h
11 juni 2017

DE NIEUWE TWENTSE VISIE OP VERVOER BEPERKT MENSEN IN MOGELIJKHEDEN

 Met ingang van 1 juli gaat de uitvoering van de herziene Twentse visie op vervoer “Samen op weg” in. Het gaat hierbij om een voorziening voor mensen die niet met het openbaar vervoer kunnen reizen. Vooral in de zorg betekent een verandering meestal weinig goeds. De SP fractie heeft geregeld haar zorg uitgesproken over de gevolgen van de notitie. Het bleef lang stil. De eerste brief van begin juni, biedt weinig hoop op verbetering.

Lees verder
10 juni 2017

SP en PvdA eisen opheldering over situatie medewerkers fietsenstalling

Foto: SP

De gemeenteraadsfracties van de SP en de PvdA hebben een interpellatieverzoek ingediend voor de vergadering van de gemeenteraad op maandag 12 juni a.s.. Tijdens het interpellatieverzoek willen zij van wethouder Van Agteren opheldering over arbeidspositie van de medewerkers van de bewaakte fietsenstalling De Graaff. De wethouder moet in het debat aangeven hoe hij er voor gaat zorgen dat er gewerkt gaat worden met rechtvaardige en redelijke arbeidsovereenkomsten.

Lees verder
9 juni 2017

SP in gesprek met bewoners Stroinkslanden

Foto: Paulien Wilkinson

Zaterdag 3 juni was er voor het eerst in Enschede een superzaterdag. Leden uit Zwolle, Hengelo, Deventer, Borne en Hof van Twente en Tweede-Kamerlid Frank Futselaar waren naar Enschede gekomen om samen met ons inwoners van Stroinkslanden te vragen naar hun wijk. In totaal waren we met zo’n 20 mannen en vrouwen.

Lees verder
20 mei 2017

Marktwerking schaadt belang bewoners enschede

Bewoners van Enschede hebben last van de marktwerking in de zorg. De marktwerking die de zorg beter en goedkoper zou maken blijkt keer op keer een illusie. Denk aan het regiotaxivervoer en rolstoelleveranciers in Enschede. Voor allebei heeft de SP een klachtenmeldpunt geopend. En terecht blijkt uit de aard en ernst van situaties die gebruikers mee moeten maken en melden bij de SP. Natuurlijk is het voor een wethouder aantrekkelijk voor de goedkoopste aanbieder(s) te kiezen. Of zoals wethouders hun keuze meestal motiveren; goedkoopste beste. Twee organisaties (Brookhuis en Welzorg) zijn door de wethouder de wacht aangezegd. Maar hij is vervolgens samen met een aantal andere Twentse gemeenten gewoon weer met ze in zee gegaan.

Lees verder
20 mei 2017

Beleidskader schuldhulpverlening

De SP is blij dat er eindelijk een beleidskader schuldhulpverlening 2017-2020 ligt. Opvallend is vooral dat dit College eindelijk erkent dat er grenzen zijn aan de zelfredzaamheid van de inwoners van Enschede bij zorgelijke schuldensituaties.

Lees verder
14 april 2017

Is zwembad Aquadrome wel schoon en veilig voor gebruik?

Foto: SP

Klachten over hygiëne en veiligheid van zwembad Aquadrome was onder gebruikers en bezoekers al langer een onderwerp van gesprek.
Nu wordt er door SBS een programma aan gewijd, waarmee landelijk bekendheid wordt gegeven aan dit onderwerp. Gisteren heeft het College van B&W de gemeenteraad middels het memo "Veilig en vertrouwd Aquadrome" op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen.

Lees verder
7 april 2017

SP voor behoud aandelen Twence

In de gemeenteraad is besproken of de aandelen van de afvalverbrander Twence moeten verkopen aan particulier investeerders. De SP steunt het behoud van de aandelen Twence. De lange termijn investeringen in hernieuwbare energie wegen zwaarder dan de eenmalige financiële winst. Daarnaast is de raad gevraagd of de stad Munster aandeelhouder mag worden van Twence.

Lees verder

SP opent meldpunt klachten rolstoelleverancier Welzorg

De SP vindt het belangrijk dat rolstoelgebruikers zo snel en goed mogelijk geholpen worden als zij pech hebben. Van cliënten van rolstoelleverancier Welzorg hoort de SP dat de service met regelmaat ernstig te wensen overlaat. Uit antwoord op vragen van de SP aan de wethouder, blijkt dat ook bij de gemeente in toenemende mate geklaagd wordt.

Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van serviceverlening van Welzorg opent de SP een klachtenmeldpunt.

Rolstoelgebruikers kunnen hun klacht melden via 06 33733898 of via onderstaand formulier.

Lees verder
22 maart 2017

SP bedankt stemmers!

Foto: SP

Direct na sluiting van de stemhokjes trok een aantal SP'ers erop uit om de stemmers te bedanken. De grote verkiezingsborden werden hiervoor voorzien van een banner.
Afgelopen zaterdag stond De SP met de kraam in de stad om kiezers persoonlijk te bedanken. Veel mensen konden deze actie waarderen. "En waar zijn die andere partijen nu?" was een veel gestelde vraag. Daar wisten wij het antwoord natuurlijk niet op. Natuurlijk was er ook teleurstelling over de uitslag. Maar dat we doorgaan met de strijd voor een sociaal Nederland en Enschede, daar was iedereen het over eens. De volgende campagne is daarmee afgetrapt!

Lees verder
13 maart 2017

Veel positieve reacties op campagne

Foto: Paulien Wilkinson

Wekenlang hebben vrijwilligers van de SP campagne gevoerd voor de verkiezingen van aanstaande woensdag 15 maart. De SP wil de macht teruggeven aan mensen. Afgelopen zaterdag was weer een fantastische campagnedag! Veel belangstelling voor de standpunten van de SP, vriendelijke mensen en geweldig weer! Vooral onze plannen voor een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico kunnen rekenen op veel steun. Maar natuurlijk staan ook veel kiezers achter de plannen van de SP voor het verlagen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar. Ook het verlagen van de huren en het bouwen van meer betaalbare woningen wordt door veel mensen gesteund. Lees hier het hele programma van de SP.

Lees verder

Pagina's