h

De Formatie

23 maart 2014

De Formatie

De uitslag geeft een duidelijke winnaar aan. D66 krijgt het initiatief om een college te vormen dat Enschede de komende vier jaar mag besturen. Daarom werden de SP en andere Enschedese fracties op 22 maart uitgenodigd op het stadhuis om de formatie te bespreken.

Tijdens de bijeenkomst werd besloten dat D66 na overleg met de fractievoorzitters een formateur zal voorstellen. Deze zou, volgens de partijen, affiniteit moeten hebben met Enschede en de onderwerpen die
hier leven. Het hoeft geen grote naam te zijn, als deze persoon maar een goede procesbegeleider is. Voor alle partijen gaat kwaliteit voor snelheid: een stabiel college vinden we allemaal van groot belang.

Wanneer er een informateur is benoemd, zal deze inventariseren welke onderwerpen voor de deelnemende partijen van belang zijn. De SP zet in op ruimhartig armoedebeleid, kwalitatief goede zorg voor iedereen, voldoende betaalbare huurwoningen en meer en normaal betaald werk, ook voor lager opgeleiden.

Tijdens de bijeenkomst op 22 maart werd duidelijk dat de meeste partijen ook de toekomst van het vliegveld een belangrijk onderhandelingspunt vinden. De SP gaat daarom de komende weken gebruiken om informatie te krijgen over de door de gemeente gemaakte afspraken. Als we beter weten hoe kosten en baten zich verhouden, wat de risico's zijn en welke harde afspraken er inmiddels zijn gemaakt, kunnen we de onderhandelingen beter voeren. We weten dat het onderwerp leeft onder de Enschedese kiezer. D66 en SP zijn niet voor niets de grootste winnaars van deze gemeenteraadsverkiezingen.

Reacties

Goed, ik heb hier ook een zeker belang bij, maar het lijkt me inmiddels wel duidelijk dat onafhankelijke partijen inmiddels wel duidelijk gemaakt hebben dat het vliegveld nooit rendabel gaat worden.
Hoe staan jullie daar tegenover?

Reactie toevoegen

U bent hier