h

Misvattingen domineren debat over asielzoekerscentrum

10 september 2015

Misvattingen domineren debat over asielzoekerscentrum

De komst van het azc op het Esmarkerveld houdt de gemoederen flink bezig. Het is ook niet niks. 600 vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika worden naast een woonwijk geplaatst. Een klein aantal mensen gebruikt de onrust om met verkeerde informatie tegenstand tegen het AZC te organiseren. Inwoners van Enschede worden zo opgezet tegen vluchtelingen die geen kant opkunnen.

De volgende misvattingen doen veel de ronde:

  • "Er komen geen 600 mensen maar 1800 mensen." De gemeenteraad heeft toestemming gegeven voor de opvang van 600 vluchtelingen. Daar worden ook de onderkomens voor gebouwd.
  • "Er komen allemaal alleenstaande mannen die maar een paar maanden blijven." In Enschede komt, net als op andere plekken een mix van gezinnen en alleenstaanden. Ze blijven gemiddeld 9 tot 12 maanden.
  • "Ze pikken onze banen in." Asielzoekers hebben geen werkvergunning en mogen dus geen betaalde banen aannemen.
  • "Asielzoekers krijgen meer geld dan mensen met een uitkering." Mensen in het AZC krijgen EUR. 50,- per week per volwassenen en EUR. 30,- per kind. Hiervan moeten ze hun dagelijkse boodschappen, kleding en andere persoonlijke zaken betalen. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag dat mensen overhouden die in de schuldensanering zitten en is door het Nibud vastgesteld als het minimale bedrag dat je in Nederland nodig hebt om de dagelijkse boodschappen te kunnen doen.
  • "Het afgelopen jaar zijn er 2700 incidenten geweest inasielzoekerscentra." Dit klopt maar het merendeel van deze incidenten bestond uit roken op niet toegestane plekken, verzuim meldplicht en niet op orde houden van de kamer. Er waren in 2014 72 geweldsincidenten binnen asielzoekerscentra. Gegevens over incidenten buiten AZC's waarbij asielzoekers betrokken waren heeft de schrijver op dit moment niet.
  • "De bewoners worden niet betrokken." De SP is ook van mening dat de gemeente de omwonenden veel te laat heeft geïnformeerd. Daar hebben we ook meerdere keren aandacht voor gevraagd. Er wordt echter een omwonendencommissie ingesteld zodat buurtbewoners mee kunnen praten over zaken als de inrichting van het terrein.
  • "Er moeten meer mensen in de regio opgevangen worden." Van de 12 miljoen Syriërs die op de vlucht zijn geslagen, komt slechts 2,5% naar Europa. De rest wordt in de regio opgevangen.
  • "Veel van de vluchtelingen hebben zware trauma's en zijn daardoor onberekenbaar." Vluchtelingen met zware trauma's worden ondergebracht in speciale opvanglocaties zodat specialistische hulp kan worden geboden.

Reacties

Mag ik de afdeling van de SP bedanken voor het duiden van de meest gehoorde argumenten. En zodoende ook veel van de munitie van de argeloze massa weg te nemen. Misschien zelfs wel te zorgen voor een menselijkere manier van kijken naar een vluchteling of andere asielzoeker.

Willens en wetens de bevolking voor de gek houden om de lokatie voormalig vliegveld af te wijzen op grond van te afgelegen..
Maar dat is niet de echte reden.Gaat de SP hier zover in mee..Vluchtelingen moeten we opvangen..Maar midden in een woonwijk?Ik hoef geloof ik niet verder uit te wijden wat de echte reden is.Steek de hand in eigen boezem en neem uw verantwoording..tov van de burgers

Reactie toevoegen

U bent hier