h

Afdelingsvoorzitter SP Enschede gekozen tot regiovertegenwoordiger van SP Overijssel

3 februari 2024

Afdelingsvoorzitter SP Enschede gekozen tot regiovertegenwoordiger van SP Overijssel

Foto: Gerco van Oene (voorzitter SP Kampen)

Tijdens de Overijsselse regioconferentie in Zwolle vandaag is Samuel Michon unaniem gekozen als regiovertegenwoordiger van SP Overijssel, voor een periode van twee jaar. De SP heeft tien afdelingen in Overijssel. Bij de regioconferentie waren afgevaardigden uit alle afdelingen, onder andere uit de kersverse afdeling Kampen.

Een regiovertegenwoordiger maakt deel uit van het landelijk Partijbestuur van de SP, wat elke maand samenkomt in het partijbureau in Amersfoort. Hij is de spil tussen het Partijbestuur en de afdelingen van zijn regio. Wat in het Partijbestuur is besproken koppelt hij terug naar de afdelingen. Wat er in zijn regio speelt bespreekt hij in het Partijbestuur.

Ook werkt de regiovertegenwoordiger samen met de fractie van de Provinciale Staten, zodat SP Statenleden weten wat er in de regio speelt, en zodat de afdelingen weten waar de Statenleden mee bezig zijn.

De regiovertegenwoordiger zorgt ook voor verbinding tussen verschillende afdelingen, op onderwerpen die meerdere gemeenten aangaan, zoals streekvervoer of industriële vervuiling.

De regiovertegenwoordiger helpt afdelingen organisatorisch sterker te worden. Hij beoordeelt ook of een afdeling sterk genoeg is om aan gemeenteraadsverkiezingen mee te doen, waarbij hij betrokken word bij de samenstelling van de kandidatenlijst.

En de regiovertegenwoordiger signaleert in welke gemeenten nieuwe afdelingen opgericht kunnen worden, zodat daar in de toekomst ook aan gemeenteraadsverkiezingen kan worden meegedaan door de SP.

Op dit moment hebben 10 van de 25 gemeenten in Overijssel een SP-afdeling. De SP is vertegenwoordigd in 7 gemeenteraden in Overijssel. Honderden SP-leden in Overijssel kunnen op lokaal niveau niet stemmen op de SP, omdat ze wonen in een gemeente waar geen SP-afdeling is, ofomdat die afdelingen nog niet klaar zijn voor deelname aan gemeenteraadsverkiezingen. Daar ligt in de SP een belangrijke taak voor de regiovertegenwoordiger en het team Opbouw & Opleiding. Bij de gemeenteraadsverkiezingen over twee jaar moet het mogelijk zijn om in 10 Overijsselse gemeenten te kunnen stemmen op de SP.


Samuel Michon (43, Enschede) is sinds oktober 2022 voorzitter van SP afdeling Enschede. Hij is sinds 2007 actief lid van de SP. Sinds 1 september 2023 was hij ad interim regiovertegenwoordiger voor Overijssel en waarnemend lid van het Partijbestuur van de SP. Vanaf 3 februari 2024 is hij regiovertegenwoordiger Overijssel en lid van het Partijbestuur van de SP, gekozen voor een termijn van twee jaar.

Reactie toevoegen

U bent hier