h

SP bezorgd over veiligheid en kwaliteit leerlingenvervoer

15 januari 2018

SP bezorgd over veiligheid en kwaliteit leerlingenvervoer

De SP fractie is geschrokken van de klachten over het leerlingenvervoer in Enschede. SP raadslid Annelies Futselaar stelt de wethouder maandagavond vragen over de veiligheid en kwaliteit van het vervoer van leerlingen die rust en structuur nodig hebben om zo goed mogelijk te kunnen functioneren op school, op de opvang en thuis.

Bij de SP kwam begin november een eerste klacht binnen over leerlingenvervoer. Afgelopen week was er weer sprake van een in dit geval zeer ernstige klacht en daar kwamen veel vergelijkbare reacties op. Klachten gaan o.a. over kinderen die niet worden afgehaald of zonder zitje worden vervoerd en over het vaak wisselen van chauffeurs. Annelies Futselaar: "Het is van groot belang dat kinderen rustig en op tijd op school komen zodat ze de rest van de dag in staat zijn om te leren. Hetzelfde geldt voor de terugreis. Dit is niet alleen belangrijk voor de kinderen zelf, maar ook voor hun ouders."

Gezien de inhoud van de klachten lijken er geen duidelijke afspraken te zijn gemaakt met de vervoerder over de belangrijke taak van de chauffeurs en de noodzaak van begeleiding tijdens het vervoer.
De SP vindt dat het leerlingenvervoer per direct moet voldoen aan alle eisen die kwaliteit en veiligheid garanderen en zal daarom de volgende vragen stellen:

  1. Is de wethouder op de hoogte van de klachten van ouders/verzorgers van kinderen die gebruik maken van leerlingenvervoer en zo ja welke actie heeft de wethouder al ondernomen?
  2. Voldoen naar mening van de wethouder de afspraken tussen de gemeente en de vervoerder aan de eisen die een rustige en veilige reis en pedagogisch verantwoord handelen van de chauffeurs garanderen?
  3. Hoe gaat de wethouder de verantwoordelijkheid nemen die hij heeft over de kwaliteit van vervoer van kwetsbare kinderen die aan de zorg van de gemeente zijn toevertrouwd?

Reactie toevoegen

U bent hier