h

Bewoners Tolstraat en SP samen in actie tegen wateroverlast

16 januari 2019

Bewoners Tolstraat en SP samen in actie tegen wateroverlast

Foto: SP

SP fractielid stelt wethouder vragen over onhoudbare situatie in Tolstraat.

De SP is de partij van de straat. Door te praten met bewoners weet je wat er speelt in buurten en wijken. Zo bleken bewoners van de Tolstraat in Glanerbrug al jarenlang buitengewone wateroverlast te hebben. Tot nu toe vonden ze bij de gemeente geen gehoor voor hun problemen. Gezondheidsproblemen, schade aan woningen en gevaarlijke verkeerssituaties zijn in de Tolstraat aan de orde van de dag.
"We proberen het nog één keer" was de reactie toen SP raadslid José Wichgers-Apeldoorn voorstelde samen een oplossing te zoeken. Niet voor niks zo blijkt, de gemeente gaat onderzoeken wat de oorzaak is van het probleem. De oplossing lijkt nabij.

Bewoner van de Tolstraat Gerrit Muller heeft namens de bewoners de politiek duidelijk gemaakt wat de wateroverlast met hun doet. Tijdens de stadsdeelcommissievergadering van stadsdeel Oost heeft hij alle politieke partijen uitgelegd wat er aan de hand is en vooral wat de gevolgen zijn. SP raadslid José Wichgers-Apeldoorn heeft de wethouder gevraagd of hij dit een rechtvaardige situatie vindt. Zo niet, wat hij eraan denkt te gaan doen. Op welke wijze en op welk termijn. Tevens vroeg zij naar een concrete afspraak omtrent de communicatie richting de bewoners.
In eerste instantie verwees de wethouder naar het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Terecht vroeg SP raadslid José Wichgers-Apeldoorn om maatwerk vanwege de enorme nadelige gevolgen die de bewoners ervaren door de wateroverlast. Zij ervaren gezondheidsproblemen door het vocht, financiële problemen vanwege terugkerende reparaties, en een onveilig gevoel vanwege het losschieten van putdeksels in de straat.

Wethouder Niels van den Berg heeft twee toezeggingen gedaan. Hij komt persoonlijk notitie nemen van de situatie binnen een maand en begin juni zal het onderzoek door de gemeente afgerond zijn. Dan weten de bewoners van de Tolstraat wat de gemeente gaat doen om de overlast eindelijk te stoppen. Natuurlijk hoopten de bewoners op een snellere oplossing. Maar de eerste stap is gezet. De bewoners en de SP blijven samen optrekken tot de Tolstraat "droog staat".

Reactie toevoegen

U bent hier