h
20 januari 2017

Kom naar de bijeenkomst over het Nationaal ZorgFonds

Foto: SP

Al bijna een kwart miljoen mensen in Nederland wil een Nationaal ZorgFonds. Ook in Enschede is er veel steun voor een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico en waarbij fysiotherapie, tandarts en ggz in het basispakket zitten. Daarom organiseert de SP Enschede vrijdag 27 januari een derde openbare avond over het Nationaal ZorgFonds. Deze avond zal Frank Futselaar, kandidaat-Kamerlid voor de SP, te gast zijn om met u in gesprek te gaan over dit plan.

Lees verder
12 januari 2017

De SP steunt de actie van Chris, Bennie en Mohammed

Foto: SP

De SP steunt de handtekeningenactie van Chris, Bennie en Mohammed, de medewerkers van fietsenstalling De Graaff. Tien jaar werken voor uitkering en dan tegen je zin overgeplaatst worden! Donderdagavond stonden leden van de afdeling Enschede bij de ingang van de fietsenstalling om de gebruikers van de stalling te wijzen op de actie van Chris, Bennie en Mohammed en om hen een hart onder de riem te steken.

Lees verder
9 januari 2017

Enschede omzeilt regels over verdringing op de arbeidsmarkt

Foto: SP

Wie heeft afgelopen week in de Tubantia niet het bericht gelezen van de 3 mannen van de fietsenstalling de Graaff die een handtekeningenactie zijn begonnen om niet over te hoeven worden geplaatst naar de fietsenstalling aan het van Heekplein onder de voormalige V en D.
Twee van deze mannen bemensten al zo’n 10 jaar de stalling bij kruispunt de Graaff. Tijdens een gesprek in de stalling kwam een nog grotere aap uit de mouw en dat was het feit dat deze mannen als vrijwilligers zonder enige vergoeding, maar met behoud van hun uitkering, hun werkzaamheden verrichten! In plaats van deze mensen een fatsoenlijk loon uit te betalen voor hun werk zat de gemeente voor een dubbeltje op de eerste rang.

Lees verder
31 december 2016

Grote teleurstelling medewerkers fietsenstalling De Graaf

Foto: SP

Vlak voor de jaarwisseling krijgt de vaste groep medewerkers van fietsenstalling De Graaf een ingrijpend bericht. Ze worden verdeeld over de fietsenstallingen Van Heek en De Graaf. Een mededeling die ze rauw op hun dak valt. Jarenlang runnen ze de stalling met z'n drieën tot ieders tevredenheid en met veel plezier. En uit de honderden steunbetuigingen blijkt een grote klanttevredenheid. Het enige dat ze van hun werkgever te horen krijgen is dat er volgens de regels een betaalde kracht in de stalling moet staan. Dit betekent dat de hechte groep onbetaalde medewerkers volgend jaar niet meer samenwerkt.

Lees verder
29 december 2016

OV-schoonmakers ook in Enschede in actie

Foto: SP

Trein-, bus en metroschoonmakers uit het hele land boden eerder deze maand onder andere NS, Schiphol, GVB en RET en schoonmaakbedrijven HRS, CSU, ISS, HSU en Treinschoon een fotopetitie aan.

Lees verder
15 december 2016

WMO Overschot van 15,4 miljoen euro, of toch niet?

Eind oktober verschenen de eerste berichten in de landelijke dagbladen dat de gemeenten in Nederland zo’n 1,2 miljard euro van het WMO-geld niet hadden uitgegeven. Toen daarna de lokale pers uitvlooide dat Enschede maar liefst 15,4 euro “overhield” van het WMO-geld was de boot natuurlijk aan.

Lees verder
12 december 2016

Getreuzel van de gemeente zorgt voor overlast in buurten

Als iemand een woonhuis wilt ombouwen voor onzelfstandige bewoning (in 90% van de gevallen een studentenhuis) dan mag dat in Enschede als er maximaal 4 personen gaan wonen. Komen er meer dan 4 bewoners dan heb je een vergunning nodig. Bij de vergunningaanvraag wordt dan gekeken of er niet al te veel studentenwoningen in de straat aanwezig zijn. Deze regel geldt vanaf 1 januari 2016 nadat de raad een zogenaamd voorbereidingsbesluit heeft genomen. Daarvoor moest je altijd een vergunning aanvragen, ongeacht het aantal studenten. Bij het nemen van het voorbereidingsbesluit is afgesproken dat er binnen een jaar een bestemmingsplan komt te liggen waarin de regels uit het voorbereidingsbesluit zijn opgenomen.

Lees verder
7 december 2016

Met bed, bad en brood de winter door Niemand slaapt onder een brug

Als volksvertegenwoordigers dragen wij verantwoordelijkheid voor de inwoners van onze steden. Ook de tijdelijke, want hoe je het wendt of keert: ze zijn onderdeel van de samenleving. In onze steden hoeft niemand onder een brug te slapen. Wij zijn dan ook gebaat bij een humane en effectieve oplossing voor mensen die het land moeten verlaten. Mensen op straat zetten die het gevoel hebben in een uitzichtloze situatie te zitten, is dat niet. Daarom juichen wij toe dat de staatssecretaris weer wil gaan onderhandelen over de bed, bad en brood opvang, maar daarmee zijn we er nog niet. Hij dreigt namelijk wel meteen de financiering stop te zetten en dat vinden wij niet fatsoenlijk.

Lees verder
19 november 2016

Openbare avond over het Nationaal ZorgFonds

Foto: SP

Na een succesvolle eerste openbare avond over het Nationaal ZorgFonds, organiseert de SP Enschede vrijdag 25 november een tweede avond, deze keer in Speeltuin Het Hoogeland. Belangstellenden worden deze avond geïnformeerd over het plan voor een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico en waarbij fysiotherapie, tandzorg en ggz in het basispakket zitten. Een ZorgFonds waarbij het belang van zorgvragers en zorgverleners voorop staat, en niet de commerciële belangen.

Lees verder
16 november 2016

Ga mee naar de Landelijke aftrap Nationaal ZorgFonds op 26 november in Den Haag!

Het is hoog tijd voor het Nationaal ZorgFonds zonder zorgverzekeraars en zonder eigen risico. Om dat te bereiken, bouwen we aan een brede beweging. En daar kunnen we alle hulp bij gebruiken! Op zaterdag 26 november is de Landelijke Aftrap in Den Haag. Op die dag komen we bij elkaar met alle mensen die hun steentje bij willen dragen aan onze groeiende beweging. Vanuit tientallen locaties vertrekken bussen. Voor €5,- kunt u mee met de bus, te betalen bij het opstappen.

Lees verder

Pagina's