h

Vernietigend oordeel van Rechter over toekenning Hulp bij het Huishouden

3 maart 2019

Vernietigend oordeel van Rechter over toekenning Hulp bij het Huishouden

De SP Enschede strijdt al jaren voor een eerlijke toekenning van Hulp bij het Huishouden. Van maatwerk was weinig sprake, de indicatie in tijd uitdrukken was onbespreekbaar voor het vorige College. Moties van de SP, GL en EA voor een eerlijk indicatiestelling werden verworpen. De vaak schrijnende omstandigheden waren voor het vorige College geen reden het beleid aan te passen aan wettelijke regelgeving. Ondanks aandringen van de SP bleven kwetsbare bewoners verstoken van de noodzakelijk hulp. Mensen van wie verwacht wordt dat zij zo lang en zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen, wordt dit al jaren onmogelijk gemaakt. Het mag niet gebeuren dat het beleid van Wethouder van de Berg verder gaat waar dat van Wethouder van Houdt gestopt is.

De Centrale Raad van Beroep, het hoogste bestuursorgaan van Nederland lijkt hier gelukkig nu een stokje voor te steken. De bestuursrechters oordelen dat de gemeente Enschede heeft nagelaten de juiste indicatiemethode te hanteren en dat het WMO beleid op dit punt niet deugt.

De SP vindt dat het College op zo kort mogelijke termijn moet zorgen dat de gemeente Enschede de juiste indicatie methode gebruikt. Dat wil zeggen dat mensen weten hoeveel uren zij hulp bij het huishouden krijgen. Zorgvragers weten precies hoeveel tijd zij hulp krijgen en zorgaanbieders weten precies wat ze moeten leveren. De SP wil dat de gemeente het gesjoemel met indicatie Hulp bij Huishouden stopt!

Lees hier het artikel 'Resultaatgericht indiceren opnieuw onder vuur' uit Binnenlands Bestuur d.d. 5 maart 2019

Reactie toevoegen

U bent hier