onder andere onduidelijkheid te zijn over de duur van het verlenen van onderdak.

Lees verder
21 maart 2016

Associatieverdrag met Oekraïne: een slecht idee

Foto: SP

Dankzij een initiatief van het burgercomité-EU hebben we op 6 april de kans om ons in een raadgevend referendum uit te spreken over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Dit verdrag wordt ons voorgeschoteld als uitsluitend een handelsverdrag met economische voordelen voor beide partijen. Het associatieverdrag gaat echter over veel meer dan alleen handel en brengt grote risico’s met zich mee.

Lees verder
19 maart 2016

Nieuwe Regiotaxivervoerder maar SP klachtenmeldpunt blijft open!

Bijna een jaar geleden is de SP begonnen met een meldpunt klachten regiotaxivervoer. Veel gebruikers van de regiotaxi hebben zich gemeld. Vooral ouderen die blij waren dat er misschien eindelijk wat aan hun vervoersprobleem werd gedaan. “Het ligt niet aan de chauffeurs, die doen hun best wel”, was een veel gehoorde opmerking. “Maar ik durf geen afspraken meer te maken”. Een belangrijk middel om mensen mobiel te houden voldeed niet. Gelukkig heeft de gemeente dit ingezien en is gekozen voor een nieuwe aanbieder. Voor de SP geen reden het meldpunt te sluiten.

Lees verder
22 februari 2016

Laat kinderen niet op tweedehands schoenen lopen

In september heeft de gemeenteraad een motie van EnschedeAnders aangenomen. Er moet een volwaardig kindpakket komen zoals de kinderombudsman dat voor zich ziet. Daarin zitten vouchers voor nieuwe kleding en schoenen maar ook mogelijkheden om mee te doen met sportverenigingen. Het doel van het kindpakket is om kinderen uit gezinnen met lage inkomens toch de kans te geven volledig mee te doen met leeftijdsgenoten.

Lees verder

Pagina's