h

 

Foto: SP


5 februari 2018

SP wil geen busroute over fietsstraat

Foto: Paulien Wilkinson

Eind vorig jaar ontdekten bewoners van de Zweringweg en omgeving dat er stoepen voor bushaltes werden aangelegd in de Zweringweg, die toch echt kort daarvoor in een fietsstraat was veranderd. Een van de bewoners vertelde in de stadsdeelcommissie West dat ze zich ernstig zorgen maakt over stadsbussen die over de fietsstraat gaan rijden. Schoolkinderen van maar liefst 7 scholen in de directe omgeving maken veelvuldig gebruik van deze straat. De SP deelt de zorgen van de buurtbewoners.

Lees verder
15 januari 2018

SP bezorgd over veiligheid en kwaliteit leerlingenvervoer

De SP fractie is geschrokken van de klachten over het leerlingenvervoer in Enschede. SP raadslid Annelies Futselaar stelt de wethouder maandagavond vragen over de veiligheid en kwaliteit van het vervoer van leerlingen die rust en structuur nodig hebben om zo goed mogelijk te kunnen functioneren op school, op de opvang en thuis.

Lees verder
15 januari 2018

Stemrecht onder druk

Foto: SP

Iedere volwassene die meer dan 5 jaar in Nederland woont en staatsburger is van één van de EU-landen, mag in maart gaan stemmen voor de gemeenteraad in zijn of haar woonplaats. Dit recht is vastgelegd in onze grondwet en vormt de basis voor onze democratie. Dit recht mag alleen door de rechter in zeer bijzondere gevallen aan individuen worden onttrokken. Zelfs mensen die onder curatele staan omdat ze wilsonbekwaam zijn hebben sinds 2009 stemrecht. Maar dat je mag stemmen betekent niet automatisch dat je kan stemmen. Bewoners van tehuizen voor bejaarden of mensen met een verstandelijke beperking krijgen soms niet in de ondersteuning die nodig is om te gaan stemmen. Soms worden zelfs de stemkaarten niet afgeleverd bij de bewoners.

Lees verder
13 januari 2018

Stroinkslanders schreeuwen om actie

Foto: SP

Op uitnodiging van de SP kwam een groot aantal bewoners van Stroinkslanden Zuid bij elkaar in het Stroinkshuis. In juni had de SP al veel bewoners gesproken over de leefbaarheid in de buurt. De problemen in de wijk waren daardoor al bekend. Waarom er zoveel belangstelling was werd snel duidelijk. Ondanks toezeggingen van de gemeente blijkt de afgelopen maanden de overlast eerder groter dan minder te zijn geworden. In februari gaat de SP met de bewoners straatschouwen houden. Gemeente, politie en woningcorporaties worden daarbij uitgenodigd.

Lees verder
8 december 2017

Maxim van Luttikhuizen gekozen als lijsttrekker van de SP Enschede

Foto: Paulien Wilkinson

Donderdagavond 7 december heeft de ledenvergadering van de SP Enschede de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 vastgesteld. Fractievoorzitter Maxim van Luttikhuizen is opnieuw gekozen als lijsttrekker en is ook de wethouderskandidaat. “Wij gaan voor een duurzaam Enschede waar waar mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben, waar werken loont en waar kinderen niet opgroeien in armoede. De beste manier om dit voor elkaar te krijgen is met de SP in het college.”, aldus van Luttikhuizen.

Lees verder
28 november 2017

Pashouders Regiotaxi overvallen

De onrust onder reizigers met de regiotaxi heeft vandaag een hoogtepunt bereikt. In een brief van de vervoerder die ze op 28 november hebben ontvangen staat dat zij voor 1 december een machtigingsformulier voor automatische incasso voor de vervoerder moeten tekenen en opsturen. "Geen machtiging, geen taxivervoer" meldt de vervoerder. Slecht bericht net voor de feestdagen als juist veel pashouders graag bij familie op bezoek gaan of deel willen nemen aan de verschillende activiteiten die georganiseerd worden.

Lees verder
16 november 2017

SP: harde sancties voor huisjesmelkers

De SP steunt de oproep van studenten en wethouders in studentensteden om hardere maatregelen tegen huisjesmelkers te nemen. Beckerman: “Studenten en wethouders roepen terecht om harde sancties tegen deze malafide praktijken. Er zijn verhuurders die hun huurders uitbuiten door intimidaties en veel te hoge huren. Die huisjesmelkers moeten hard in de portemonnee worden geraakt. Het uitbuiten van huurders moet een economisch delict worden, de boetes hoog.” Beckerman stelt voor dat te regelen via de Huurcommissie. Op dit moment kan de huurder naar de huurcommissie om zijn gelijk halen, maar die kan geen boetes opleggen. Beckerman: “Dat geeft veel ruimte aan kwaadwillende huisjesmelkers om de gok te wagen. Als de huurder gelijk krijgt, moet de verhuurder slechts de huurprijs aanpassen. Dat heeft geen afschrikwekkende werking. Als de Huurcommissie een uitspraak doet in het nadeel van de verhuurder, moet dat wat de SP betreft automatisch leiden tot een boete aan de verhuurder. Uitbuiten is een economisch delict. Als de huurder doorgaat met uitbuiting zal de boete sterk moeten oplopen. Uiteindelijk leidt dat tot een totaal verhuurverbod voor de verhuurder.”   

Lees verder
12 november 2017

Voorkomen hoge kosten jeugdhulp begint bij preventie

De laatste tijd zien we geregeld krantenkoppen over de hoge kosten van de jeugdzorg waar gemeentes mee te maken hebben. Enschede vormt hierop geen uitzondering. De kosten worden vooral veroorzaakt doordat jongeren vaak gespecialiseerde zorg nodig hebben. Dat is natuurlijk een ernstige constatering, want dat betekent dat er veel jongeren zijn met ernstige problemen. De meeste voelen zich niet gelukkig en dat is van invloed op het gezin waarin ze opgroeien.

Lees verder
12 november 2017

SP zet in op Goed Verhuurderschap

Om overlast door onzelfstandige bewoning* tegen te gaan, wordt er paal en perk gesteld aan deze woonsituaties. Voor de SP zijn de huidige plannen onvoldoende en wij zullen dan ook een motie indienen om goed verhuurderschap af te dwingen.

Lees verder
24 september 2017

SP vraagt excuses van burgemeester

De SP heeft excuses van de burgemeester gevraagd. Niet aan de SP zelf maar aan indieners van zienswijzen.
Binnenkort wordt het bestemmingsplan van de moskee in Enschede besproken door de gemeenteraad. 75 personen en organisaties hebben de moeite genomen om een zienswijze in te dienen over het plan. Deze zienswijzen zijn vervolgens zoals gewoonlijk gestuurd naar alle indieners en de raadsleden. Hierbij zijn echter ook de adresgegevens van de indieners meegestuurd.

Lees verder

Pagina's