h
16 januari 2019

Bewoners Tolstraat en SP samen in actie tegen wateroverlast

Foto: SP

SP fractielid stelt wethouder vragen over onhoudbare situatie in Tolstraat.

Lees verder
10 januari 2019

SP helpt bewoners Boswinkel Zuid Oost vragen beantwoord te krijgen

Foto: Paulien Wilkinson / SP afdeling Enschede

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van bewoners van de nieuwbouw wijk Zuid Oost Boswinkel organiseerde de SP een wijkschouw en 2 bewonersavonden. Door zowel bewoners van huurwoningen als eigenaren van koopwoningen werden vragen gesteld over o.a. de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de openbare ruimte en de kwaliteit van de woningen.

Lees verder
4 januari 2019

Wateroverlast Tolstraat nog steeds niet opgelost, SP stelt vragen

Foto: SP

SP-gemeenteraadslid José Wichgers-Apeldoorn wil van het gemeentebestuur weten waarom de bewoners van de Tolstraat in Glanerbrug al jaren problemen hebben met grondwater en wateroverlast. De problemen ontstonden nadat er in het verleden een nieuwe riolering werd geplaatst. De bewoners hebben bij de gemeente meerdere keren aangegeven dat de waterafvoer niet goed functioneert. Zij hebben schimmel in de woningen, toiletpotten die overstromen, vloeren die rotten en putdeksels die met hevige regenval uit de straat vliegen. Uit een enquête die de SP in december 2018 met en onder de bewoners heeft gehouden, blijkt dat de problemen nooit goed zijn aangepakt.

Lees verder
27 december 2018

SP raadslid Van Ek stelt vragen over WiFi-tracking

Gemeente overtrad de regels bij WiFi-tracking en informeerde de Raad foutief.

Lees verder
13 november 2018

SP motie bewindvoering unaniem aangenomen

Foto: SP

Tijdens de bespreking van de gemeentelijke begroting 2019 heeft de SP een motie ingediend over bewindvoering, die unaniem is aangenomen.

Lees verder
11 november 2018

SP pleit voor Twentse lobby Sociaal Domein

Foto: SP

SP Enschede steunt de lobby namens alle gemeenten in Twente voor hogere nationale bijdrage op Sociaal Domein*.
In 2015 is de uitvoering van taken zoals jeugdzorg, gemeente beleid geworden. Sindsdien hebben gemeenten ongeveer 20% minder geld gekregen voor deze taken dan de nationale overheid hiervoor had. Inmiddels blijkt dat gemeenten structureel miljoenen euro's te kort komen om deze taken op een sociaal wenselijke manier voor iedereen die dat nodig heeft, uit te kunnen voeren. Alleen al de Jeugdzorg komt jaarlijks 20% te kort op het beschikbare budget. Druk vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft tot op heden niet geleid tot concrete toezeggingen door de landelijke overheid, tot verhoging van deze bijdragen.

Lees verder
19 oktober 2018

Bewoners Boswinkel Zuid Oost willen snel actie

Foto: SP

Zo’n 30 bewoners van Boswinkel Zuid Oost gaven woensdag 17 oktober gehoor aan de oproep van de SP om te bespreken hoe we samen de problemen in deze nieuwbouwwijk kunnen oplossen. Ook alle bij de wijk betrokken partijen en de politiek waren uitgenodigd in 't Ni-je Terphoes, maar behalve de heer Oude Breuil van De Woonplaats liet iedereen het afweten. Dit tot teleurstelling van de bewoners en SP raadslid Annelies Futselaar.

Lees verder
9 oktober 2018

SP TEGEN AFSCHAFFING GRATIS OV OUDERE MINIMA

Maandag 8 oktober heeft de meederheid van de gemeenteraad besloten de gratis 65+ buskaart voor de oudere minima af te schaffen. Alle coalitiepartijen in Enschede waren voor afschaffing van deze regeling. Sinds 2015 konden ouderen met een inkomen tot 125% van het minimum inkomen een buskaart aanvragen waarmee zij gratis kunnen reizen in Enschede en Hengelo.

Lees verder
3 oktober 2018

SP organiseert bewonersavond Oost Boswinkel

Foto: SP

Nadat er geregeld klachten binnen kwamen van bewoners van Oost Boswinkel over hun nieuwe straat, besloot de SP een wijkschouw te organiseren. Er was veel belangstelling voor deze wijkschouw die afgelopen vrijdag plaatsvond. De geplande drie kwartier werden er zes! De aanwezige bewoners waren teleurgesteld over afwezigheid van alle uitgenodigde raadsfracties en stadsdeelwethouder van Houdt. Het Bewoners Team Boswinkel toonde tijdens de wijkschouw natuurlijk wel belangstelling voor de klachten van de bewoners.

Lees verder
1 oktober 2018

Veranderingen binnen de SP fractie

Foto: Paulien Wilkinson

Twee leden van de SP gemeenteraadsfractie moeten zich vanwege privéredenen terugtrekken als raadslid. Maxim van Luttikhuizen en Laura Wichgers verlaten de Raad per 8 oktober. De afdeling betreurt dit, maar bedankt hen voor hun inzet in de afgelopen periode.

Lees verder

Pagina's