h

Stemrecht onder druk

 

Foto: SP


15 januari 2018

Stemrecht onder druk

Foto: SP

Iedere volwassene die meer dan 5 jaar in Nederland woont en staatsburger is van één van de EU-landen, mag in maart gaan stemmen voor de gemeenteraad in zijn of haar woonplaats. Dit recht is vastgelegd in onze grondwet en vormt de basis voor onze democratie. Dit recht mag alleen door de rechter in zeer bijzondere gevallen aan individuen worden onttrokken. Zelfs mensen die onder curatele staan omdat ze wilsonbekwaam zijn hebben sinds 2009 stemrecht. Maar dat je mag stemmen betekent niet automatisch dat je kan stemmen. Bewoners van tehuizen voor bejaarden of mensen met een verstandelijke beperking krijgen soms niet in de ondersteuning die nodig is om te gaan stemmen. Soms worden zelfs de stemkaarten niet afgeleverd bij de bewoners.

In de vorige raadsperiode kregen we te horen dan het Bouwhuis de stemkaarten van bewoners had vernietigd zonder medeweten van deze bewoners. De SP heeft destijds vragen gesteld en toenmalig burgemeester Peter den Oudsten heeft actie ondernomen zodat deze bewoners alsnog konden stemmen. Nu bereiken ons signalen dat het nog steeds voorkomt dat in tehuizen de kaarten worden vernietigd of dat er geen ondersteuning is om mensen die slecht van gezondheid zijn naar een stembureau te begeleiden. Als je bedenkt dat zorg het grootste politieke onderwerp is, dan is het vreemd dat juist de groep die het grootste belang heeft bij een goede gezondheidszorg niet de mogelijkheid krijgt zijn stem te laten horen.

De SP heeft begrip voor de medewerkers van deze instellingen. Ze hebben al nauwelijks tijd om de bewoners fatsoenlijk te verzorgen en als ze dan ook nog de mensen moeten gaan begeleiden bij het stemmen, kan dat direct gevolgen hebben voor de kwaliteit van zorg die zij verlenen. Toch is de SP van mening dat iedere stemgerechtigde, ongeacht zijn of haar fysieke of mentale conditie de mogelijkheid moet krijgen om te gaan stemmen indien hij of zij dit wenst. Indien noodzakelijk zal een deel van het verkiezingsbudget van de gemeente gebruikt kunnen worden om extra begeleiders in te huren.

De SP vraagt burgemeester Onno van Veldhuijzen na te gaan waar extra hulp nodig is tijdens de verkiezingen en hoe deze hulp geboden kan worden. De SP onderneemt zelf ook actie. Leden van de SP zullen op de verkiezingsdag zorgen voor vervoer van kiezers die dat nodig hebben.

Reactie toevoegen

U bent hier