h

SP raadslid Van Ek stelt vragen over WiFi-tracking

27 december 2018

SP raadslid Van Ek stelt vragen over WiFi-tracking

Gemeente overtrad de regels bij WiFi-tracking en informeerde de Raad foutief.

Na een korte pauze hervat de gemeente in opdracht van het College het meten van bezoekersaantallen in de binnenstad middels WiFi-tracking. De metingen hebben een paar weken stil gelegen omdat de gegevens in strijd met de privacy wetgeving werden opgeslagen. De gemeenteraad is in 2017 foutief geïnformeerd over de manier van opslag waardoor de Raad haar controlerende taak niet heeft kunnen uitvoeren.
Al bij de start van WiFi-tracking waren er twijfels bij diverse partijen of dat zo maar mocht. Bij WiFi-tracking worden de unieke adressen van telefoons opgeslagen waardoor het bedrijf dat door de gemeente wordt ingehuurd, na kon gaan welke telefoon zich waar bevond op welk moment.
De SP en het CDA hebben vervolgens vragen gesteld. De directeur van het ingehuurde bedrijf is uitgenodigd om nadere uitleg te geven. De conclusie was: gegevens worden anoniem opgeslagen, dus er is geen probleem. Voor de SP en de rest van de gemeenteraad was dit voldoende om akkoord te gaan met de WiFi-tracking.
Nadat de autoriteit persoonsgegevens nogmaals had gewaarschuwd omtrent de regels rond WiFi-tracking, heeft de gemeente een aanvullend onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat de gegevens helemaal niet geanonimiseerd worden opgeslagen maar gepseudonimiseerd.  Dit houdt in dat de gegevens wel te herleiden zijn tot een toestel en daarmee een persoon.
De metingen worden nu aangepast zodat de data wel anoniem wordt opgeslagen maar voor de SP is daarmee de kous nog niet af.
De eis om gegevens geanonimiseerd op te slaan was bekend bij de gemeente. In de vragen van het CDA wordt hier naar verwezen en het college beantwoorde dat de gegevens inderdaad anoniem waren. Ook stelde het college op vragen van de SP dat zij verantwoordelijk is voor het naleven van de privacy regels.
De SP is van mening dat het college dan ook verantwoordelijk moet worden gehouden voor het overtreden van de regels en het foutief informeren van de gemeenteraad. Piet van Ek heeft dan ook aanvullende vragen gesteld aan het college. Zo wil hij namens SP weten of het college deze mening deelt en wat het college er aan gaat doen om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen.

De SP heeft de volgende vragen gesteld aan het college:
1. Is het college het met de SP eens dat de raad in de beantwoording op de vragen van het CDA d.d. 6 september 2017 foutief is geïnformeerd over de manier van verwerking van de gegevens die met wifi-tracking verkregen worden?
2. Is het college het met de SP eens dat de gemeente in deze kwestie tekort is geschoten bij het toezien op het naleven van de privacyregels?
3. Welke stappen heeft het college ondernomen of gaat het college ondernemen om in de toekomst beter te letten op privacy aspecten bij het verwerken van persoonsgegevens?

Reactie toevoegen

U bent hier