h

Leden kiezen nieuw afdelingsbestuur, nemen afscheid van Eva Schaaij en Gerrit Muller

28 oktober 2022

Leden kiezen nieuw afdelingsbestuur, nemen afscheid van Eva Schaaij en Gerrit Muller

Op donderdag 27 oktober heeft SP Enschede een algemene ledenvergadering gehad. Het was de eerste fysieke ALV na een aantal digitale bijeenkomsten. De laatste fysieke ALV was twee jaar geleden, toen de vorige bestuursverkiezing plaatsvond.

Op de agenda van 27 oktober stond naast de bestuursverkiezing ook het jaarverslag van het afgelopen jaar en het jaarplan (wat onze plannen voor het komende jaar zijn).

Van twee bestuursleden namen we afscheid. Van Eva Schaaij die afscheid nam als voorzitter van de afdeling. Zij had na de gemeenteraadsverkiezingen te kennen gegeven dat de combinatie van functies (werk, SP afgevaardigde in de Provinciale Staten en voorzitter) haar zwaar viel.

Het andere bestuurslid was Gerrit Muller. Hij gaat de komende tijd wat meer van Europa bekijken. Gerrit maakte zich verdienstelijk bij de coördinatie van de actie en de inrichting van ons nieuwe Honk.

We zijn Eva en Gerrit veel dank verschuldigd voor wat zij voor de afdeling hebben gedaan.

Er is een nieuw bestuur van 7 mensen dat in de startblokken staat om aan de slag te gaan met de SP energiecampagne en de volkspetitie in Enschede. Naast de zittende leden Joke Faas, Piet van Ek, Michiel van Staaveren en Jacques Gerard (organisatiesecretaris) maken nu Samuel Michon (afdelingsvoorzitter), Karel van der Leij, en Lenie de Jong-Helleman deel uit van het bestuur.

 

Jacques Gerard met Eva Schaaij

 

Jacques Gerard met Gerrit Muller 

Reactie toevoegen

U bent hier