h

Werk alle alternatieven voor luchthaven uit

10 juli 2014

Werk alle alternatieven voor luchthaven uit

De plannen voor een commerciële luchthaven gaan weer in de koelkast. Van de Europese commissie mag er geen overheidsgeld in het project worden gestopt. Dik Wessels ziet er geen heil in om zonder deze bijdrage de luchthaven te ontwikkelen. De gemeenteraad heeft nu besloten dat er vier alternatieven worden uitgewerkt.  Een aantal partijen gaven van te voren  al aan dat ze voor scenario 1  (een beperkte luchthaven) zouden stemmen. De SP vindt dit een domme reactie omdat in voorgaande jaren dit plan als onrendabel is bestempeld en omdat daarmee de oogkleppen worden opgezet. Wij hebben aangegeven dat we alle scenario’s zullen beoordelen op de effecten voor werkgelegenheid, natuur en financiën.

 De SP heeft samen met GroenLinks voorgesteld om niet alleen economische belangen te laten meewegen maar ook de natuur en de financiële degelijkheid. Dit voorstel heeft het helaas niet gehaald.

Reactie toevoegen

U bent hier