h

Samen met de inwoners werken aan een socialer Enschede

25 februari 2018

Samen met de inwoners werken aan een socialer Enschede

Foto: Paulien Wilkinson

Maxim van Luttikhuizen zit nu acht jaar in de gemeenteraad, de afgelopen vier jaar als fractievoorzitter. Hij kijkt met gemengde gevoelens terug op deze laatste periode. ‘De gemeente heeft er veel verantwoordelijkheden bijgekregen, onder andere op het gebied van jeugdzorg. Dit ging gepaard met flinke bezuinigingen. Het huidige gemeentebestuur zei dat kortingen op sociale voorzieningen daarom onvermijdelijk waren. Volgens ons was dat niet nodig, maar de besturende partijen stonden niet open voor onze ideeën over hoe het socialer kan. Maar door goede samenwerking op links hebben we toch het een en ander weten te bereiken.’

Wat heeft de SP de afgelopen periode dan bereikt?
‘Door te blijven hameren op het Enschedese oneerlijke en onwettige bijstandsbeleid hebben we er voor gezorgd dat mensen die een uitkering aanvragen beter geïnformeerd en eerlijker behandeld worden. Ook hebben we ervoor gezorgd dat iedereen die thuiszorg krijgt niet zomaar minder zorg krijgt, maar dat eerst met hen wordt bekeken wat ze nodig hebben.’

Waarom is het belangrijk dat de SP juist nú meer te vertellen krijgt?
‘De huidige gemeenteraad probeert de inwoners meer te betrekken bij de politiek, maar gaat er daarbij steeds van uit dat de mensen zelf wel de gemeente weten te vinden. Volgens het gemeentebestuur is iedereen inmiddels bekend met de campagne "Enschede wekt op", voor schone energie, en de G1000 over vuurwerk. Maar als je rond vraagt bij buren en collega's, dan weet bijna niemand waar het over gaat. De SP laat in veel steden en provincies zien dat de politiek niet ver van de mensen hoeft te staan, en dat je samen met de mensen veel meer kunt bereiken. De SP is er voor alle inwoners, ook de mensen die niet zo gemakkelijk de weg naar het stadhuis kunnen vinden.’

Wat vind je een belangrijk onderwerp de komende periode?
‘Het onderwerp dat mij het meest na aan het hart ligt zijn de kinderen die in armoede moeten opgroeien. Zij mogen in hun ontwikkelingsmogelijkheden niet beperkt worden door de financiële situatie van hun ouders. Kinderen die moeten opgroeien in armoede lopen op alle fronten een nooit meer in te halen achterstand op. Ze hebben een veel grotere kans om later ook in armoede te moeten leven. Ik vind dat alle kinderen de kans moeten krijgen een goede toekomst op te bouwen.’

Wat gaat de SP daaraan doen?
‘Om de gevolgen van armoede direct te bestrijden zal er meer geld beschikbaar moeten komen. Nu gaat een half miljoen euro dat bedoeld is voor armoedebestrijding onder kinderen naar andere zaken! Maar ook preventie en adequate ondersteuning zijn belangrijk om te zorgen dat mensen niet in steeds grotere problemen komen.’

Waar ga je je nog meer voor inzetten?
'Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk betaalbaar dak boven zijn hoofd. Goed onderhouden woningen zijn belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Woningcorporaties en de gemeente zijn verantwoordelijk voor de kwantiteit, de kwaliteit en een eerlijke toewijzing van sociale huurwoningen. Daarom gaan we inzetten op het opknappen en energiezuinig maken van slecht onderhouden en tochtige woningen. Met woningbouwcorporaties willen we alle huurwoningen die niet voldoen aan de huidige eisen in kaart brengen. Dan maken we een plan van aanpak om deze woningen op te knappen.
Ook het aantal beschikbare sociale huurwoningen voor bewoners met een laag inkomen moet omhoog. Verder vinden we dat er een eind moeten komen aan het oneerlijke lotingssysteem bij de toewijzing van huurwoningen.’

Reactie toevoegen

U bent hier