h
13 september 2018

De SP wil voldoende, veilige speelruimte voor kinderen

De SP vindt het belangrijk dat kinderen voldoende en veilige speelruimte hebben. in Enschede zijn 18 speeltuinen. Die vallen onder verantwoordelijkheid van de Stichting Enschedese Speeltuinen(SES). In de wijk Stroinkslanden is geen speeltuin maar er zijn over het algemeen veel kleinere plekken waar kinderen kunnen spelen. Goed omdat ze in de buitenlucht zijn, beweging goed is voor hun ontwikkeling en kinderen leren er rekening met elkaar te houden en ze leren nieuwe vriendjes kennen.

Lees verder
13 september 2018

Minder baankansen arbeidsgehandicapten door participatiewet

In een tussenreportage van het Sociaal Cultureel Planbureau staat dat de baankansen voor arbeidsgehandicapten sinds de invoering van de participatiewet in 2015 zijn geslonken van ruim 50% naar 30%. In totaal 11.000 mensen die eind 2014 nog wachtten op een plaats in de sociale werkvoorziening vielen door invoering van de participatiewet buiten de boot. Slechts ruim 3.000 van hen vonden alsnog een baan, maar dan meestal nog in de onzekerheid van een uitzendbaan.

Lees verder
23 juli 2018

SP vindt dat FC Twente zelf de broek op moet houden

FC Twente verkeert financieel in zwaar weer. De voetbalclub vraagt de gemeente Enschede een extra financiële garantstelling. Het is niet de eerste keer dat Twente bij de gemeente aanklopt. In 2017 deed de club de laatste keer een beroep op de gemeente. Het ging om een financiële garantstelling van 8,4 miljoen euro. De SP heeft tegen die garantstelling gestemd omdat de partij vindt dat professionele clubs onafhankelijk moeten zijn van gemeenschapsgeld. Nu vraagt FC Twente om nog een keer een garantstelling, nu van 7 miljoen euro. Het College stelt de Raad voor om alleen opschorting van twee jaar te verlenen van de betaling van rente, aflossing en risicopremie van de betaling. De SP vindt dat profclubs zelf de broek op moeten houden. Met moeite kan de partij een voorstel van maximaal één jaar opschorting steunen.

Lees verder
15 juli 2018

Piet van Ek vervangt tijdelijk SP raadslid Maxim van Luttikhuizen

Foto: Paulien Wilkinson

Piet van Ek, tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen nummer 4 op de lijst, zal aanstaande maandag worden geïnstalleerd als SP raadslid in de gemeente Enschede. Piet heeft de afgelopen vier jaar ervaring op gedaan als raadslid. Hij zal Maxim van Luttikhuizen vervangen die voorlopig terugtreedt in verband met ziekte.

Lees verder
15 juni 2018

Felicitaties van de SP voor bewoners van de Hanenberglanden

Foto: SP

Alweer een jaar geleden heeft de SP bewoners van de Hanenberglanden huis aan huis gevraagd wat ze van hun wijk vonden. Na een vervolgens door de SP georganiseerde bewonersavond en daarna een wijkschouw,werd wethouder van Houdt verrast met een aantal foto’s van de situatie in de wijk.
De SP heeft toen aangedrongen op extra aandacht voor de buurt. De Stadsdeelcommissie Zuid kreeg een paar maand later bericht van de wethouder dat het beter ging op de Hanenberglanden. Reden voor de SP om nog een keer langs te gaan, nu om de bewoners te feliciteren! En dat werd enthousiast ontvangen.

