h

SP fractielid Wichgers-Apeldoorn uit zorgen over zorgpilot 'kracht van verenigingen'

17 januari 2019

SP fractielid Wichgers-Apeldoorn uit zorgen over zorgpilot 'kracht van verenigingen'

Foto: Paulien Wilkinson

Een brief van het College van de gemeente Enschede aan de Raad met de titel “kracht van verenigingen” riep bij de SP fractie veel vragen op. Een kwetsbare groep bewoners van Enschede wordt ondergebracht bij vier sportverenigingen. Kosten €960.000! De verenigingen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. De SP vond de onderbouwing magertjes en maakt zich zorgen over het welzijn, de privacy en goede begeleiding van de deelnemers. Het gaat om pilots.

De SP fractie heeft eerst een aantal schriftelijke vragen gesteld om meer duidelijkheid te krijgen over de plannen. Tijdens de stedelijke commissie heeft SP raadslid José Wichgers nog een aantal kritische vragen gesteld. Maar de antwoorden stelden haar niet gerust.

Omdat er geen raadsvoorstel ligt maar het College zich beroept op uitvoering van beleid vastgesteld door de Raad staan we voor een dilemma. Een kwetsbare groep bewoners in het diepe gooien vindt de SP onverantwoord. Er is geen duidelijkheid over de kwaliteit en kwantiteit van professionele begeleiding. De privacy van deelnemers is niet gewaarborgd als zij deelnemen aan een project waar veel mede wijkbewoners op een andere manier actief zijn.
De fractie beraadt zich over mogelijkheden. Te denken valt aan een kleinere groep deelnemers die niet veel begeleiding nodig heeft. De beste manier om te ontdekken wat de mogelijk- en onmogelijkheden zijn van een plan waar de SP in principe niet tegen is. Maar wel een plan waar niet voldoende is nagedacht over de praktijk! Daarom maakte de SP zich ernstig zorgen of de pilot het beoogde effect heeft voor de deelnemers.

Verenigingen met een breed maatschappelijk draagvlak zorgen ervoor dat mensen die ondersteuning nodig hebben die in hun eigen omgeving krijgen. Een laagdrempelige voorziening in hun wijk. Uiteindelijk natuurlijk om kosten te besparen! Maar niet ten koste van het welzijn van onze kwetsbare bewoners!

Reactie toevoegen

U bent hier