h

SP wil eerlijke voorlichting alleenstaande ouders met jonge kinderen

10 juli 2014

SP wil eerlijke voorlichting alleenstaande ouders met jonge kinderen

In de wet Werk en Bijstand is opgenomen dat alleenstaande ouders die de volledige zorg voor een of meerdere kinderen onder de vijf jaar hebben, vrijgesteld kunnen worden van de sollicitatieplicht met een maximum van vijf jaar. Uit gesprekken met jonge moeders blijkt dat dit nu bij het persoonlijke gesprek dat volgt op de uitkeringsaanvraag niet genoemd wordt. Als iemand gebruik wil maken van deze ontheffing zal men dat zelf moeten aangeven. Doet men dat niet, dan wordt ook nog eens een zoekperiode van 4 weken opgelegd, voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen.

De SP Enschede vindt dit onbegrijpelijk. We kunnen er niet vanuit gaan dat ouders van de mogelijkheid tot ontheffing op de hoogte zijn of zelf in staat zijn dit uit te zoeken.
Deze groep ouders bevindt zich vaak in een stressvolle en financieel moeilijke situatie. Het is niet niks om in je eentje een kind te moeten opvoeden, bijvoorbeeld omdat je weduwe geworden bent of verlaten bent door je partner. Daarbij komt dat wij willen voorkomen dat kinderen in armoede leven. Waarom wordt deze belangrijke maatregel niet onder de aandacht gebracht van ouders die van een minimum inkomen moeten rondkomen?

Op 30 juni, in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, heeft de SP een motie ingediend, samen met GroenLinks en Enschede Anders.nl. Met deze motie wilde de SP ervoor zorgen dat ouders wel actief worden geïnformeerd. In het debat dat volgde op het indienen van de motie bleek dat meerdere partijen vonden dat mensen zelf in staat  moeten zijn hun zaken te regelen en dat het geen taak van de gemeente is om dit soort informatie onder de aandacht te brengen.  "Men kan de informatie toch gewoon googelen" was de reactie van alle partijen behalve Groen Links en EnschedeAnders.nl.
De wethouder vind dat we af moeten van het idee “ik heb overal recht op” en ontraadde de motie.
Het raadsvoorstel is uiteindelijk met 8 stemmen voor en 30 stemmen tegen verworpen.

Uiteraard laten wij het hier niet bij zitten. We zullen dit probleem waar mogelijk onder de aandacht blijven brengen. Want het doel is en blijft: Enschede 100% sociaal!

Reacties

Mijn dochter heeft 2 kleine kinderen 3 en 1 jaar oud
Ze werkt met behoud van uitkering 24 tot 30 uur in de week.
Kinderen gaan naar de kinderopvang, dus mist ze een groot deel van ze.
Nu krijgt ze te horen dat haar uitkering volgend jaar 270 euro minder wordt,
Hoe moet zij in godsnaam rond komen met 2 kinderen die nog in de luiers zitten?
Wordt je dan gestraft omdat je niet te beroerd bent om te werken?
Vader is uit beeld dus draagt niks bij.
Ik vindt dit te gek voor woorden in een zogenaamd welvarend land als nederland moet zijn.
Wat vindt U hiervan?
M.v.g. hans nijland

Bedankt voor uw reactie. U geeft meerdere problemen aan. Ten eerste werkt uw dochter 24 tot 30 uur per week met behoud van uitkering. Zij heeft geen arbeids- en sollicitatieplicht. Deze vrijstelling is ingevoerd om een alleenstaande ouder de kans te geven voorrang te geven aan de opvoeding en verzorging van jonge kinderen. Werken met behoud van uitkering is ook arbeid en ons inziens is zij hier dus niet toe verplicht en moet dit een vrije keus zijn van de alleenstaande ouder. Ten tweede geeft u aan dat de uitkering flink verlaagd wordt. Hierover zal ik persoonlijk contact met u opnemen.

Reactie toevoegen

U bent hier