Lees verder
15 juni 2018

Felicitaties van de SP voor bewoners van de Hanenberglanden

Foto: SP

Alweer een jaar geleden heeft de SP bewoners van de Hanenberglanden huis aan huis gevraagd wat ze van hun wijk vonden. Na een vervolgens door de SP georganiseerde bewonersavond en daarna een wijkschouw,werd wethouder van Houdt verrast met een aantal foto’s van de situatie in de wijk.
De SP heeft toen aangedrongen op extra aandacht voor de buurt. De Stadsdeelcommissie Zuid kreeg een paar maand later bericht van de wethouder dat het beter ging op de Hanenberglanden. Reden voor de SP om nog een keer langs te gaan, nu om de bewoners te feliciteren! En dat werd enthousiast ontvangen.

Lees verder
8 juni 2018

Nieuwe voorzitter bestuur SP Enschede

Foto: Paulien Wilkinson

Gisterenavond is José Wichgers-Apeldoorn door de Algemene Ledenveragdering gekozen tot nieuwe bestuursvoorzitter. Zij neemt hierbij de hamer over van Annelies Futselaar. José kiest voor een koers waarbij de SP weer een bredere sociale beweging wordt. Ze benadrukt dat de SP zich blijft inzetten voor de mensen die het hard nodig hebben en het alleen simpelweg niet redden. “Maar”, geeft José aan, “ wij willen laten zien dat de SP er ook is voor de tweeverdieners, gezinnen, starters op de arbeids- en woningmarkt en ondernemers.”

Lees verder
3 juni 2018

Bewoners van Goghlaan voelen zich “een oor aangenaaid”

Foto: SP

Bewoners van de Vincent van Goghlaan kijken al zolang ze er wonen tegen een leegstaande niet onderhouden woning aan. Voor een aantal van hen is dat al 24 jaar! De alleenstaande woning is destijds casco opgeleverd en daarna is er niets aan gedaan. De eigenaar heeft een hek geplaatst toen omwonenden klaagden over een onveilige situatie. Spelende kinderen op en rond de woning, diefstal van dakgoten, brand in de woning door vuurwerk en vernielde ruiten lijken niet voldoende reden voor de gemeente actie te ondernemen. “Er wordt niet gehandhaafd” was de reactie toen bewoners hierom vroegen. Gemeenteraadslid Annelies Futselaar begrijpt dat het lastig is om woningbezitters aan te pakken. “Laten we zorgen dat de put gedempt wordt voordat het kalf verdrinkt” zegt ze. Daarom vraagt de SP het College of zij haar verantwoordelijkheid gaat nemen.

Lees verder
16 mei 2018

De SP wil dat gemeente onveilige woningen Stadsveld aanpakt

Foto: SP

Tijdens een wijkbezoek trof de SP twee onbewoonbare woningen aan in de  wijk Stadsveld. Uit navraag bleek dat de eigenaar van beide woningen er zeker al 18 jaar niet woonde en in die tijd niets aan het onderhoud heeft gedaan. De gevolgen zijn zichtbaar. De stenen vallen uit de muren, de kozijnen zijn verrot, een aantal nokdakpannen ontbreekt. De situatie kan gevaar opleveren voor spelende kinderen en passanten. Er zijn door de gemeente ooit foto’s gemaakt nadat een van de buren had geklaagd, maar daarna bleef het stil. De SP vindt het onaanvaardbaar dat er niets aan de gevaarlijke situatie wordt gedaan.

Lees verder
23 april 2018

Linkse organisaties vieren samen 1 mei in Enschede

Foto: SP

PvdA, SP, NCPN, GroenLinks en Lokaal FNV Enschede organiseren dit jaar samen de 1 mei-viering in Enschede met als thema: “Dag van de Arbeid, voor bestaanszekerheid en echte banen”. Deze vijf organisaties hebben daarvoor het 1 mei-comité Enschede in het leven geroepen. De 1 mei-viering (op dinsdag) heeft plaats in wijkcentrum De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17 en begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). De toegang is gratis. Voorafgaand aan de 1 mei-viering wordt er een demonstratieve tocht gehouden in de omgeving van het wijkcentrum. De start is om 19.15 bij De Roef en de aankomst om 19.45 uur, ook bij het wijkcentrum.

Lees verder

Pagina's